ST-110 Instalații-echipare (2). Energii regenerabile și tehnologii sustenabile

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Procedura evaluare sesiune iarna 2022

Examenul se va desfășura pe platforma Exam.net sub supravegherea video a cadrelor didactice prin platforma Zoom.us

Pașii de urmat:

1. Studenții care vor susține examenul (fie din anul curent fie din anii anteriori) se vor pre-înscrie, prin reprezentatul de an sau de grupa, printr-un un email la adresa: ehipare.instalatii.uauim@gmail.com care sa conțină numele, prenumele, nr. matricol, anul si grupa si o adresa de email prin care se va realiza comunicarea cu cadrele didactice. Termen - cel târziu cu 1 zi înainte de data susținerii examenului.

2. Pe adresa de email a reprezentantului de an /grupa si pe grupul de comunicare de pe reteaua de socializare se va trimite invitația de participare la sesiunea online Zoom asociata examenului cu toate caracteristicile acesteia (data, ora de începere, ora de încheiere, parola de acces).

3. In ziua examenului, cu 15 minute înaintea de începerea probei scrise, pe baza invitației primite pe email si pe reteaua de socializare, se va realiza conexiunea pe platforma Zoom.us in sesiunea gestionata de cadrul didactic. Este necesara prezenta si funcționarea camerei video frontale si a unui microfon pe dispozitivul pe care se va realiza conexiunea (de preferință PC/laptop cu browser de internet certificat SSL). Se va realiza confirmarea identității studenților prin prezentarea unui act de identitate (legitimație student sau carnet de note).

4. La ora începerii probei scrise se va transmite prin serviciul de mesagerie instant al platformei Zoom.us un cod necesar accesării examenului pe platforma https://Exam.net. Pentru a putea începe examenul, pe platforma Exam.net, alături de codul de acces, studenții vor completa numele, prenumele, numărul matricol si adresa lor de e-mail transmisă anterior prin intermediul reprezentantului de an/grupa.

5. Examenul durează 75 minute.

.Daca, din motive independente de vointa partilor, conexiunea la internet in timpul examenului "pica" si nu poate fi restabilita in intervalul programat pentru examen, atunci, pentru cei in cauza, se va utiliza o examinare online de tip "interviu" in ziua examenului sau cel tarziu in 24 de ore de la data programarii acestuia in calendarul sesiunii. Pentru conformitate toate procedurile vor fi inregistrate si arhivate.

6. Notele se vor comunica in maxim 72 ore, individual, pe e-mail sau, pe grupul retelei de socializare prin anonimizarea ofertia de numarul matricol.

7. Dupa comunicarea notelor va exista un interval de 48 de ore in care se pot clarifica aspecte referitoare la cuantumul acestora comparativ cu partea scrisa a examenului.

8. Dupa intervalul de 48 de ore notele vor fi trecute, in forma lor finala, in catalog.

In vederea familiarizarii cu cele două platforme menționate anterior avem rugămintea ca studenții să acceseze informațiile de la paginile https://support.exam.net/ si https://support.zoom.us/hc/en-us precum și ghidurile video disponibile pe cele două platforme.

Fișa disciplinei

ST-110 A Instalatii-echipare (2). Energii regenerabile si tehnologii sustenabile.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect.dr.ing. Alexandru Iatan
Limba de predare:
română
Obiective:
Însușirea cunoștințelor legate de instalațiile și echipamentele utilitare care să îndeplinească cerințele referitoare la asigurarea condițiilor de confort si de securitate la incendiu a clădirilor și ocupanților acestora pentru necesitațile generației actuale fără a lua posibilitatea generațiilor viitoare de a-si asigura propriile nevoi sau cerințe.
Înțelegerea relațiilor de condiționare dintre instalațiile și echipamentele utilitare și celelalte componente ale constructiilor în vederea asigurării sustenabilității spațiului construit.
Cunoașterea diferențelor dintre abordarea pasivă și abordarea activă cu eficiență energetică ridicată în asigurarea confortului în interiorul clădirilor;
Identificarea constructivă si functională a echipamentelor si sistemelor de instalatii utilitare aferente conceptului de sustenabilitate a construcțiilor;
Predimensionarea zonelor și spațiilor tehnice pentru acomodarea echipamentelor si instalatiilor utilitare și tehnologice aferente cerințelor funcționale și de confort;
Aplicarea cerintelor de calitate, consum net aproape zero energie si impact neutru asupra mediului după echiparea cu instalații utilitare a constucțiilor.
Conținut:
1. Introducere. Mediu înconjurător. Resurse. Energia eoliană; energia solară; energia apei; energia geotermică; energie derivata din biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz.
2. Asigurarea sustenabila a confortului termic si calității aerului interior. Concepte. Surse. Integrarea sistemelor pasive și active de încălzire și răcire. Utilizarea surselor de energie regenerabilă. Principii de funcționare. Echipamente. Spații tehnice. Sindromul clădirilor bolnave.
3. Asigurarea sustenabila a confortului igienico-sanitar. Tratarea și conformarea apei potabile. Apa caldă de consum menajer. Preparare. Utilizarea surselor de energie regenerabilă. Echipamente si sisteme. Spații tehnice.
4. Asigurarea sustenabila a confortului vizual. Influența utilizării luminii naturale. Zonarea spațiilor în clădire. Programarea activităților. Surse de lumină artificială. Spații tehnice.
5. Producerea locala a energiei electrice. Surse. Conversia energiei mecanice. Conversia energiei luminoase. Principii de funcționare. Echipamente și sisteme. Spații tehnice.
6. Instalații și echipamente utilizate pentru atingerea standardelor de performanța energetica ridicata (nZEB, casa pasiva, casa verde, etc). Integrarea sistemelor de încălzire-răcire-ventilare-climatizare în conceptul final al clădirii.
7. Epurarea apelor uzate. Reducerea impactului asupra mediului -tratarea și reutilizarea apelor gri și metorice. Echipamente și sisteme. Spatii tehnice
8. Gestiunea energetică a clădirilor. Sisteme de automatizare. Monitorizari si alarme tehnice. Cladiri inteligente.
9. Asigurarea securității la incendiu a clădirilor și ocupanților. Instalații si echipamente electrice cu rol de securitate la incendiu. Surse de putere de urgență / în așteptare. Surse neîntreruptibile. Generatoare pentru intervenții. Spatii tehnice. Iluminatul de siguranță. Protectia impotriva loviturilor de trasnet.
10. Asigurarea securității la incedniu a clădirilor și ocupanților. Detectia, semnalizarea si alarmarea la incendiu. Încadrarea clădirilor. Principii de functionare. Tehnologii de detecție. Dispozitive de alarmare. Amplasare. Zone supravegheate. Condiționări.Particularități.
11. Asigurarea securității la incedniu a clădirilor și ocupanților. Echipamente si instalatii de stingere cu apă. Sisteme manuale. Sisteme automate. Principii de functionare. Încadrarea clădirilor. Spații tehnice. Condiționări.
12. Asigurarea securității la incedniu a clădirilor și ocupanților. Echipamente si instalatii de stingere cu agenți de stingere speciali (spuma, pulbere, gaz inert, CO2). Principii de functionare.
13. Asigurarea securității la incendiu a clădirilor și ocupanților. Dispozitive utilizate pentru evacuarea mecanica a fumului. Principii de funcționare. Încadrarea spațiilor din clădiri. Spații tehnice. Relaționarea cu celelalte sisteme de securitate ale clădirii.
14. Asigurarea transportului in cladiri. Sisteme electro-mecanice. Sisteme electro-hidraulice. Ascensoare. Scări rulante. Platforme. Rampe. Gabarite. Spații tehnice.
Metoda de predare:
Prelegere / Expunere / Videoproiectie, dezbatere, sesiune de întrebări și răspunsuri
Mod de evaluare:
Sumativă, examen scris la finalul semestrului - chestionar tip grila cu 30 intrebari, unul sau doua raspunsuri corecte
Bibliografie minimală:
1. Sustainable Technologies for Nearly Zero Energy Buildings - 2019 – Sašo Medved; Suzana Domjan; Ciril Arkar
2. Photovoltaics for Sustainable Electricity and Buildings – 2017 - Ali Sayigh
3. Sustainable Water Management in Buildings – 2020 - Agnieszka Stec
4. Energy-Efficient HVAC Design - An Essential Guide for Sustainable Building – 2014 - Javad Khazaii
5. Green Building Guidelines:Meeting the Demand for Low-Energy, Resource-Efficient Homes – 2019 – 5th Ed
6. Renewable Energy and Sustainable Technologies for Building and Environmental Applications – 2016 - Mardiana Idayu Ahmad; Mazran Ismail; Saffa Riffat
7. Smart Energy Control Systems for Sustainable Buildings – 2017 - John Littlewood; Catalina Spataru; Robert J. Howlett; Lakhmi C. Jain
8. Transportation systems in buildings - CIBSE Guide D:2010
9. A HANDBOOK OF SUSTAINABLE BUILDING DESIGN AND ENGINEERING -An Integrated Approach to Energy, Health and Operational Performance – 2019- 2nd edition- Dejan Mumovic; Mat Santamouris
10. Mechanical and electrical systems in Architecture, Engineering, and Construction, 5th Ed, Frank Dagostino, Joseph Wujek
11. Instalații – echipare (II). Note de curs – format electronic – Alexandru Mircea IATAN
12. *** Normativele de instalatii: I9/2015, I7/2011, I5/2010
13. *** Familia de normative P118: P118-1/1999; P118-2/2013; P118-3/2015