ST-58 Metal în arhitectură - estetică și tehnologie

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf.dr.arh. Anamaria Mortu
Limba de predare:
română
Obiective:
Cursul propune o abordare detaliată a problematicii utilizării metalelor și sticlei în arhitectură, oferă un contact direct cu mediul profesional prin invitați activi în domeniu și dezvoltă capacitatea studenților arhitecți de a întelege posibilitațile și limitele utilizării metalelor și sticlei în arhitectura și contribuie la exersarea unor analize, decizii și alegeri corecte privind utilizarea adecvata a materialelor contemporane în arhitectură.
Conținut:
Metale pure și aliaje folosite în arhitectură. Repere istorice și dimensiuni culturale.
Tehnologii de prelucrare a metalelor. Tehnologii de asamblare.
Degradarea metalelor. Factori favorizanți. Tratarea suprafețelor metalice: tratamente de protecție și tratamente decorative.
Criterii estetice și tehnologice în alegerea metalelor. Compatibilități și sensibilități în asocierea metalelor cu alte materiale.
Utilizarea metalelor în arhitectură. Structuri metalice și subansambluri constructive minore: scări, tâmplării, copertie, garduri și porți.
Sticla. Între material și imaterial. Scurt istoric - de la sticla romană la sticla contemporană. Valorile sticlei. Tactilitatea și metamorfozele materialului (texturi și culori).
Evoluția sticlei. Transparența în arhitectură din perspectiva metodelor de prelucrare a sticlei. ( sticla trasa, turnata, suflată, modelată).
Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de materiale și imagini din literatura de specialitate. Analize și discuții privind soluțiile tehnice regasite în exemple prezentate.
Mod de evaluare:
Nota finală se constituie ca medie ponderată din:
50% - Evaluare pe parcurs: 5 lucrări cu două întrebări, la finalul prelgerilor. (lucrări individuale)
50% - Evaluare finală: schiță de proiect pentru un subansamblu constructiv realizat din metal (lucrare în echipe de 2-4 studenți)
Bibliografie minimală:
Fröhlich Burkhard (ed.), Schulenburg Sonja, Metal Architecture, Desig and Construction, Birkhauser Publisher for Architecture, Basel, 2003
LeCyer, Annette, Steel and beyond, Birkhauser – Publisher for Architecture, Basel, 2003
Schulitz, Sobek, Habermann, Steel construction manual, Birkhäuser Edition Detail, München, 2000
Trebilcock, Peter, Lawson, Mark, Architectural Design in Steel, Teh Steel construction Institut, Spoon Press, London, 2004
Charleson, Andrew W., Structure as Architecture. A Source Book for Architects and Structural Engineers, Elsevier, Archiotectural Press, Oxford, 2006.
Gabriel, Sylvain, Mihalciuc, Alexandra, Arta feroneriei. Ghid practic de fierărie pentru copii și adulți. Fundația Pro Patrimonio, București, 2017.
Numerele tematice ale periodicelor de specialitate: Architectural Review, Japan Architect, Detail, Technique & Architecture, Interior Design, Architectural Digest.
Scott, A. David, Metallography and Microstructure of Ancient and Historic Metals, The Getty Conservation Institute, 1991.
Addington, D. Michelle, Schodek, Daniel L. , Smart Materials and New Technologies For the architecture and design professions, Harvard University, 2005.