INNOMINCU: curs introductiv modelare digitală și eficiență energetică

Curs gratuit în cadrul proiectului INNOMINCU CNFIS-FDI-2021-0508, 29 oct, 2 nov, 5 nov 2021, platforma Zoom

22 octombrie 2021

Perioada desfășurare: 29 octombrie - 5 noiembrie 2021, Platforma ZOOM

Ani de studiu: Cursul introductiv este deschis studenților, masteranzilor, doctoranzilor UAUIM (peisagistică, urbanism, arhitectură, arhitectură de interior și design).

Problematică: Pornind de la necesitatea implementării in proiectare a standardul nZEB, cursul oferă baze teoretice si propune o inițiere in softuri precum ALLPLAN si ENERG +.

Rezultate: Cursantii ar trebui sa fie familiarizați cu spectrul arhitecturii sustenabile, cu legatura dintre conformarea cladirilor si consumul de energie,cu implicațiile proiectarii nZEB si cum poate fi facilitată prin utilizarea unor softuri precum ALLPLAN si ENERG +.

Inregistrarea: pe platforma UAUIM.ALLBIM.net: https://uauim.allbim.net/product/f96f8d0c-a4ec-4135-8dc5-e12c6a926cd3/innomincu-curs-introductiv-modelare-digitala-si-eficienta-energetica/allbim-net

Contact: innomincu@gmail.com

Rugăm toți participanții să aibă programele ALLPLAN și AX3000 instalate în prealabil, pentru o bună desfășurare a cursului.

Vineri 29 octombrie 2021, 15:00-19:00

Arhitectura sustenabila si principii de eficienta energetica – Îndrumător asist. drd. arh. Dragos Gherghescu

Clădirile aproape zero energie (nZEB) – îndrumător asist. univ. dr. arh. Sonia Raetchi, UAUIM

Prezentare tema - Conformare locuința

Prezentare software ENERG + – îndrumător conf. univ. dr. ing. Cătălin Lungu, UTCB

Prezentare ALLPLAN + AX3000 - modul certificat energetic – îndrumător Adela Lazar, ALLBIM Net

Marți 2 noiembrie 2021, 15:00-16:00

Studiu caz: conformare locuința in ALLPLAN – sesiune interactiva, moderata de Adela Lazar, ALLBIM Net, asist. drd. arh. Dragos Gherghescu si asist. univ. dr. arh. Sonia Raetchi,UAUIM

Vineri 5 noiembrie 2021, 16:00-17:00

Studiu caz: conformare locuința in ALLPLAN – sesiune interactiva, moderata de Adela Lazar, ALLBIM Net, asist. drd. arh. Dragos Gherghescu si asist. univ. dr. arh. Sonia Raetchi,UAUIM


Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU), cofinanțat CNFIS-FDI 2021, desfășoară activități care au drept scop stimularea performanțelor în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare ale principalilor actori ai mediului universitar: cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți. De asemenea, ne propunem stabilirea unor relații de colaborare cu instituții publice și private, precum și realizarea de proiecte experimentale, scalabile la nivelul universităților, în vederea creșterii vizibilității și a prestigiului instituțional la nivel național și internațional.