CP-9 Infill in conservation areas

The Faculty of Architecture / Architecture
5th Year, sem 1, 2023-2024 | Optional Course | Hours/Week: 2C | ECTS Credits: 2
Department:
History & Theory of Architecture and Heritage Conservation
Course Leaders:
prof.dr.arh. Sergiu Nistor
conf.dr.arh. Irina Tulbure
Teaching Staff:
asist.dr.arh. Alexandra Teodor
Teaching language:
Romanian
Learning outcomes:
Learning outcomes:
Providing support for the project theoretically optional "inserts in protected sites" by assimilating the research methods, regulation and
intervention in areas protected historical and conservation methods and enhancement of historic areas protected identity (through
restoration and / or insertion of new buildings) in the context of the natural evolution of the city.
Content:
1. Introduction:
Description of the course and of the student activity within; Contemporary architecture in Built Conservation Areas (BCA); issues and approaches / Sergiu Nistor, Irina Tulbure - Moldovan
2. BCA - generql issues and specific Romanian legislation / Sergiu NIstor
3. BCA: contents, goalss and phases of the planning documentation within a BCA / Irina Tulbure - Moldovan
4. Multicritterial analysis in BCA / Irina Tulburre - Moldovan
5. Cartographic analysis and archaeologic research in BCA / Irina Tulbure - Moldovan
6. Methods of analysis in BCA / Irina Tulbure - Moldovan
7. Analysis of the built characteristics of BCA / Sergiu Nistor
8. BCA and the Integrated Conservation in international conventions and practice : Sergoiu Nistor
9. Case studies (I) / Sergiu Nistor.
10. Case studies (II) / Sergiu Nistor
11. Principles of intervention / Sergiu Nistor
12. Case study III / Sergiu Nistor
13. Conclusive course / Sergiu Nistor, Irina Tulbure - Moldovan
14. Q & A
14. Case study III
Teaching Method:
Teaching Method:
- Lectures;
- Site visits - (identifying characteristics in different types of protected historic areas);
- Discussion to guide the application.
Assessment:
Written essay about:
1. A critical analysis about an existing infill in a conservation area (Bucharest or other city in Romania). The list of the proposed infills will be available on site by mid--november
2. Presentation Memoir for the student's proposed infill in a conservation area in the city or country of origin
Mandatory conditions to be fulfilled for assesment:
1. Inscription complying with the specific requirements for elective courses
2. Participation at min. 6 cpourses
3. The content of the essay complying with one of the two themes
4. Handing out on time
Assessment:
Work paper and oral presentation
- Clarity and depth research to establish criteria;
- The accuracy and relevance of proposed solutions;
- Coherence and consistency of approach stages of research;
- How supportive (oral presentation) of work.
Bibliography:
Bibliography (selection):
http://www.international.icomos.org/charters/charters.pdf
https://www.icomos.org/venicecharter2004/jokilehto.pdf
https://www.paris.fr/pages/secteurs-sauvegardes-psmv-2351
https://historicengland.org.uk/advice/planning/conservation-areas/
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/conservation-area-appraisal-designation-management-advice-note-1/
https://historicengland.org.uk/advice/planning/understanding-historic-places/
https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/local/conservation-areas/
Robert Pickard, Policy and Law in Heritage Conservation, Taylor & Francis, London & New York 2001, ISBN 9780419232803

Surse Bibliografice referitoare la orașul București
Publicații, articole și lucrări nepublicate
Florescu, George D., Din vechiul București – Biserici, curți boerești și hanuri între anii 1790-1791 după două planuri inedite (de la șfârșitul veacului al XVII-lea), Institutul de Arte Grafice – „Lupta” - N. Stroilă, București, 1935;
Georgescu Florian, Cernovodeanu Paul, I., Cristache-Panait Ioana, Documente privind istoria orașului București, București, Muzeul de Istorie a Orașului București, 1960;
Giurescu, Constantin C., Istoria Bucureștilor, București, Editura pentru Literatură, 1996;
Hagi-Mosco, Emanoil, București. Amintirile unui oraș. Ziduri vechi. Ființe dispărute, București, Editura Fundației Culturale Române, 1995;
Harhoiu, Dana, București, un oraș între Orient și Occident, București, Simetria, 1997;
Ionnescu-Gion, G., I., Istoria Bucurescilor, București, 1899;
Lascu, Nicolae, Bulevardele bucureștene până la Primul Război Mondial, București, Simetria, 2011;
Lascu, Nicolae, Legislație și dezvoltare urbană, București 1831-1952, Teză de doctorat, București, 1997;
Mucenic, Cezara, București, Un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, București, Silex, București, 1997;
Olteanu, Radu, Bucureștii în date și întâmplări, București, Editura Paideia, 2002;
Parusi, Gheorghe, Cronologia Bucureștilor 20 septembrie 1459 – 31 decembrie 1989 – Zilele, faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani, București, Editura Compania, 2005;
Pănoiu, Andrei, Evoluția orașului București, București, Fundația Arhitex Design, 2011;
Potra, George, Din Bucureștii de ieri, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1990;
Socolescu, Toma, Fresca arhitecților care au lucrat în Romania în epoca modernă 1800-1925, București, Editura Caligraf Design, 2004;
Stoica, Lucia, Ionescu-Ghinea Neculai et alii, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București, București, Editura Universalia, 2005, 2 vol., 1999;
Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București, București, Editura Academiei RPR, 1960;
Vârtosu, Emil, Vârtosu, Ion, Oprescu, Horia, Începuturi edilitare 1830-1832, I, București, 1936.

Studii și proiecte
IAIM-CITA, PUZ pentru zone construite protejate, parte componentă a PUG Director pentru Municipiul București, IAIM-CITA,1999.
CI&TACP, Analiza valorilor culturale pentru PUZ Centrul Istoric al Municipiului București, București: UAUIM-CI&TACP, 2003.
CI&TACP, Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție a monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București - etapa I, II și III, 2005-2007.
UAUIM-CCPEC, Quattro Design S.R.L., Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție a monumentelor istorice, în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București. Etapa a II-a/2009, UAUIM-CCPEC, Quattro Design S.R.L., apr. 2011.
Studii istorice, proiecte și documentații de urbanism avizate și aprobate pentru diferite imobile situate în zonele construite protejate ale Municipiului București.


Planuri și ghiduri istorice și actuale ale orașului București
1846 Borroczyn, Rudolf, Artur, (redesenat Cincinat Sfințescu), Planul Bucureștiului - ridicat și nivelat - din porunca D-lui Marelui Vornic al Departamentului Trebilor din Năuntru - Barbu Știrbei - după întocmirea Secției Inginerești - sub direcția specială - a - Maiorului Baron Rudolf Artur Borozin - în zilele Prea Înaltului Domn Stăpânitor - Gheorghe Dimitrie Bibescu V. V., sc.1:2.000, 1846 (1915);
1852 Borroczyn, Rudolf, Artur, Planul Bukurestiului - Ridikat, tras chi publikat - din porunka Prea Înăltzatului Domn Stăpânitor - Barbu Dimitrie Stirbeiu V. V, 1852, scara 1:10.000;
1883 D. P. Sesquières, Gr. Cerchez - Plan general București (planul orașului);
1893 Orăscu G. A., Planul Orașului Bucuresci - Revědut și corectat conform rectificărei Dâmboviței, planurilor de aliniere al stradelor și bulevardelor. – sub direcția, D-lui G. A. Orěscu - Șeful Serviciului, București, 1893;
1895-1899 Institutul Geografic al Armatei, Planul orașului București lucrat de Institutul Geografic al Armatei pentru Primăria Capitalei în al XXXIII-lea an al Domniei M. S. Regelui CAROL I, 1895-1899, scara 1:5.000;
1911 Institutul Geografic al Armatei, Planul orașului București. Ediția oficială, 1911, scara 1:5.000 și 1:1000;
1927 Compagnie Aérienne Française Suresnes (Seine), Aerofotografie;
1935 Planul Director de Sistematizare din 1935 și Regulamentul de Construcții și Alinieri al Municipiului București din 1939;
1991 Planul topografic al Municipiului București revizuit, sc. 1:2.000 și 1:500.


Surse bibliografice generale
CANNIGIA Gianfranco, MAFFEI, Gian Luigi, Architectural composition and Building Typology. Interpreting basic Building, Ed. Alinea, 2001 [1979]
OLIVEIRA, Vítor, Urban Morphology. An Introduction ti the Study of the Physical Form of the Cities, Ed. Springer, 2022
SCHWALBACH, Gerrit, Urban Analysis, Ed. Brikhäuser, 2009
***, A Morphological Approach to Cities and their Regions: Sylvian Malfroy (An introduction to the Terminology); Gianfranco Caniggia (A structural Reading of Florence), Ed. Triest Verlag für Arrhitecktur, 2021

Notes:
Mail prof. Sergiu Nistor: sergiunistor@uauim.ro