ST-54 Reabilitarea fondului construit

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Examen

Examenul din 26.01.2024 se va da in 2 serii: de la ora 10.00 si de la ora 11.30.
Repartizarea studentilor in cele 2 serii se gaseste in documentele de mai jos.

RFC examen 26.01 seria 1 ora 10.00.pdf
RFC examen 26.01 seria 2 ora 11.30.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Științe tehnice
Titular:
prof.dr.arh. Rodica Crișan
Limba de predare:
română
Obiective:
- Cunoașterea teoriei contemporane a reabilitării, în relație cu principiile dezvoltării sustenabile și formarea capacității de abordare a construcțiilor existente ca ”resurse reutilizabile”.
- Cunoașterea fondului construit românesc și a problemelor sale curente pe care reabilitarea trebuie să le rezolve, precum și a experienței internaționale în domeniul reabilitării.
- Abilitatea de a evalua corect potențialul de utilizare și semnificația culturală a arhitecturii istorice minore. Cunoașterea caracteristicilor tehnologice ale arhitecturii pre-moderne.
- Cunoștințele și abilitățile necesare pentru a concepe intervenții de reabilitare care să satisfacă cerințe de utilizare contemporane fără a altera calitatea intrinsecă a clădirilor istorice.
- Abilitatea de a identifica funcțiunea compatibilă cu clădirea existentă.
- Ințelegerea a fenomenelor de degradare a construcțiilor și a mecanismelor de degradare a materialelor.
- Cunoștințele și abilitățile necesare pentru a stabili un diagnostic corect, ca suport științific pentru un tratament eficient.
- Cunoașterea tehnologiilor de tratament curente pentru diverse tipuri de patologii și abilitatea de a alege tratamentul adecvat.
Conținut:
Dezvoltarea sustenabilă și reabilitarea fondului construit.
Terminologie. Elemente de teoria reabilitării.
Valoarea culturală și valoarea de utilizare a fondului construit.
Reabilitarea și utilizarea sustenabilă a energiei. Studii de caz.
Reabilitarea prin reconversie. Studii de caz.
Reabilitarea locuințelor. Studii de caz.
Locuirea urbană tradițională în teritoriul românesc extracarpatic.
Ansamblurile de locuințe postbelice.
Degradarea și diagnosticarea construcțiilor.
Degradarea fizică: factori generatori; acțiuni; simptome.
Metode și tehnici de diagnosticare.
Umiditatea patologică a zidăriilor vechi.
Metode de determinare a sursei prin observare directă și cu tehnici instrumentale.
Tratamentul umidității din ascensiune capilară: bariere mecanice, bariere chimice și fizico-chimice, sisteme de drenare.
Procedee de uscare a zidăriilor: electroosmoza, sifoanele atmosferice; particularități și limite de utilizare eficientă.
Umiditatea discontinuă: manifestări sezoniere și ocazionale de umiditate. Principii de tratament.
Diagnoza și tratamentul umidității - studii de caz.
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport de imagini digitale. Discuții.
Mod de evaluare:
Test-grilă.
Bibliografie minimală:
Crișan, R., Reabilitarea patrimoniului construit. Teorie și tehnică. Ed. Ozalid, 2023.
Crișan, R., Uses and Abuses of Reconstruction. In Holtorf, C., Kealy, L., Kono, T., (eds), ‘A contemporary provocation: reconstructions as tools of future-making. Selected papers from the ICOMOS University Forum Workshop on Authenticity and Reconstruction, Paris, 13 – 15 March 2017’. [on line]. ICOMOS, Paris, 2018. Disponibil la http://openarchive.icomos.org/1851/.
Crișan, R., The Dilemma of the Redundant Churches: to Lose or to Reuse? In Fiorani, D., Kealy, L., Musso, S. F. (eds.), ‘Conservation/Adaptation: Keeping alive the spirit of the place. Adaptive reuse of heritage with symbolic value‘, EAAE, Hasselt, Belgium, 2017. Disponibil la http://www.eaae.be/publications/transactions/
Crișan, R., Some reflections on abandoned small historic centres. In Crisan, R., Fiorani, D., Kealy, L., Musso, S. F. (eds.), 'Conservation/Reconstruction. Small Historic Centers: Conservation in the midst of Change', Transactions on architectural education no. 64, EAAE, Hasselt, Belgium, 2015. Disponibil la http://www.eaae.be/publications/transactions/
Crișan, R., Conservation/Regeneration: the Modernist neighbourhood. In Crișan, R., Franco, G., Kealy, L., Musso, S. F. (eds.), 'Conservation/Regeneration: The Modernist Neighbourhood', Transactions on architectural education no. 58, EAAE 2012. Disponibil la http://www.eaae.be/publications/transactions/
Crișan, R., Reabilitarea locuirii urbane tradiționale. Ed. Paideia, 2004.
Crișan, R., Analiza integrativă a valorii culturale și de utilizare a clădirilor existente. Editura Universitară “Ion Mincu”, 2004.
Crișan, R., Macri, Z., Panait A. (eds), Visions on Mass-Housing Sustainable Rehabilitation, Editura Universitară Ion Mincu, 2011.
Crișan, R. și colectiv, Reabilitarea blocurilor de locuinte cu supraetajare în sistem constructiv metalic, Editura Universitară Ion Mincu, 2008.
Crișan, R., Umiditatea zidăriilor vechi. Criterii de intervenție. In Revista Monumentelor Istorice n. 1-2/1996.
Observații:
Cursul este completat de exerciții de proiectare în cadrul proiectului la alegere omonim (ST-81) din același semestru.