UAUIMEvenimenteThomas Panagopoulos: Urban adaptation to climate change: the role of the Landscape Architecture

Thomas Panagopoulos: Urban adaptation to climate change: the role of the Landscape Architecture

11 noiembrie 2013

Miercuri 13 noiembrie 2013, ora 18.30, Sala de Consiliu a UAUIM

Rezumat prelegere: Climate change STSM.doc

În perioada 9-16 noiembrie 2013 prof. dr. (silvicultor) Thomas Panagopoulos, de la Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics (CIEO), University of Algarve, Faro, Portugalia, se va afla în vizită în cadrul unei „short term scientic mission” din cadrul rețelei de cercetare ISCH COST Action IS1101 „Climate Change and Migration: Knowledge, Law and Policy, and Theory”, finanțare de la Uniunea Europeana prin ESF, la universitatea noastră, cu susținerea Departamentului de Relații Internaționale al Facultății de Urbanism (doamna conf. dr. arh. Angelica Stan) și a Masterului Peisaj și Teritoriu (doamna conf. dr. arh. Cerasella Crăciun, prodecan) precum și Proiectare Urbană.

Gazda este Dr. Maria Boștenaru Dan, Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane și Facultatea de Urbanism. Doamna Maria Boștenaru Dan a vizitat centrul respectiv în septembrie-octombrie 2012 desfășurând activitate de cercetare despre cutremurul din 1755 din Lisabona ale cărei rezultate au fost prezentate studenților de la Master Proiectare Urbană în cadrul cursului "Protecția localităților împotriva riscurilor" și a căror publicare va constitui parte a discuțiilor de la București (publicație la editura Versita, unde dr.h.c. al universității noastre Kenneth Frampton este în comitetul editurial).

Domnul profesor va ține o prelegere despre rolul arhitectului peisagist/urbanistului peisagist în contextul proiectării pentru prevenirea urmărilor nefaste ale schimbarii climei, al cărei rezumat este atașat:

În afara de aceasta se va realiza schimb de experiență privind învățământul de peisagistică, cu ocazia aniversării de 10 ani cu doamna director de departament conf. dr. Cristina Enache, și va participa la activități legate de aniversarea de 150 de ani de învățământ de arhitectură.