UP-178 Design urban

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Înțelegerea problematicii complexe a proiectării urbane și însușirea principalelor cunoștințe legate de proiectarea de arhitectură la scară urbană
Conținut:
Cele două aspecte principale aduse în discuție în cadrul cursului sunt:
• relevanța arhitecturii în cadrul designului urban și
• relevanța designului urban pentru calitatea arhitecturii
Sunt abordate cinci problematici principale ce prezintă din unghiuri diferite acest discurs:
Ce este designul urban?
Această parte introductivă a cursului oferă o prezentare cronologică a teoriilor recente, a birourilor de arhitectură și a arhitecților care au marcat înțelegerea conceptului de design urban, oferind un fundal pentru o înțelegere contemporană asupra designului și a planificării orașelor, precum și asupra dezbaterilor legate de definiția actuală a designului urban.
Măsura - Cât de mare? Cât de mult? Cât de repede? Cât de diferit?
Scara de abordare și înțelegere a orașului este deosebit de relevantă atât pentru înțelegerea evoluției și a dezvoltării în perspectivă, cât și pentru apariția unor noi forme urbane, simple sau complexe, în cadrul acestuia. Această secțiune descrie măsura și scara de observație și intervenție, de la detaliul de arhitectură la o întreagă zonă urbană și de la nivel local la cel global.
Mișcarea
Sunt abordate principiile modurilor de deplasare și parcurgere a spațiului în centrele urbane moderne și modul de materializare al acestora, prezentând tendințele recente îndreptate către spațiul comun (shared space), în contrast cu abordările tradiționale ale mobilității și tranzitului în masă și cu metodologiile emergente din metropolele contemporane.
Cultură și comunitate
Cultura are un efect profund asupra cadrului urban, influențează și este la rândul ei influențată direct de context. Procesele de design urban au succes sau eșuează în funcție de modul în care sunt acceptate sau însușite de către comunitate. Contextele culturale și comunitare sunt esențiale pentru înțelegerea și crearea identității și semnificației formei urbane.
Procesul de proiectare urbană / design urban
Principalele aspecte ale designului urban sunt rediscutate din perspectiva metodologiei de proiectare, cu ilustrări de proiecte actuale reprezentative la nivel european si mondial, oferind bazele unei abordări practice în activitatea de proiectare de arhitectură și urbanism.
Metoda de predare:
Prelegeri prezentate sub forma unui discurs liber susținut de exemple ilustrate și comentate prin prisma experienței directe a titularului de curs
Mod de evaluare:
Pe baza unei bibliografii selectate, puse la dispoziția studenților