CP-9 Inserții în zone construite protejate

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Repartizare subiecte eseu 2022-2023

CP-9 2022-2023 echipe studenti subiecte lucrare 07-12-2022.pdf

Lucrare CP09: Redactare, structura si continut

Lucrare CP09Ro Redactare Structura Continut.pdf

Fișa disciplinei

Titulari:
lect.dr.arh. Irina Tulbure
prof.dr.arh. Sergiu Nistor
Colectiv:
asist.dr.arh. Alexandra Teodor
Limba de predare:
română
Obiective:
Familiarizarea studenților cu principalele determinări, condiționări, reglementări și abordări contemporane ale problematicii inserției arhitecturale în zone construite protejate.
Asigurarea suportului teoretic pentru proiectul opțional „Inserții în zone construite protejate (ZCP)”, prin asimilarea metodelor de cercetare, a normelor și principiilor care reglementează intervențiile în zone protejate și ghidează avizarea lor, precum și a metodelor de conservare și punere în valoare a identității zonelor istorice protejate (prin reabilitare și/sau inserția de clădiri noi) în contextul evoluției orașului.
Conținut:

1. Curs introductiv: Ce sunt Zonele Construite Protejate?
Cum vom explora acest subiect si folosi practic informatiile si exemplele analizate
2. Documentarea fotografică și topografică: corelare și integrare de date
3. Cercetarea cartografică și analiza evoluției urbane
4. Studiul istoric (de fundamentare a ZCP)
5. Valoarea culturală a patrimoniului construit
6. Reglementarea intervențiilor în ZCP
7. Inserții contemporane în ZCP – cum le evaluăm?
8. Arhitectura contemporană în ZCP: realitate și problematică în abordările teoretice contemporane.
9. Zone istorice, protejare și conservare integrată. Convenții, recomandări și practică. Cazuistica internațională.
10. Prezentarea generală a problematicii ZCP și ale zonelor istorice protejate. Elemente specifice de legislație.
11. Studiu de caz: delimitare și instituire de zonă construită protejată.
12. Studiu de caz: analiza de sit în ZCP.
13. Studiu de caz: analiza si identificarea valorilor culturale ale peisajului urban-rural-natural.
14. Curs recapitulativ
Metoda de predare:
Forma de predare:
- prelegeri, urmate de întrebari și răspunsuri;
- studii de caz (analiză critică, studiu comparativ);
- vizite virtuale pe teren (pentru identificarea caracteristicilor în diferite tipuri de zone istorice protejate);
- discuții în vederea îndrumării lucrării.
Materiale didactice:
- materiale ilustrative; prezentări Power Point;
Mod de evaluare:
Eseu la alegere între:
1 - Analiza critică a unei inserții existente într-o ZCP (a orașului București ori a unui alt oraș din România). Lista insertiilor eligibile pentru analiza va fi publicata pe site la 15 Noiembrie.
2 - Memoriu de prezentare a unui demers arhitectural - urbanistic propriu în propunerea unei inserții într-o zonă istorică protejată (a orașului București ori a unui alt oraș din România).

Condițiile obligatorii de acceptare a lucrării în vederea evaluării acesteia:
1. Înscrierea studentului la curs în conformitate cu regulamentul disciplinelor opționale
2. Prezența studentului la min. 6 cursuri
3. Inscrierea conținutului eseului într-una dintre teme
4. Respectarea termenului de predare
Criterii de evaluare:
- claritatea și utilitatea stabilirii criteriilor de analiză a sitului și a intervenției;
- claritatea prezentării lucrării și obiectivitatea analizei a sitului și a intervenției;
- abordarea coerentă a etapelor de analiză, critică, sinteză și concluzii;
Bibliografie minimală:
Publicații și articole (selectiv):
George D., FLORESCU, Din vechiul București - Biserici, curți Boerești și hanuri între anii 1790-1791 după două planuri inedite (de la șfârșitul veacului al XVII-lea), Institutul de Arte Grafice - “Lupta” - N. Stroilă, București, 1935;
Constantin C., GIURESCU, Istoria Bucureștilor, București: Ed. pentru Literatură, 1996;
Cezara, MUCENIC, București, Un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, Ed. Silex, Casa de Editură. Presă și Impresariat, București, 1997;
Radu, OLTEANU, Bucureștii în date și întâmplări, Ed. Paideia, Colecția cărților de referință, București, 2002;
Gheorghe, PARUSI, Cronologia Bucureștilor 20 septembrie 1459 - 31 decembrie 1989 - Zilele, faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani, Ed.Compania, București, 2005;
Lucia, STOICA, Neculai, IONESCU-GHINEA, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București, Editura Universalia, București, 2005, vol.I și II;
Nicolae, STOICESCU, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București, București, Ed. Academiei R.P.R., 1960 [1961?].
Planuri și ghiduri istorice și actuale ale orașului București.
Studii istorice, proiecte și diferite documentații avizate pentru imobile situate în zone istorice protejate ale orașului București.
Observații:
Mail prof. Sergiu Nistor: sergiunistor@uauim.ro