SFA-115 Discurs digital de arhitectură

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
asist. Mihai Chisărău
Colectiv:
asist. dr. arh. Mihai Chisărău
Obiective:

Aprofundarea cunoștințelor de proiectare și prezentare a proiectelor de arhitectură de interior și design folosind sistemele de calcul. Cursul sintetizează și clarifică abordări posibile de redectare și construire a proiectelor de la schiță de mână până la post-producție, paginare și prezentare a proiectului.
Noțiunile abordate vor fi exemplificate și notate prin participarea pe echipe a colectivului de studenți în cadrul unor concursuri naționale și internaționale de arhitectură și design la alegere.
Obiectivul final este acela de a fixa si sintetiza un workflow specific fiecărui cursant în vederea prezentării creației sale, într-o manieră eficientă și de impact.

Conținut:

Opționalul se va desfășura on-line pe zoom cu link-ul: https://us02web.zoom.us/j/8769390093 (Passcode: 580736) dar și cu prezență fizică, în atelierul experimental Mac Popescu (etajul 1 corp vechi) pentru o serie de 4 cursuri de dezvoltare a abilităților dgitale de redactare a unor livrabile de concurs de arhitectură.
1. Prezentarea tematicii cursului. Introducere în mixitatea analogic-digital prin digitalizarea schițelor de mână – Prezentarea unor exemple de concursuri de arhitectură și design în defășurare la începutul cursului. Formare a echipelor de lucru în vederea participării acestora la concursuri de arhitectură de interior și design.
2. Volumetrie de bază – scara umană față de volumetrie de concept. Software BIM – canonic și hibrid. Alegere de către fiecare echipă a concursului de arhitectură de interior / design dorit.
3. Schița de concept -desen 2D – volumetrie 3D de concept
4. Randare de concept – metode de vizualizare și prezentare a conceptului arhitectural sau de design. Exemplificări și aplicație practică.
5. Modelare și Extragere a pieselor tehnice ale unui proiect de arhitectură de interior și design. Post-procesare a pieselor tehnice.
6.Prezentare a luminii simulate în motoarele de randare contemporane. Exercițiu practic pe proiectele de concurs sau proiect de atelier.
7. Prezentare a materialității simulate în motoarele de randare contemporane. Exercițiu practic pe proiectele de concurs sau pe proiect de atelier.
8. Generare de volumetrie- notiuni avnasate de texturare și creație de textură.
9. Integrarea unei randări de arhitectură întru-un mediu real, fotografiat – noțiuni de fotogrametrie.
10, 11, 12, 13. Jurizare și ameliorare interactivă a prezentărilor realizate de către echipe.
14, Jurizare interactivă finală a proiectelor.

Metoda de predare:

Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice cu proiectii de pe calculator (4 ședințe în Atelierul Experimental Mac Popescu). Discurs oral și prezentare cu suport digital. Dezbatere.

Mod de evaluare:

60% notă îndrumător, 10% notă dată de colectivul de studenți participanți la curs, 30% evaluarea echipei (fiecare participant va scrie un referat ce va conține o descriere a aportului individual la conceperea și elaborarea livrabilelor de concurs cât și o descriere proprie a felului în care echipa a funcționat) - cu două bonificații posibile a câte 0.25p fiecare la final.
https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/discurs-digital-de-arhitectura

Bibliografie minimală:

Pagina disciplinei: https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/copy-of-imagine-digitala
Florian Afflerbach, Jack D. Schwager, Jan Krebs, and Michael Heinrich, „Architectural Presentation”, Birkhäuser, 2014
http://bustler.net/competitions
http://www.youngarchitectscompetitions.com/
http://www.ac-ca.org/en/home
https://en.eyeka.com/
https://desall.com/
http://redclaydesign.com/