SP4-43 Proiectare asistată de calculator (5) Principii de modelare BIM

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
Dan Moraru
Colectiv:
drd.urb.peis. Monica Amuza, arh. George-Teodor Călin, drd.ing. Adrian Ghencea
Limba de predare:
română
Obiective:
Introducerea în metodele de proiectare BIM (Building Information Modeling), ca instrument de evaluare a mediului construit existent și viitor.
Abordarea integrată a proiectării obiectului de arhitectură: tranziția de la modele 2D/3D la modele BIM ce conțin informații despre geometria, materialele, costurile și istoria proiectului.
Proiectarea cu un puternic accent pe colaborare și comunicare interdisciplinară, vizând soluții tehnice și aplicații software actuale.
Conținut:
1. Noțiuni introductive de proiectare BIM. Studiu aplicativ în programele de software BIM
2. Definirea cadrului de lucru BIM și a contextului internațional: De la concept la implementare.
3. Definirea structurii cadru pentru clădirile multi etajate și adaptarea la modificările soluției arhitecturale
4. Tehnici digitale și imersive pentru restaurarea, reabilitarea și consolidarea patrimoniul construit: nori de puncte, vizualizarea în realitatea virtuală
5. Modelarea parametrică de arhitectură pentru forme organice, fractali și geometrii complexe (Visual Scripting)
6. Premise de colaborare între arhitectură, specializările conexe și actorii urbani. Studiu aplicativ în platforma de colaborare BIM
7. Conformarea și alcătuirea parametrică a structurilor metalice
8. Metode de prezentare alternativă ale proiectului orientate către competiții de arhitectură și beneficiar (Randare, VR, Studiu de însorire)
9. Generarea elementelor inteligente adaptabile și automatizarea proceselor și instrumentelor software pentru un proiectant BIM
Metoda de predare:
Predare în sistem mixt: în sală și online. Prelegeri cu suport digital, alături de invitați din domeniul profesional.
Aplicații îndrumate și individuale pe computer în Lumion, Allplan, Scalypso.
Cerințe minime: Computer personal cu Windows 10/11
Mod de evaluare:
10% Prezență și activitate la curs.
30% Test grilă.
60% Proiect personal
Bibliografie minimală:
[1] BS EN ISO 19650-1:2019 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling -- Information management using building information modelling: Concepts and principles.
[2 ]BS EN ISO 19650-2: 2019 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling -- Information management using building information modelling: Delivery phase of the assets.
[3] BS EN ISO 19650-3:2020 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Information management using building information modelling. Operational phase of the assets.
[4] BS EN ISO 19650-5:2020 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Information management using building information modelling. Security-minded approach to information management.
[5] Ray, J. (2020). BIM Beyond Design Guidebook, ISBN 978-0-309-48157-1
[7] BuildingSMART, https://www.buildingsmart.org/, accesat la 15.05.2023
[8] Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 - 2023
[9] Ghid privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, indicativ RTC 9 - 2023
[10] Allplan Campus User Manuals, https://campus.allplan.com/training/manuals.html, accesat la 03.07.2023
[11] Curs Bazele proiectării asistate de calculator - Introducere în BIM și Vizualizare 3D , https://uauim.allbim.net/product/93158d92-b986-436a-8406-225c126ed851/bazele-proiectarii-asistate-de-calculator-introducere-in-bim-si-vizualizare-3d, accesat la 03.07.2023
[12] Curs Modelare tridimensională de Arhitectură – Concepte avansate de lucru BIM, https://uauim.allbim.net/product/09b373ae-aafc-4fa9-a9d4-e1ae7077ab25/proiectare-asistata-de-calculator-concepte-avansate-de-lucru-bim, accesat la 03.07.2023