CP-49 Proiect conservarea monumentelor istorice

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2022-2023 | Proiect la alegere | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 3

Informații generale

CP-49 Tema proiect CMI.pdf
CP-49 Bibliografie proiect CMI.pdf

Zoom Meeting - în fiecare luni ora 13:30 - 17:30 (fără pauză)
https://us04web.zoom.us/j/2299114411?pwd=SERLUThXZzNoUy9zWnpRVENaY1dPdz09

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titulari:
conf.dr.arh. Petru Mortu
conf.dr.arh. Ștefan Bâlici
conf.dr.arh. Adrian Crăciunescu
Colectiv:
Conf. dr. arh. Ștefan BÂLICI, Conf. dr. arh. Petru MORTU, Lect. dr. arh. Adrian CRĂCIUNESCU, Asist. dr. arh. Ioana ZACHARIAS VULTUR, Asist. dr. arh. Alexandra TEODOR
Limba de predare:
română
Obiective:
● Asimilarea metodelor de cercetare, de reglementare și de intervenție asupra monumentelor și ansamblurilor istorice, în cadrul proiectului de conservare-restaurare, precum și a modalităților de punere în valoare și de protejare a identității în zonele lor de protecție. ● Familiarizarea studenților cu legislația în vigoare și cu doctrina referitoare la protecția patrimoniului, precum și cu implicațiile pe care acestea le au în procesul de luare a deciziilor de conservare-restaurare. ● Prezentarea și definirea metodelor de investigare/cercetare preliminară procesului de proiectare și simultană procesului de execuție, la nivel de monument și/sau ansamblu, precum și la nivel urbanistic în zonele lor de protecție, pentru stabilirea și realizarea intervențiilor de conservare-restaurare.
Conținut:
1 Întocmirea bazei de date referitoare la monument și/sau ansamblu, precum și pentru zonele lor de protecție (cercetarea de arhivă, bibliografică, iconografică, cartografică, in situ) necesară pentru etapele de evaluare și proiectare; 2 Sinteza cercetărilor și elaborarea studiului de fundamentare și a reglementărilor de intervenție asupra monumentului și/sau ansamblului, precum și pentru zonele lor de protecție; 3 Stabilirea soluției de conservare-restaurare și/sau asanare dezvoltare în conformitate cu reglementările tabilite în etapa anterioară
Metoda de predare:
▪ vizite pe teren - (identificarea diferitelor modalități de intervenție asupra monumentelor istorice); ▪ îndrumarea de atelier individuală și/sau colectivă în vederea elaborării etapelor proiectului.
Mod de evaluare:
▪ corectitudinea și pertinența soluțiilor propuse și a aspectelor doctrinare de intervenție; ▪ coerența și consecvența abordării etapelor de lucru; ▪ adecvarea temei de proiect la problematica sitului; ▪ valoarea arhitecturală a proiectului propus în concordanță cu tema și scopul urmărit; ▪ consecvența studiului și participarea activă la dezbateri. ▪ elaborarea și susținerea (prezentarea orală a) lucrărilor practice.
Bibliografie minimală:
BRANDI, Cesare., Teoria del restauro, Roma 1963; CARBONARA, G., Trattato di Restauro Architettonico, Vol.II, Utet, 1996; AA.VV, Restauro Architettonico, (a cura di L. MARINO), Alinea, 1996; CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Restaurarea monumentelor istorice, Ed. Tehnică, București, 1968 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Arhitectură, urbanism, restaurare, Ed. Tehnică, București, 1995 CUNNINGTON, Pamela, Care of Old Houses, Londra: A&C Black, 1991 FITCH, James Marston, Historic Preservation, Curatorial Management of the Built World, University Press of Virginia, Charlottesville 1992 FEILDEN, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, 1994 IONESCU, Grigore, Arhitectura pe teritoriul Romaniei de-a lungul veacurilor, Ed. Academiei, Bucuresti, 1982 PEARCE, David, Conservation Today, Routledge, London, 1989 SCHULTZ, Christian Norberg, Systeme logiques de l'architecture, Liege: Pierre Mardaga editeur, 1995 Articole, publicații referitoare la domeniu (BCMI, RMI, SCIA, SCIV etc); Legislația în vigoare referitoare la etapele și întocmirea proiectului de consevare-restaurare; Studii istorice, documentații și proiecte de consevare-restaurare avizate, pentru monumente sau ansambluri istorice, publicate sau aflate în arhiva D.I.T.A.&C.P., a I.N.M.I. și direcțiile de Patrimoniu ale M.C..