Inaugurare pereți verzi experimentali - INNOMINCU

26 noiembrie 2021 ora 9.00 în porticul UAUIM

Publicat 23 noiembrie 2021, actualizat 26 noiembrie 2021
26 noiembrie 2021

Vineri 26 noiembrie 2021 a avut loc inaugurarea pereților verzi experimentali realizați în cadrul proiectului INNOMINCU - „INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare” (co-finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0508), în colaborare cu Urban Landscapes Romania - Dutch-Romanian Partnership for Greener Cities.

Scopul proiectelor realizate este de a dezvolta, în universitate, cercetarea aplicată prin proiect și de a promova activarea peisajului urban, din România, prin exemple de soluții durabile de amenjare peisagistică.

Au fost realizați 3 pereți verzi experimentali, doi dintre ei exteriori, situați în porticul de acces al UAUIM și unul interior în zona de acces a Departamentului Proiectare Urbană și Peisagistică. Pregătirea acestui proiect a durat mai bine de o lună. Conceptul proiectului a fost realizat de studenți și cadre didactice ale UAUIM îndrumați și inspirați de specialiștii Urban Landscapes Romania.

Totodată, Urban Landscapes Romania a oferit și soluția pentru structura de bază a peretelui, sistemul de irigație precum și plantele perene din soiurile Astilbe Breeders Mix, Bergenia cordifolia, Campanula poscharskyana, Convallaria majalis, Epimedium perralchicum 'Frohnleiten', Geranium macrorrhizum, Heuchera hybrida 'Venus', Liriope muscari 'Moneymaker', Polystichum setiferum, Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White', Viola odorata.

La evenimentul de inaugurare au participat:

Dna. Florentina Nanu - reprezentant Urban Landscapes Romania - Dutch-Romanian Partnership for Greener Cities, Arhitect peisagist Victor Dijkshoorn - VIC Activating Landscapes, Remy Lubbe - CEO Molter Bv, Prof.dr.arh. Marian Moiceanu - Rector UAUIM, Lect.dr. urb. peisagist, dr.șt.mil. Sorina-Georgiana Rusu - Director proiect INNOMINCU, alături de membri ai echipei INNOMINCU: Cercet.dr.arh. Adrian Ibric, Conf.dr.arh. Cristina Enache, Lect.dr.urb.peis. Ana Opriș, Asist.drd.urb.peis. Mara Nicolaescu, cadre didactice și studenți ai universității.

Contact proiect INNOMINCU: innomincu@gmail.com

Pentru mai multe informații depre Urban Landscapes Romania puteți urmări:


www.urbanlandscapesromania.com/#news
www.facebook.com/urbanlandscapesromania

Panouri explicative

Panouri explicative pereți verzi experimentali. Sistem MiniGarden® Vertical și WALLFLORE® EFIX-e system:

Galerie foto

Galerie foto eveniment pereți verzi experimentali - INNOMINCU:

23 noiembrie 2021

Vineri, pe 26 noiembrie 2021, ora 9:00, vă invităm în porticul de acces în Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, unde va avea loc inaugurarea pereților verzi experimentali realizați în cadrul proiectului INNOMINCU - „INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare”, co-finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0508 (Domeniul Strategic de Finanțare D6 – Susținere cercetare „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități”).

Aceste proiecte au luat naștere în urma desfășurării Workshop-ului „INNOSCAPES: Cercetare prin proiecte experimentale în UAUIM”, care a vizat implicarea studenților și doctoranzilor din cele 3 facultăți ale UAUIM pentru oferirea suportului privind cercetările specifice finalizării ciclurilor de studii (documentare, analiză, interpretare și proiect experiment).

Prin integrarea elementelor didactice, de cercetare, a componentei de economie circulară, a elementelor de tranziție verde și a parteneriatului internațional public-privat, în cadrul proiectelor, am vizat realizarea unor exemple de bune practici, scalabile la nivelul universităților, precum și sporirea vizibilității și a prestigiului instituțional. Realizarea proiectelor a avut în vedere dezvoltarea cercetării aplicate prin proiect, având drept teme sustenabilitatea și tehnologiile verzi.

În calitate de partener și sponsor în cadrul proiectului INNOMINCU, Urban Landscapes Romania a contribuit direct și prin intermediul firmelor membre la asigurarea materialului dendrologic necesar completării realizării proiectelor experimentale. În plus, sponsorul a asigurat realizarea unui perete verde exterior complet WALLFLORE® EFIX-e systeem.