SFA-115 Discurs digital de arhitectură

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2020-2021 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf.dr.arh. Andreea Iosif
Colectiv:
asist. dr. arh. Mihai Chisărău
Obiective:
Aprofundarea cunoștințelor de proiectare și prezentare a proiectelor de arhitectură de interior și design folosind sistemele de calcul. Cursul sintetizează și clarifică abordări posibile de redectare și construire a proiectelor de la schiță de mână până la post-producție, paginare și prezentare a proiectului.
Noțiunile abordate vor fi exemplificate și notate prin participarea pe echipe a colectivului de studenți în cadrul unor concursuri naționale și internaționale de arhitectură și design la alegere.
Obiectivul final este acela de a fixa si sintetiza un workflow specific fiecărui cursant în vederea prezentării creației sale, într-o manieră eficientă și de impact.
Conținut:
1. Prezentarea tematicii cursului. Introducere în mixitatea analogic-digital prin digitalizarea schițelor de mână – Prezentarea unor exemple de concursuri de arhitectură și design în defășurare la începutul cursului. Formare a echipelor de lucru în vederea participării acestora la concursuri de arhitectură de interior și design.
2. Volumetrie de bază – scara umană față de volumetrie de concept. Software BIM – canonic și hibrid. Alegere de către fiecare echipă a concursului de arhitectură de interior / design dorit.
3. Schița de concept -desen 2D – volumetrie 3D de concept
4. Randare de concept – metode de vizualizare și prezentare a conceptului arhitectural sau de design. Exemplificări și aplicație practică.
5. Modelare și Extragere a pieselor tehnice ale unui proiect de arhitectură de interior și design. Post-procesare a pieselor tehnice.
6.Prezentare a luminii simulate în motoarele de randare contemporane. Exercițiu practic pe proiectele de concurs sau proiect de atelier.
7. Prezentare a materialității simulate în motoarele de randare contemporane. Exercițiu practic pe proiectele de concurs sau pe proiect de atelier.
8. Generare de volumetrie- notiuni avnasate de texturare și creație de textură.
9. Integrarea unei randări de arhitectură întru-un mediu real, fotografiat – noțiuni de fotogrametrie.
10, 11, 12, 13. Jurizare și ameliorare interactivă a prezentărilor realizate de către echipe.
14, Jurizare interactivă finală a proiectelor.
Metoda de predare:
Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice cu proiectii de pe calculator. Discurs oral și prezentare cu suport digital. Dezbatere.
Mod de evaluare:
Nou. pentru sesiunea online iunie 2020 gasiti toate informatiile necesare aici:
https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/discurs-digital-de-arhitectura
Medie ponderată între activitatea la seminar (40%) și evaluarea proiectului dezvoltat in cursul sedintelor de laborator (60%).
Predarea este conditionata de participarea la minim două corecturi la proiect.
Bibliografie minimală:

modifică