Curs de inițiere și formare cu focus pe finanțarea cercetării

Curs gratuit în cadrul proiectului INNOMINCU CNFIS-FDI-2021-0508, 1-2 septembrie 2021, platforma Zoom

27 august 2021

Cursul gratuit de inițiere și formare cu focus pe finanțarea cercetării (A3b) face parte din pachetul de activități în cadrul proiectului INNOMINCU - „INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare”, co-finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0508 (FDI 2021, Domeniul Strategic de Finanțare D6 – Susținere cercetare „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități”).

Perioada desfășurare: 1-2 septembrie 2021, platforma Zoom

Cursul este destinat cadrelor didactice și doctoranzilor UAUIM care doresc să beneficieze de susținere pentru îmbunătățirea cunoștințelor necesare dezvoltării cercetării la nivel instituțional.

Problematică și rezultate: curricula va include aspecte legate de accesarea fondurilor naționale sau europene nerambursabile și asigurarea continuității activităților de cercetare, prin dezvoltarea competențelor comunității academice, inițiativa fiind inscrisă într-un pachet mai larg al proiectului INNOMINCU - A3. Activitate de formare și dezvoltare a competențelor profesionale în cercetare pentru comunitatea academică a UAUIM.

Înregistrarea: pe platforma UAUIM.ALLBIM.net: https://uauim.allbim.net/product/b8cdda71-0f7c-45db-8d65-4f46d8e5488e/innomincu-curs-de-initiere-si-formare-cu-focus-pe-finantarea-cercetarii

Contact: innomincu@gmail.com / adrian.ibric@gmail.com

Website proiect INNOMINCU - https://www.uauim.ro/cercetare/innomincu/

Program

Activitatea este structurată pe 2 sesiuni, desfășurate în perioada 1-2 septembrie 2021.

Ziua 1 – 1 septembrie 12:00-14:00

Prelegere „Accesarea fondurilor europene și a fondurilor de cercetare”

Lect.dr.urb.dr.șt.mil. Sorina-Georgiana Rusu / cerc.șt.dr.arh. Ionuț Adrian Ibric

Ziua 2 – 2 septembrie 12:00-14:00

Prelegere „Asigurarea continuității activităților de cercetare la nivel instituțional”

Prelegere „Dezvoltarea competențelor necesare pentru scrierea de proiecte”

Lect.dr.urb.dr.șt.mil. Sorina-Georgiana Rusu / cerc.șt.dr.arh. Ionuț Adrian Ibric