ST-21 Structuri performante

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
ing. Dragoș Marcu
Limba de predare:
română
Obiective:
Cursul urmărește aprofundarea cunoștințelor necesare proiectării unor construcții remarcabile din punct de vedere al înălțimii sau al deschiderilor. Pe baza cunoștințelor însușite în semestrele anterioare, cursul abordează prezentarea noțiunii de "structură specială" și analiza conceptelor structurale moderne în contextul caracteristicilor seismice ale teritoriului României. Se prezintă, cu fundamentare teoretică și exemplificări din literatura de specialitate, problematica specifică a structurilor cu deschideri mari și foarte mari (cabluri, pânze subțiri, structuri reticulate spațiale, structuri pneumatice etc.), materialele specifice (BAR) și sistemele moderne de alcătuire arhitectural-structurală pentru clădiri înalte și foarte înalte (structuri tubulare, macrostructuri etc). Cursul oferă următoarele competențe:
1. Cunoasterea principiilor de alcătuire structurală pentru clădiri cu înălțime mare și foarte mare și a clădirilor tip “sală/hală” cu deschideri mari și foarte mari situate în zone seismice
2. Analizarea și interpretarea cerințelor și criteriilor de fiabilitate structurală pentru clădiri cu parametri constructivi excepționali.
3. Cunoașterea materialelor moderne și a procedeelor tehnologice specifice structurilor performante situate în zone seismice (betoane ultra rezistente, sisteme de protecție seismică pasivă și activă, etc)
4. Asimilarea modelelor și metodelor simple pentru predimensionarea sălilor cu structură metalică și a clădirilor etajate din beton armat
5. Asimilarea principiilor arhitecturii zonelor seismice
6. Însușirea principiilor și procedeelor de bază pentru protecția seismică a componentelor nestructurale din clădiri
7. Identificarea criteriilor tehnice, tehnologice și economice pentru compararea diferitelor soluții pentru o temă funcțională dată
Conținut:
Concepte moderne de proiectare în ingineria structurală: Proiectare bazată pe performanță, Proiectare bazată pe consecințe, Reziliență.
Metode și tehnici moderne de proiectare în ingineria structurală: IDA, BIM, Proiectare Parametrică.
Structuri pentru clădiri înalte și foarte înalte: evoluția conceptelor de alcătuire arhitectural-structurală, realizări remarcabile (repere istorice).
Structuri pentru clădiri înalte și foarte înalte: cerințe de performanță, actiuni ale mediului natural, alegerea materialelor.
Principii de alcătuire generală în plan și în elevație pentru clădiri înalte și foarte înalte situate în zone seismice.
Principii de alcătuire a infrastructurilor și a elementelor nestructurale pentru clădiri înalte și foarte înalte.
Analiza unor structuri remarcabile pentru clădiri înalte și foarte înalte situate în zone seismice; exemplificări.
Structuri cu deschideri mari și foarte mari: evoluția conceptelor structurale, realizări remarcabile, perspective, exemple.
Structuri cu deschideri mari și foarte mari: sisteme structurale, cerințe de performanță, acțiuni ale mediului natural (cutremur, vânt și variații de temperatură), alegerea materialelor.
Structuri suspendate: scheme structurale, materiale, detalii constructive; analiza unor structuri suspendate remarcabile.
Structuri reticulate plane și curbe din oțel și din lemn lamelar lipit: scheme structurale, materiale, detalii constructive; analiza unor structuri reticulate remarcabile.
Structuri inginerești cu deschideri mari pentru poduri.
Structuri inginerești cu deschideri mari pentru stadioane.
Protecția componentelor nestructurale.
Metoda de predare:
Curs ex cathaedra + aplicații sub îndrumarea titularului de curs
Mod de evaluare:
Evaluare finală – examen scris, subiecte teoretice
Bibliografie minimală:
R.PETROVICI - Note de curs + fise documentare (CD)
*** Carti + reviste din biblioteca UAUIM
*** Site-uri specializate INTERNET