CP-50 Teoria proiectului de restaurare

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Petru Mortu

modifică