ST-107 Tehnologii moderne de intervenție structurală asupra clădirilor existente

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titulari:
lect.dr.ing. Vlad Petrescu
conf.dr.ing. Adrian Iordăchescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Dobândirea unor cunoștințe referitoare la evaluarea clădirilor sau a construcțiilor existente și la proiectarea intervențiilor structurale în acord cu tendințele actuale pe plan mondial. în condițiile în care punerea în siguranță a fondului construit al României constituie o problemă deosebit de dificilă nu numai din cauza dimensiunilor enorme dar și datorită degradărilor și uzurii fizice inerente prin efectele exploatării și vechimii, a lipsei de întreținere și a faptului că o parte considerabilă a teritoriului autohton este bântuit de cutremure puternice, cursul propune analiza unor situatii concrete, clădiri reprezentative care în majoritate au fost realizate în perioade în care acțiunea seismică nu era considerată în proiectare, astfel că au fost construite de la bun început prin metode tradiționale și concepute numai pentru acțiuni gravitaționale, ele prezentând avarii vizibile sau ascunse cauzate de acțiuni combinate de tip tasări inegale de teren și/sau seisme succesive la care au fost supuse pe durata vieții lor.
In urma promovării cursului studenții vor avea aptitudinea să înțeleagă rigorile interventiilor structurale pe constructii existente – unele dintre ele încadrate Monument Istoric, vor căpăta abilitatea să facă parte din echipe de proiectare complexe și să interacționeze cu ceilalți specialiști implicați în proiectarea consolidarilor, reabilitarilor / modernizarilor.
Conținutul cursului se definitivează în funcție de solicitările studenților înscriși la curs (pot fi abordate si alte subiecte decât cele menționate).
Conținut:
Evaluare și evaluarea seismica, Metodologii de evaluare, Hazardul seismic.
Cerințe de performanța, Clase de risc seismic, Necesitatea lucrărilor de intervenție;
Proiectarea lucrărilor de intervenție specifice pentru diferite tipuri de elemente structurale și diferite tipuri de structuri de rezistență (structuri din zidărie, beton, lemn, metal).
Soluții pentru corectarea deficitului de rezistență, rigiditate și / sau ductilitate.
Studii de caz:
Consolidarea Arcului de Triumf Cod LMI B-II-m-A-18001 prin metoda izolării bazei;
Consolidarea sediului Primăriei Municipiului București Cod LMI B-II-m-A-18688 prin metoda izolării bazei;
Consolidarea Foișorului de Foc din București Cod LMI B-II-m-B-18722 prin metoda izolării bazei;
Supraetajarea Sălii de Sport a ASE București – creșterea performanțelor seismice prin implementarea de amortizori seismici;
Consolidarea Bisericii Lipova monument istoric poziția 310 COD AR-II-M-A-00620 ANUL 1338.
Ridicarea Bisericii Vechi a Mânăstirii Râmet Județul Alba și consolidarea Clădirii Muzeului Cod LMI AB-II-a-A-00386;
Consolidarea Bisericii Perișoru, Comuna Perișoru, județul Ialomița.
Consolidare Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din sat Mironești Comuna Gostinari județul Giurgiu – Monument poziția 447, cod GR-II-M-A-15039
Consolidare Casa Cesianu – Complex Dacia One, din București – Clădire monument istoric clasa A – indicativ B-II-a-A-198382.
Consolidare Hotel REX Mamaia, județul Constanța.
Metoda de predare:
Curs ex cathaedra. Prezentarea cursurilor în Power Point.
Mod de evaluare:
Prezenta la curs (10%). (Conditie minimala de prezentare la examen: prezenta la cel putin 50% din cursuri).
Referat cu privire la unul din subiectele abordate la curs (40%)
Evaluare finala pe baza unei discuții cu studentul (50%).
Bibliografie minimală:
Articole din reviste si cursuri de construcții din biblioteca UAUIM. Internet.
Articole din revistele editate sub egida Asociației Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri din Romania.
ATC, 1997, Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings, prepared by Applied Technology Council, for Building Seismic Safety Council and Federal Emergency Management Agency (Report No. FEMA 273), Washington, D.C.
IORDACHESCU, A.: “Constructii inteligente”, Reg. Arcadia. 2001.
IORDACHESCU, E.: “Translatia constructiilor”, Ed. Tehnica, 1986.
FEMA 356 CAP.9 pct.9.3.8, Federal Emergency Managenent Agency prepared by Applied Technology Council
NAEIM, Farzad, The seismic desing handbook, Springer, 2001.
P100-1/2013; P100-3/2019 - Cod de proiectare la acțiuni seismice. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente;
Eurocode 1,2,3,4,8
Kelly, J.M. (1997). “Earthquake - Resistant Design with Rubber”. Springer - Verlag.
Skinner, R.I.; Robinson, W.H.; McVerry, G.H. (1993). “An introduction to Seismic Isolation”. J. Wiley.