ST-58 Metal și sticlă în arhitectură

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf.dr.arh. Liviu Gligor
Obiective:

Cursul prezinta studentilor problematica utilizării contemporane a metalelor si sticlei in constructii si arhitectura; ofera studentilor in mod nemijlocit experienta profesionistilor activi in domeniu, arhitecti si ingineri proiectanti, constructori, firme de profil, furnizori de semifabricate sau produse; contribuie la formarea profesionala a studentilor arhitecti prin exersarea unui mod integrat si specific, de a gandi si proiecta cu metal si sticla in arhitectura; asigura contactul cu mediul profesional prin invitati reprezentanti activi in domeniu, dezvolta capacitatea studentilor arhitecti de a intelege posibilitatile si limitele utilizarii metalelor si sticlei in arhitectura si contribuie la exersarea unei corecte orientari in profesiune privind utilizarea adecvata a materialelor contemporane in arhitectura.

Conținut:

Titlurile cursurilor:
Premisele opțiunii mondiale pentru metale si sticla în construcții: o sinteza din punct de vedere tehnologic;
Arhitectura mondială din fier si feroaliaje asociate cu sticla. Programele ale arhitecturii din fier. Efectul sinergic al asocierii sticlei cu feroaliajele: o perspectivă istorică;
Construcții metalice din profile deformate la rece. Prezentare Lindab.
Arhitectura din metal și seismele. Inginerul și arhitectul în echipă.
Exigente și performanțe ale arhitecturii din metal: protecția la foc.
Sticla ca materie primă și material de construcție. Semifabricate și produse pentru compartimentare, închidere și cu rol structural. Clasificări și exemple de utilizare;
Prezentare "Glassexpert":Prelucrare, tratare asamblare a sticlei și produselor din sticlă.
Prezentare "Guardian": Sticlă și semifabricate din sticlă pentru arhitectură.
Prezentare Atrium Design: Dispozitive din otel inox pentru asamblaje cu sticlă.
Reglementări europene de proiectare și realizare a construcțiilor din metal și sticlă. Privire asupra exigențelor și performanțelor semifabricatelor și construcțiilor din metal și sticlă.
Potențialul arhitectural al construcțiilor din sticlă structurală: cazuri comentate.
Arhitectura durabilă și utilizarea anvelopantelor din sticlă.
Puncte de vedere despre estetica arhitecturii din metal și sticlă de ieri și de astăzi.
Metal și sticlă în arhitectura românească contemporană: tradiție, potențial, condiționări și limite. Argumente pentru viitorul utilizării metalelor și sticlei în arhitectură. Arhitecți invitați care construiesc cu metal și sticlă. Tendințe contemporane prin cazuri celebre comentate și concluzii.

Metoda de predare:

Cursuri, vizite, invitați, proiectii multimedia, conferințe, aplicații practice

Mod de evaluare:

evaluare pe parcurs + examen final

Bibliografie minimală:

GLIGOR, Liviu - Fierul în arhitectura românească, Ed. universitară ION MINCU, București 2004 (introducerea despre material și procedee tehnologice);
MATEESCU, Dan; CARABA, Ioan - Constructii metalice, Ed Tehnica, Bucuresti 1980;
NICULESCU, Plutarh - Curs general de construcții, vol I, Ed. didactică și pedagogică, București 1965;
NEUFERT - Manualul arhitectului - elemente de proiectare și de construcție, Editia a 37-a, adăugită și prelucrată, Miercurea Ciuc, 2004 (Capitolul: părțile clădirilor, subcapitolele: structuri pe rețea de cabluri, structuri suspendate și tensionate, structuri spațiale; Capitolul: protecție la incendiu, subcapitolul: comportamentul materialelor și elementelor de construcție);
POPESCU, Victor - Construcții metalice - Elemente generale și execuția construcțiilor metalice, Ediția a doua, Ed. Tehnica București, 1963;
SCHULTZ, SOBEK, HABERMANN - Steel construction manual, Birkhauser Edition Detail, Munchen 2000;
WURM, J. si colectiv - GLASS CONSTRUCTION MANUAL Birkhauser Edition Detail, Basel Boston Berlin 2003;
DOW CORNING EUROPE SA, BELGIUM - Silicon Structural Glasing Manual 2011
BALLARD BELL,V.; RAND, P. - Materials for Architectural Design, Laurence King Publishing, London 2006
WURM, J. - Glass Structures, Birkhauser Edition Detail, Basel Boston Berlin 2007;
PATTERSON, M.R. - Structural Glass Facades: A unique building technology, Master Degree School of Architecture of Southern California, 2008
BUTTON, D.; PYNE, B. - Glass in Building - Pilkington Glass Limited, Oxford London Boston Munich New Dehli Singapore Sydney Tokyo Toronto Wellington, 1993
WILSON, P.; VASILCHENKO-MALISHEV, G. - The Design and Construction of all Glass Structures, London, 2006
Revistele DETAIL, DB, DBZ, TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, materiale publicitare ale firmelor de profil, BICAU etc.
Materiale de interes personal ale cursanților

Observații:

O parte din temele prelegerilor va fi prezentată la obiective realizate sau in curs de realizare cu participarea autorilor, proiectanților, a specialiștilor implicați in activitatea de execuție, a beneficiarilor.
Cursul este conceput în asociere cu un proiect opțional de tehnologie cu tema:
"O CONSTRUCȚIE EXPERIMENTALĂ DIN STICLĂ STRUCTURALĂ", în semestrul următor.