CP-6 Proiect de restaurare

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 2
Titular:
conf. Ștefan Bâlici
Colectiv:
conf. dr. Petru Mortu, conf. dr. Horia Moldovan, lect. dr. Irina Iamandescu, conf. dr. Adrian Crăciunescu, lect. dr. Gabriel Panasiu, asist. dr. Alexandra Teodor, asist. dr. Diana Mihnea, dr. arh. Arina Nițulescu, arh. Alexandra Stoica, arh. Ioana Zbranca
Limba de predare:
română
Obiective:
Însușirea principiilor actuale ale restaurării monumentelor istorice și aplicarea acestora pe un caz concret prin proiect.
Înțelegerea și aplicarea relației dintre releveu, documentare și decizie în restaurarea monumentelor.
Conținut:
Temele de proiect urmăresc punerea studenților în fața unei situații reale (monument și cadru urban sau natural) pe care trebuie să o analizeze din punctul de vedere al teoriei restaurării și față de care trebuie să propună principalele direcții și măsuri de restaurare (temă diferită în fiecare an):

- Restaurarea și punerea în valoare a unei construcții urbane de secol XIX.
- Restaurarea și punerea în valoare a unui ansamblu monastic de sec. XVII-XVIII.
- Restaurarea și punerea în valoare a unei reședințe nobiliare de sec. XVI-XIX.
- Restaurare și punere în valoare a unor turnuri ale fortificațiilor medievale ale Sighișoarei.


-------------------
An universitar 2021-2022:
Vizita pe sit la Sighișoara are loc sâmbătă, 5 martie 2022. Punct de întâlnire la Turnul cu Ceas la orele 10.00 și 12.00.
-------------------
Metoda de predare:
Îndrumare proiect
Mod de evaluare:
Notare proiect
Bibliografie minimală:
- Cesare Brandi, Teoria restaurării, Meridiane, București, 1996.
- Bernard Feilden, Conservation of Historic Buildings, Routledge, 2007.
- Historic England, seria Practical Building Conservation (în biblioteca Institutului Național al Patrimoniului).
- Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, 1999.
- EwaGlos – European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings and architectural surfaces, English definitions with translations into Bulgarian, Croatian, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Spanish and Turkish, Ed. Angela Weyer, Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2015.
(http://openarchive.icomos.org/1706/1/2015ewag.pdf)
- ICOMOS-ISCS: Illustrated glossary on stone deterioration patterns, Ed. V. Vergès-Belmin, 2008. (http://iscs.icomos.org/glossary.html)

informații suplimentare ›