SP5-35 Proiectare asistată de calculator (7) BIM în activitatea de proiectare

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
Dan Moraru
Colectiv:
drd.urb.peis. Monica Amuza, arh. George-Teodor Călin, drd.ing. Adrian Ghencea
Limba de predare:
română
Obiective:
Cursul are ca obiectiv dezvoltarea abilităților de modelare avansată BIM și implementarea unei modalități de lucru bazată pe dialog și comunicare eficientă între specializările implicate în procesul de proiectare. Se urmăresc aplicații specifice pentru o abordare holistică a proiectului de arhitectură, orientată către digitalizare, parametrizare și definirea unei teme de proiectare eficientă pentru colaborarea cu specializările conexe.
Conținut:
1. Principii si noțiuni de bază în utilizarea programelor software pentru proiectarea de arhitectură
2. Definirea cadrului legal și tehnologic de lucru BIM prin proiecte tipizate - studii de caz internaționale
3. Analize de urbanism în procesul de lucru BIM (indicatori urbanistici, zone construite protejate, etc.)
4. Compoziție și scenografie în amenajarea peisajului, planificarea plantărilor și sistematizarea verticală a terenului.
5. Soluții structurale moderne - principii de modelare și calcul - prefabricare elemente, armare automată și materiale sustenabile moderne (CLT, printare in situ)
6. Modelarea și calculul instalațiilor în procesul de lucru BIM - noțiuni de calcul al eficienței energetice, calculul punților termice și pierderilor prin anvelopă, colaborare între specializări
7. Mijloace de prezentare alternativă cu orientare spre concursuri de arhitectură - scheme de concept, axonometrii explodate, randare fotorealistă, cloud computing.
8. Transpunerea fondului istoric construit (zone construite protejate) în era digitală prin nori de puncte și fotogrammetrie.
9. Generarea elementelor inteligente adaptabile [cartuș inteligent, legende] și automatizarea instrumentelor software pentru un proiectant BIM
Metoda de predare:
Predare în sistem mixt: în sală și online. Prelegeri cu suport digital, alături de invitați din domeniul profesional.
Aplicații îndrumate și individuale pe computer în Lumion, Allplan, Scalypso.
Cerințe minime: Computer personal cu Windows 10/11
Mod de evaluare:
10% Prezență și activitate la curs.
30% Test grilă.
60% Proiect personal
Bibliografie minimală:
[1] BS EN ISO 19650-1:2019 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling -- Information management using building information modelling: Concepts and principles.
[2] BS EN ISO 19650-2: 2019 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling -- Information management using building information modelling: Delivery phase of the assets.
[3] BS EN ISO 19650-3:2020 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Information management using building information modelling. Operational phase of the assets.
[4] BS EN ISO 19650-5:2020 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Information management using building information modelling. Security-minded approach to information management.
[5] Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 - 2023
[6] Ghid privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, indicativ RTC 9 – 2023
[7] Constantinescu D. (2020). Reziliența climatică și performanța energetică și de mediu a clădirilor de locuit colective. București. Editura universitară „Ion Mincu“
[8] Constantinescu, D. (2008). Tratat de inginerie termică. Termotehnica în construcții vol. 1. București. Editura Agir
[9] Constantinescu, D. (2020). Tratat de inginerie termică. Termotehnica în construcții vol. 2. Conformarea energetică a clădirilor performante din punct de vedere energetic și al mediului natural. București. Editura Agir
[10] Comșa, E., Moga, I., Munteanu, C. (1987). Proiectarea funcțională și constructivă a clădirilor de locuit, Partea a II-a. Cluj-Napoca . Editura I.P.C.-N.
[11] Voss, K & Musall, E. (2013). Net zero energy buildings , International projects of carbon neutrality in buildings. Detail Green Books, ISBN: 978-3920034805.
[12] Legea 372/13.12.2005 privind performanța energetică a clădirilor, care transpune Directiva 91/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului European
[13] OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuit
[14] Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a consiliului privind performanța energetică a clădirilor
[15] Allplan Campus User Manuals, https://campus.allplan.com/training/manuals.html, accesat la 03.07.2023
[16] Curs Bazele proiectării asistate de calculator - Introducere în BIM și Vizualizare 3D , https://uauim.allbim.net/product/93158d92-b986-436a-8406-225c126ed851/bazele-proiectarii-asistate-de-calculator-introducere-in-bim-si-vizualizare-3d, accesat la 03.07.2023
[17] Curs Modelare tridimensională de Arhitectură – Concepte avansate de lucru BIM, https://uauim.allbim.net/product/09b373ae-aafc-4fa9-a9d4-e1ae7077ab25/proiectare-asistata-de-calculator-concepte-avansate-de-lucru-bim, accesat la 03.07.2023