ST-60 Tendințe actuale în domeniul structurilor

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
ing. Dragoș Marcu
Limba de predare:
română
Obiective:
Dobândirea unor cunoștințe referitoare la conceperea și proiectarea structurilor în acord cu ultimele tendințe pe plan mondial, cu prezentarea celor mai utilizate tehnici de proiectare, a materialelor de construcție moderne și a unor structuri cu caracter de pionierat. Cursul propune analiza unor realizări excepționale în domeniul structurilor, a materialelor și tehnologiilor de ultimă oră, precum și evidențierea urmărilor pe care acestea le-au generat în abordarea proiectării dar și în dezvoltarea unei noi generații de coduri de proiectare. Este recomandat studenților care doresc sa susțină licența în specialitatea "structuri" ca și tuturor celor care, în studiul proiectului de diplomă, intenționează să abordeze construcții cu performanțe structurale deosebite. În urma promovării cursului studenții vor avea aptitudinea să înțeleagă rigorile structurilor speciale, vor căpăta abilitatea să facă parte din echipe de proiectare complexe și să interacționeze cu ceilalți specialiști implicați în proiectarea construcțiilor deosebite. Conținutul cursului se definitivează în funcție de solicitările studenților înscriși la curs (pot fi abordate si alte subiecte decât cele menționate).
Conținut:
Schelete din cadre, diafragme și duale (comparații, avantaje,limite).
Epoca scheletelor metalice (portanță, flrxibilitate).
Ductilitatea, criteriu fundamental pentru comportarea elasto-plastica.
Amortizarea structurilor (concepte moderne de amortizori cu fricțiune sau fluid).
Mase vibrând în antifază (City Corporation).
CCTV (descriere, comentarii, etc.).
Taipei 101 (principii, concepție, etc.).
Sistemul top-down. Principii. Realizări.
BAR – specific, comportare, tehnologii, exemple.
Construcții adiacente. Conexiuni elastice.
Consolidări cu fibre de carbon.
Burj – Dubai (Cea mai înaltă clădire din lume – 800 m).
Structuri reticulare. Structuri spațiale. Stadioane. Domuri.
Turnuri pre-torsionate (Twisted Towers)
Metoda de predare:
Curs ex cathaedra. Prezentarea cursurilor în Power Point.
Mod de evaluare:
Prezenta la curs (10%). (Conditie minimala de prezentare la examen: prezenta la cel putin 50% din cursuri).
Referat cu privire la unul din subiectele abordate la curs (40%)
Evaluare finala pe baza unei discuții cu studentul (50%).
Bibliografie minimală:
Articole din reviste si cursuri de construcții din biblioteca UAUIM. Internet.
Articole din revistele editate sub egida Asociației Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri din Romania.
Bungale S. Taranath – Steel, Concrete & Composite Design of Tall Building, Mc Graw Hill, 1998.
Peter Fajfar & R. Krawinkler – Based Perform Seismic Analysis, Ljubliana, 2005.
Dan Dubină, Dan Lungu et. All – Construcții amplasate în zone cu mișcări seismice puternice, 2003.
PAULAY, Thomas și colectiv, Proiectarea construcțiilor înalte din beton armat, 1994.
GAYLORD, John, Handbook of Structural Engineering, 2003.
NAEIM, Farzad, The seismic desing handbook, Springer, 2001.
P100-2006 - Cod de proiectare la acțiuni seismice.
Eurocode 1,2,3,4,8
FEMA 440 - Improvement of non-linear static analysis