UAUIMAnunțuriAlegeri pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) și Consiliul Școlii Doctorale (CSD)

Alegeri pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) și Consiliul Școlii Doctorale (CSD)

Publicat 16 iunie 2016, actualizat 14 iulie 2016
14 iulie 2016

Rezultatul alegerilor pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) si completarea Consiliului Scolii Doctorale (CSD)-SITT din UAUIM

În conformitate cu prevederile Codului Studiilor Universitare de Doctorat și cu cele din Regulamentul CSUD și CSD din Universitatea de Arhirtectură și Urbanism „Ion Mincu”, aprobat de Senatul Universității luna februarie 2013, pentru noua componență a CSUD, pentru legislatura 2016-2020, un conducator de doctorat si un student-doctorand trebuie alesi prin votul direct, universal și secret al conducătorilor de doctorat, respectiv al studenților-doctoranzi.

In acest sens, in ziua de 5 iulie 2016 au fost organizate alegeri pentru desemnarea celor doi membri ai CSUD.

1. Pentru locul unui conducator de doctorat au fost depuse la Registratura UAUIM urmatoarele candidaturi:

  • Prof. dr. arh. Cristina Olga GOCIMAN
  • Conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR

In urma votului conducatorilor de doctorat, prof. dr. arh. Cristina Olga Gociman a obtinut 10 voturi, iar conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR un vot. In consecinta, prof. dr. arh. Cristina Olga Gociman a fost declarata castigatoarea concursului si, prin urmare, este desemnata membru al CSUD.

2. Pentru locul unui student-doctorand a fost depusa la Registratura UAUIM o singura candidatura, a studentului-doctorand Costin MOGA.

In urma votului studentilor-doctoranzi, stud.-drd. Costin Moga a obtinut majoritatea voturilor, fiind declarat castigator al concursului si, in consecinta, este desemnat membru al CSUD.

3. Pentru completarea CSD-SITT cu un student-doctorand, a fost depusa la Registratura UAUIM o singura candidatura, a studentei-doctorand Delia MATACHE.

In urma votului studentilor-doctoranzi, stud.-drd. Delia Matache a obtinut majoritatea voturilor, fiind declarat castigator al concursului si, in consecinta, este desemnat membru al CSD-SITT.