SFA-115 Discurs digital de arhitectură

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
asist. Mihai Chisărău
Colectiv:
asist. dr. arh. Mihai Chisărău
Limba de predare:
română
Obiective:
Aprofundarea cunoștințelor de proiectare și prezentare a proiectelor de arhitectură de interior și design folosind sistemele de calcul. Cursul sintetizează și clarifică abordări posibile de redectare și construire a proiectelor de la schiță de mână până la post-producție, paginare și prezentare a proiectului. Noțiunile abordate vor fi exemplificate și notate prin participarea pe echipe a colectivului de studenți în cadrul unor concursuri naționale și internaționale de arhitectură și design la alegere. Obiectivul final este acela de a fixa si sintetiza un workflow specific fiecărui cursant în vederea prezentării creației sale, într-o manieră eficientă și de impact.
Conținut:
Opționalul se va desfășura on-line pe zoom cu link-ul: https://us02web.zoom.us/j/8769390093 (Passcode: 580736) dar și cu prezență fizică, în atelierul experimental Mac Popescu (etajul 1 corp vechi) pentru o serie de 4 cursuri de dezvoltare a abilităților dgitale de redactare a unor livrabile de concurs de arhitectură. 1. Prezentarea tematicii cursului. Introducere în mixitatea analogic-digital prin digitalizarea schițelor de mână – Prezentarea unor exemple de concursuri de arhitectură și design în defășurare la începutul cursului. Formare a echipelor de lucru în vederea participării acestora la concursuri de arhitectură de interior și design. 2. Volumetrie de bază – scara umană față de volumetrie de concept. Software BIM – canonic și hibrid. Alegere de către fiecare echipă a concursului de arhitectură de interior / design dorit. 3. Schița de concept -desen 2D – volumetrie 3D de concept 4. Randare de concept – metode de vizualizare și prezentare a conceptului arhitectural sau de design. Exemplificări și aplicație practică. 5. Modelare și Extragere a pieselor tehnice ale unui proiect de arhitectură de interior și design. Post-procesare a pieselor tehnice. 6.Prezentare a luminii simulate în motoarele de randare contemporane. Exercițiu practic pe proiectele de concurs sau proiect de atelier. 7. Prezentare a materialității simulate în motoarele de randare contemporane. Exercițiu practic pe proiectele de concurs sau pe proiect de atelier. 8. Generare de volumetrie- notiuni avnasate de texturare și creație de textură. 9. Integrarea unei randări de arhitectură întru-un mediu real, fotografiat – noțiuni de fotogrametrie. 10, 11, 12, 13. Jurizare și ameliorare interactivă a prezentărilor realizate de către echipe. 14, Jurizare interactivă finală a proiectelor.
Metoda de predare:
Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice cu proiectii digitale in Atelierul Experimental Mac Popescu. Discurs oral și prezentare cu suport digital. Dezbatere.
Mod de evaluare:
60% notă îndrumător, 10% notă dată de colectivul de studenți participanți la curs, 30% evaluarea echipei (fiecare participant va scrie un referat ce va conține o descriere a aportului individual la conceperea și elaborarea livrabilelor de concurs cât și o descriere proprie a felului în care echipa a funcționat) - cu două bonificații posibile a câte 0.25p fiecare la final. https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/discurs-digital-de-arhitectura
Bibliografie minimală:
Pagina disciplinei: https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/copy-of-imagine-digitala Florian Afflerbach, Jack D. Schwager, Jan Krebs, and Michael Heinrich, „Architectural Presentation”, Birkhäuser, 2014 http://bustler.net/competitions http://www.youngarchitectscompetitions.com/ http://www.ac-ca.org/en/home https://en.eyeka.com/ https://desall.com/ http://redclaydesign.com/