Facultatea de Arhitectură

Sesiunea: Septembrie 2008
Proba de desen (durata 5 ore)

Subiectul nr. 1

Desenele alăturate reprezintă planurile la scara 1:100 ale parterului, etajelor și terasei unei locuințe. Funcțiunile diferitelor spații sunt indicate prin litere, după cum urmează:I – zona de intrare, H – hol intrare, L – living, K – bucătărie și loc de luat masa, D – dormitor, B – birou,bibliotecă, G – gol peste living, S – grup sanitar, T – terasa. Clădirea este așezată pe sol, pe o suprafață orizontală. În planuri, zidurile secționate sunt înnegrite, inclusivcele exterioare (fațadele), în care nu au fost figurate golurile de uși și ferestre. Liniile punctate reprezintăconturul unor elemente situate deasupra liniei de secțiune. Având în vedere organizarea interioară afuncțiunilor, se cere:

 • imaginarea unui volum general al clădirii, ținând seama că un nivel are minim 2,50 m înălțime liberă, iar planșeele au 0,20m grosime;
 • dispunerea unor goluri în pereții fațadelor (uși, ferestre, suprafețe vitrate de dimensiuni mari), răspunzând cerințelor unei bune utilizări a interiorului, dar și unei compoziții armonioase a fațadelor. Dacă se consideră necesar, pot fi prevăzute elemente în consolă (copertine, balcoane), care pot avansa în exterior cu maxim 2 m față de planul fațadei.

Aceste elemente vor fi prezentate în următoarele piese, desenate în creion negru (grafit): - o secțiune transversală (pe direcția scurtă) schematică, la scara 1:100

 • două fațade adiacente (ce vor fi reprezentate și în perspectivă) conform săgeții din plan, în care sunt figurate golurile și eventualele elemente în consolă nou propuse, la scara 1:100 - o perspectivă a clădirii, la două puncte de fugă, privită de la 1,75m față de sol, pe direcția săgeții din plan. Perspectiva va pune în evidență volumul, spațiul și diferențele dintre suprafețele luminate și umbrite, pline și vitrate.
schema paginare

Subiectul nr. 2

În copilărie ați răsfoit o carte ilustrată de povești cu castele pe stânci, cu palate de cleștar în adâncul apelor sau cu cetăți medievale. Mai târziu, ați revăzut imagini similare, în benzile desenate sau în jocurile de pe calculator. Vi se propune să redeveniți un copil care construiește pe malul mării un castel de nisip pe o arie de cca. 2 x 2 m. Fiind un exercițiu de imaginație și reprezentare, se vor folosi forme geometrice simple, care să sugereze: relieful accidentat pe care se ridică castelul, zidurile înalte ale incintei acestuia, turnurile și drumurile de strajă, șanțul de apărare de jur împrejur, podul de acces, alte elemente componente în completarea ansamblului. Conform paginației, se va desena în creion monocrom (negru sau color) o vedere a castelului, de la înălțimea ochiului – 1,75 m.

Subiectul nr. 3

Conform paginației, schițați într-un desen sugestiv o clădire reprezentativă, din următoarele orașe, la alegere: Atena, Barcelona, Beijing, Istanbul, Londra, New York, Paris, Roma, Sydney, Veneția. Redactarea se va face în creioane colorate, fără indicații scrise.

Subiectul nr. 4

Într-un cub cu muchia de 6 cm se duce un plan prin mijlocul a 6 din muchiile lui. Secțiunea cu acest plan reprezintă baza unei piramide drepte hexagonale cu vârful în unul din vârfurile cubului, simetrice față de planul de secțiune. Să se reprezinte în dublă proiecție ortogonală (plan – vedere) cu linie continuă piramida rezultată așezată cu baza în planul orizontal și cu linie întreruptă muchiile cubului dat.

NOTĂ

Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor, conform schemei alăturate. Nu se admite reprezentarea de ele mente străine de conținutul temei.

Criterii de apreciere: S1,S2, S3

 • respectarea datelor de temă
 • capacitatea creativă
 • coerența compoziției și corectitudinea perspectivei
 • expresivitatea artistică și acuratețea desenului

Criterii de apreciere: S4

 • corectitudinea rezolvării
 • calitatea prezentării grafice

Lucrări de concurs

Lucrare de concurs Lucrare de concurs

Facultatea de Urbansim

Specializarea: Urbanism și Administrarea Teritoriului
Specializarea: Amenajarea și Planificarea Peisajului
Sesiunea: Septembrie 2008
Proba de desen (durata 4 ore și 30 min)

Subiectul nr. 1

Se dau 4 volume așezate pe o suprafață plană, pe care este figurat un caroiaj alcătuit din pătrate cu latura de 7 x 7 m, dispuse câte 16 pe fiecare latură, ca în perspectiva de mai jos.

Considerând că această imagine reprezintă o perspectivă în care volumele respective sunt construcții, se cere să se reprezinte la nivelul ochiului din aceeași poziție, completând cu ceea ce este considerat necesar (alte clădiri, plantații, mobilier urban, pavaje, etc.) o imagine a unui ansamblu urban (stradă, piață, etc.). Aspectul componentelor volumetrice este lăsat la latitudinea candidaților. Se cere de asemenea, reprezentarea în plan a ansamblului final, cu umbre și lumini, la scara 1/500.

Subiectul nr. 2

Două localități B și C se găsesc în 2 vârfuri ale pentagonului regulat ABCDE înscris într-un cerc cu raza R = 12 km. Prin vârful A și mijlocul laturii CD trece o autostradă. Să se determine grafic la scara 1/100.000 (1 cm reprezintă 1 km) un punct P pe autostradă pentru amplasarea unui pasaj denivelat, astfel ca suma BP + CP să fie minimă.

NOTĂ

Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate. Nu se admite reprezentarea de elemente străine de conținutul temei.

schema paginare

Criterii de apreciere:

S1.

 • respectarea datelor de temă (proporție, elemente urbane și arhitecturale)
 • capacitatea creativă
 • coerența compoziției și corectitudinea perspectivelor
 • calitatea valorației (reprezentarea materialelor, redarea volumetriei și a detaliilor, anturaj)
 • acuratețea desenului

S2

 • corectitudinea rezolvării
 • acuratețea desenului

Lucrare de concurs - Urbanism și Administrarea Teritoriului

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs - Amenajarea și Planificarea Peisajului

Lucrare de concurs

Facultatea de Arhitectură de interior

Specializarea: Design de produs
Sesiunea: Septembrie 2008
Proba de desen (durata 4 ore și 30 min)

Subiectul nr. 1

Pe o suprafață orizontală albă (planșeta unui student-designer), într-un perimetru maxim cu dimensiunile de 50 x 50 cm, imaginați o compoziție având doar următoarele obiecte așezate pe această suprafață: un pahar de sticlă, transparent, cu creioane în el; un echer la 60 de grade; o foarfecă pentru tăiat hârtie; o carte; o ceașcă de cafea de porțelan alb.

Se vor desena pe un format paginat vertical, cu eticheta în stânga sus:

 • o elevație și un plan al compoziției, scara 1/2
 • o vedere perspectivă a compoziției (piesa principală a planșei)

Toate piesele vor fi desenate în creion negru grafit, valorate cu umbre proprii și purtate, pentru a sugera materialitatea și spațialitatea obiectelor propuse. La alegere, se pot păstra liniile de construcție.

Subiectul nr. 2

Se dau în epură proiecțiile a două corpuri geometrice mărginite de fețe plane și care asamblate împreună umplu complet un cub.

Se cere a treia proiecție și schița axonometrică a celor două corpuri reprezentate în epură.
Ux = Uy = Uz = 1 cm (creion negru grafit)

(Nu sunt alte linii văzute sau ascunse nereprezentate).

NOTĂ

Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

Criterii de apreciere:

S1, S2

 • respectarea datelor de temă
 • reprezentare corectă
 • concordanța dintre piesele desenate
 • capacitatea creativă ți coerența compoziției (calitatea compoziției)
 • expresivitatea artistică a reprezentării

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs

Facultatea de Arhitectură de interior

Specializarea: Mobilier și amenajări interioare
Sesiunea: Septembrie 2008
Proba de desen (durata 4 ore)

Subiectul nr. 1

Presupunem că locuiți într-o cameră foarte mică și țineți foarte mult la un corp de bibliotecă. Acesta are o masă rabatabilă pe care puteți așeza o planșetă de desen. Pe planșetă e o lampă obișnuită pentru un birou de arhitectură. În corpul de bibliotecă se află depozitate cărți, caite, suluri de hârtie. Alături se află un coț de gunoi. Desenați cu creioane colorate o imagine perspectivă a interiorului camerei văzută de un privitor așezat pe un scaun.

Subiectul nr. 2

Se dau în epură proiecțiile a două corpuri geometrice mărginite de fețe plane și care asamblate împreună umplu complet un cub. Se cere a treia proiecție și schița axonometrică a celor două corpuri reprezentate în epură. Ux = Uy = Uz = 1 cm (creion negru grafit) Nu sunt alte linii văzute sau ascunse nereprezentate.

NOTĂ

Ambele subiecte sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

Criterii de apreciere:

S1

 • respectarea datelor de temă
 • capacitatea creativă
 • coerența compoziției și corectitudina reprezentărilor
 • calitatea valorației în reprezentarea materialelor, redarea detaliilor, anturajului și a cromaticii
 • expresivitatea artistică și acuratețea desenului

S2

 • corectitudinea construcției grafice
 • acuratețea desenului

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs

Facultatea de Arhitectură de interior

Specializarea: Arhitectură de interior
Sesiunea: Septembrie 2008
Proba de desen (durata 4 ore și 30 min)

Subiectul nr. 1a

Se dă configurația spațiului de zi al unei locuințe, reprezentată prin planul parter, plan supantă (desenate pe o rețea modulară de 1,20m) și două secțiuni, toate la scara 1/100. Se cere o reprezentare perspectivă a spațiului de zi având la dispoziție 4 direcții de privire la alegere, conform cu indicațiile din plan și secțiune. Perspectiva va fi randată cu umbre și lumini în creioane colorate, redând iluminarea spațiului în funcție de poziția golurilor din fațade și direcția luminii figurată în planuri. (Hp = înălțime parapet fereastră) Se cere de asemena amplasarea în imaginea perspectivă a unui grup de mobilier pentru odihnă și conversație (fotolii, canapele, măsuțe etc.) și un front de bucătărie a căror formă și amplasare sunt la alegerea candidatului.

Subiectul nr. 1b

Se cere mobilarea plan parter, scara 1/100, în creion negru grafit.

Subiectul nr. 2

Se dau în epură proiecțiile a două corpuri geometrice mărginite de fețe plane și care asamblate împreună umplu complet un cub. Se cere a treia proiecție și schița axonometrică a celor două corpuri reprezentate în epură. Ux = Uy = Uz = 1 cm (creion negru grafit) Nu sunt alte linii văzute sau ascunse nereprezentate.

NOTĂ

Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

Criterii de apreciere:

S1

 • respectarea datelor de temă
 • capacitatea creativă
 • coerența compoziției și corectitudina reprezentărilor
 • calitatea valorației în reprezentarea materialelor, redarea detaliilor, anturajului și a cromaticii
 • expresivitatea artistică și acuratețea desenului

S2

 • corectitudinea construcției grafice
 • acuratețea desenului

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs