Workshop NeDiMAH, 1-3 noiembrie 2012, București

3 septembrie 2012

Reprezentanți cheie din cel puțin două grupuri de lucru ale rețelei NeDiMAH (Network for Digital Methods in Arts and Humanities) vor discuta în octombrie experiențele și cunoștințele de la atelierele de lucru care au avut loc la Hamburg în iulie 2012. Prin aceasta vom putea începe structurarea taxonomiei metodelor și instrumentelor ICT în domeniul științelor umaniste digitale, care este un obiectiv important al rețelei NeDiMAH. Lucrările desfășurate la București vor urma o abordare de sus în jos folosind experiențele din atelierele de la Hamburg și apoi o cartografiere a metodelor, procedurilor, instrumentelor - critică, sensibilizare, provocări și soluții la epocile acoperite de grupul de lucru “Timp și spațiu” și de grupul de lucru “Vizualizarea informației”. Acest lucru necesită competențe și experiențe din diferite domenii științifice.

România a aderat la rețeaua NeDiMAH la începutul lui 2012 fiind reprezentată de cercetător dr. (NEC) arh. Maria BOSTENARU DAN în comitetul de conducere, ca reprezentant al Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”. CNCS contribuie timp de 3 ani cu 2500 eur la finanțarea rețelei, și își dorește implicarea a cât mai mulți tineri cercetători din țară.

Gazda de la Bucuresti va invita, de asemenea, persoane-cheie din domeniu pentru a participa la reuniune, conform listei atașate.

Rezultatele reuniunii vor prezentate Grupului de coordonare a NeDiMAH în noiembrie 2012 la Dublin, Irlanda.

Se propune ca reuniunea să fie cu amabilitate găzduită de Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, str. Academiei 18-20, București, România, care asigură un spațiu pentru prezentări în plen și un spațiu de discuții în sediul din strada Mihail Moxa (Centrul de Studii Urbane și Arhitecturale).

Există un interes comun în rândul persoanelor active de la organizația gazdă de a lua o parte la această activitate, precum pentru schimbul propriilor experiențe.Reuniunea va fi o întrunire de 3 zile conținând în principal activitate de colaborare, dar, de asemenea, unele prezentări adresate unui public universitar mai larg.

Participanții străini invitați sunt:

 • lect. dr. Orla Murphy, University College din Cork, Irlanda (coordonator WG2)
 • inf. Fredrik Palm, coordonator de cercetare și dezvoltare, Universitatea din Umea, Suedia (coordonator WG2 și coordonator propunere workshop)
 • lect. dr. Leif Isaksen, Mphil, Marcheol., Universitatea din Southampton, MB (coordonator WG1)
 • lect. dr. ist. Shawn Day, Digital Humanities Observatory, Irlanda (coordonator WG1)

Costurile de călătorie și de biletele de avion precum și costurile per-diem pentru aceste persoane se solicită din fondurile NeDiMAH.

Lista provizorie a participanților români și a membrilor grupurilor de lucru:

Din partea instituției gazdă:

 • cerc. dr. (NEC) arh. Maria Bostenaru Dan (organizator local, membru al comitetului de conducere NeDiMAH, membru WG1) – Lisabona 3D, grant desfășurat în septembrie 2012
 • conf. dr. arh. Tiberiu Florescu – introducere
 • prof. dr. arh. Augustin Ioan – proiectul reSITUS (CEEX)
 • lect. dr. arh. Cristina Enache – “Peisajul în era informațională”
 • asist. dr. urb. Andreea Popa – “Lizibilitatea peisajului prin tehnici moderne” (membru WG2)
 • drd. arh. Alexandru Calcatinge (membru WG2) – Peisaj virtual
 • drd. urb. Irina Pață (membru WG1) – “Tehnica video în abordarea peisajului”
 • lect. dr. arh. Marina Mihăilă – “Modelarea 3D a contextului în proiectarea de arhitectură”
 • asist. drd. arh. Irina Moscu, Dan Adrian Ionescu – “Realitatea virtuală în artele spectacolului”
 • asist. drd. arh. Oana Diaconescu (TBC) – Muzeificarea arheologiei
 • asist. dr. arh. Sergiu Petrea (Cetatile dacice din Muntii Orastie)
 • Oana Caplescu (Noile media in arhitectura)
 • TBD – Arhivele digitale ale Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului

Invitați:

 • drd. geogr. Diana Alexandra Gheorghe/Univ. București – proiectul “Patternuri spațiale și temporare ale vulnerabilității”
 • sculptor Alexandru Nancu/Fundatia HAR;– proiectul salvART (asist. dr. restaurator Cristina Serendan/Univ. Națională de Arte TBC)
 • ing. Marian Rădoi/ICOMOS (TBC) – Releveul 3D laser al ansamblului Brâncuși din Târgu Jiu
 • Tincuta Heinzel (Sorbona) - “Artists in industry”

Informații suplimentare: