ST-70 Tehnologia habitatului sustenabil

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf.dr.arh. Zina Macri
Limba de predare:
română
Obiective:
Înțelegerea și însușirea principiilor clasice ale dezvoltării sustenabile. Dobândirea competențelor necesare pentru aplicarea criteriilor de sustenabilitate în proiectarea clădirilor. Înțelegerea și aprecierea corectă a rolului tehnologiilor contemporane ale habitatului sustenabil în deciziile de formalizare arhitecturală.
Conținut:
Infuzia principiilor generale ale dezvoltării sustenabile în proiectarea de arhitectură – raccourci istoric. Încercări de definire a sustenabilității în evaluarea obiectului de arhitectură. Instrumente integrate pentru evaluarea sustenabilității. Impactul global de mediu/analiza LCA pe întreg ciclul de viață. Materiile prime ale arhitecturii (I). Alegerea materialelor de construcție, reciclare, experiment. Materiile prime ale arhitecturii (II). Reciclarea mediului construit: arhitectura ca resursă. Minimizarea impactului de mediu: energia înglobată în obiectul de arhitectură. Optimizarea utilizării: energia necesară vs. energia consumată în exploatare. Energii alternative. Proiectarea interfeței cu mediul. “Împrumuturile din natură” – transpunerea în arhitectură a mecanismelor de funcționare a organismelor vii. Arhitectura bionică. Preponderența tehnologicului utilitar. Arhitectura bioclimatică. Arhitectura solar activă și pasivă. (auto)Adaptabilitatea la stimulii externi. Arhitectura inteligentă “high-tech”; reglarea convenabilă, permanentă, a schimburilor de energie cu mediul. Extremism tehnologic. Arhitectura de factură “eco-tech”; tehnologia la granița dintre funcțional și estetic. Provocările designului sustenabil. Inovații tehnologice pentru “green design”, etichete și sisteme de certificare. Ignorarea cuceririlor tehnologice. Arhitectura “low-tech”. Lecțiile vernacularului și ale tehnologiilor meșteșugărești. Moderarea dialogului dintre două teme centrale ale proiectării de arhitectură: tehnologia și scopul social. Proiectarea și gestionarea utilităților pentru arhitectura sustenabilă. Arhitectura în context durabil – natural, cultural, social, economic.
Metoda de predare:
Prelegeri în limba română, cu suport de imagini digitale (videoproiecție); discuții libere.
Mod de evaluare:
Lucrare individuală cu tematica anunțată din timpul semestrului, predată în ziua examenului programat în sesiunea iunie-iulie.
Bibliografie minimală:
EDWARDS, Brian (guest editor) – Green Architecture; Architectural Design vol. 71 No 4 July 2001; John Wiley & Sons 2001 ■ GAUZIN-MÜLLER, Dominique – Sustainable Living; Birkhäuser 2006 ■ GORDON, David (ed.) - Green cities: ecologically sound approaches to urban space, Black Rose Books, London 1990 ■ JONES, David Lloyd - Architecture and the environment, Laurence King publishing, London 1998 ■ MARRAS, Amerigo (editor) - ECO-TECH, architecture of the in-between; Princeton Architectural Press, New York 1999 ■ MINKE, Gernot - Acoperișuri Inverzite; Arhiterra, București 2010 ■ MINKE, Gernot – Construind cu pământ; Ed. Simetria, București 2009 ■ MOSTAEDI, Adrian - Sustainable architecture; Low tech houses, Carles Broto & Josep Ma.Minguet publishing, Barcelona 2002 ■ PAPANEK, Victor – Design pentru lumea reală, Ed. Tehnică, București 1985 ■ SLESSOR, Catherine - Eco-tech, sustainable architecture and high technology; Thames and Hudson, London 2001; (1st ed.1997) ■ WINES, James - Green architecture, BENEDIKT TASCHEN VERLAG 2000
Observații:
Pentru o comunicare eficientă între toți cei interesați, studenții înscriși pot accesa grupul facebook special creat pentru această disciplină, "Tehnologia habitatului sustenabil - curs la alegere UAUIM/FA/anul4" - https://www.facebook.com/groups/372357843837010/