FACULTATEA DE ARHITECTURĂ | Secția: ARHITECTURĂ

Sesiunea: Septembrie 2005
Proba: Desen
Durata probei 5 ore

Subiectul nr. 1

Pentru un parc de distracții, candidații au libertatea să amenajeze o mică arie de joacă pentru copii. În acest scop se pun la dispoziție materiale de construcții cu care să completeze scheletele a patru structuri din lemn de 2,50 x 2,50 m (în plan orizontal) cu înălțimi de 0,75 m, 1,50 m, 2,25 m și respectiv 3,00 m.

Dispunerea lor poate fi la libera alegere în linie sau grupat. Pot fi alăturate sau distanțate, dar nu mai mult de 0,75 m, pentru a permite trecerea între două structuri.

Candidații au posibilitatea să adauge acestui ansamblu de bază: platforme, scări, planuri înclinate, pasarele, balustrade, tobogane, bănci, grilaje, acoperiri cu foi de cort sau folii de plastic sau orice alte materiale adecvate jocurilor de copii.

Pentru grinzi, stâlpi și parapete se vor folosi elemente de lemn cu o secțiune rotundă sau dreptunghiulara de maximum 15 cm. Terenul este orizontal și are dimensiunea de 17,50 x 17,50 m. Scopul exercițiului este de testare a imaginației candidaților pentru realizarea unui mic ansamblu de joacă.

Se cere să desenați ansamblul într-o vedere perspectivă reprezentată la nivelul ochiului (H = 1,50 m) în creioane colorate. Pentru explicitarea compoziției se va prezenta schematic vederea de sus a ansamblului, în creion negru grafit, la scara 1:100 (1 cm din desen reprezintă 1 m în realitate).

Subiectul nr.2

Schițați o perspectivă la nivelul ochiului, cu elemente de anturaj, a pavilionului central din ansamblul „Romexpo” din București, operă a prof.arh. Ascanio Damian.

Subiectul nr.3

Desenele reprezintă conturul aparent a două elevații și un plan ale machetei din ipsos a unei clădiri (realizată prin intersectarea sau alăturarea mai multor volume prismatice -vezi pag.2). Imaginați o compoziție corespunzătoare proiecțiilor date și reprezentați-o într-o perspectivă axonometrică ortogonală izometrică cu valorarea fețelor văzute. Unitățile axonometrice pe cele trei axe sunt de 2 cm pentru 1 cm din datele temei.

Subiectele 2 și 3 vor fi realizate în creion grafit negru.

Paginarea desenelor se va face conform schiței alăturate.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Criterii de apreciere:

S1, S3:

 1. respectarea datelor de temă (proporție, elemente arhitecturale, materiale de construcție)
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea perspectivei
 4. calitatea valorației (reprezentarea materialelor, redarea volumetriei și detaliilor, peisaj, cromatică)
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului.

S2:

 1. corectitudinea reprezentării
 2. calitatea prezentării grafice.

Lucrare de concurs:

Lucrare de concurs:

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Secția: ARHITECTURĂ ȘI TEHNOLOGIE - CAD

Sesiunea: Septembrie 2005
Proba: Desen
Durata probei 5 ore

Subiectul nr. 1

Pe planul reprezentat în desenul alăturat, în care a = 3 cm, trebuie amplasate cele cinci corpuri prezentate sub acesta, potrivit indicațiilor din planul XOY.

Să se deseneze o axonometrie ortogonală izometrică a compoziției, având unitatea axonometrică de 1 cm pe cele trei axe egală cu 1 cm din realitate, valorată în creion negru grafit, considerând corpurile confecționate din ipsos.

Subiectul nr.2

Să se construiască câte o perspectivă axonometrică ortogonală izometrică, pentru fiecare corp din cele prezentate în desenele de mai jos (una dintre variantele posibile). Unitățile axonometrice vor fi de 2 ori mai mari decât cele din desen.

Notă: La fiecare temă, desenul de jos reprezintă proiecția orizontală (vedere de sus), iar desenul de sus reprezintă proiecția verticală, valabilă simetric pentru ambele fețe opuse.

Ambele subiecte sunt obligatorii, de asemeni și paginarea.

Criterii de apreciere:

 • capacitatea creativă
 • coerența și armonia compoziției
 • corectitudinea perspectivei
 • calitatea valorației, ambianța cromatică și a detaliilor
 • respectarea datelor de temă.

Lucrare de concurs:

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR | Secția: DESIGN INTERIOR

Sesiunea: Septembrie 2005
Proba: Desen
Durata probei 5 ore

Subiectul nr. 1

Având la dispoziție volume simple similare unui joc de copii (cuburi, prisme, conuri, piramide, arce, cilindri, etc.) desenați într-o perspectivă la nivelul ochiului, cu creioane colorate, cu umbre, o compoziție care să sugereze un castel din povești dintr-un parc de distracții pentru copii.

Subiectul nr.2

Se dă un cilindru cu diametrul „A” și înălțimea de „3A” care se secționează în 3 părți prin două tăieturi perpendiculare una pe cealaltă. Poziția tăieturilor va fi hotărâtă de candidat.

Desenați într-o perspectivă la 2 puncte de fugă compoziția propusă din gruparea celor 3 volume obținute, așezate pe un plan orizontal.

Desenul se va realiza în creion grafit, cu umbre.

Subiectul nr.3

Desenați în perspectivă două obiecte de mobilier folosite în mod curent în activitatea cotidiană: un scaun de lemn cu spătar pentru sufragerie, un scaun de birou reglabil tapițat, cu rotile, spătar și cotiere.

Paginarea desenelor se va face conform schiței alăturate.

Ponderea Subiectelor 2 și 3 împreună este echivalentă cu cea a Subiectului 1.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Criterii de apreciere:

S1:

 • capacitatea creativă
 • coerența și armonia compoziției
 • corectitudinea perspectivei
 • calitatea valorației, ambianța cromatică, redarea materialelor și a detaliilor
 • respectarea datelor de temă.

S2, S3:

 • capacitatea creativă
 • logica alcătuirii structural-funcționale
 • calitatea reprezentării grafice.

Lucrare de concurs:

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR | Secția: DESIGN DE PRODUS

Sesiunea: Septembrie 2005
Proba: Desen
Durata probei 5 ore

Subiectul nr. 1

Având la dispoziție volume simple similare unui joc de copii (cuburi, prisme, conuri, piramide, arce, cilindri, etc.) desenați într-o perspectivă la nivelul ochiului, cu creioane colorate, cu umbre, o compoziție care să sugereze un castel din povești dintr-un parc de distracții pentru copii.

Subiectul nr.2

Se cere să se deseneze o compoziție din trei obiecte. Două dintre ele sunt prezentate pe suportul din sala de concurs:

 • o sticlă de 2 l de Coca-Cola
 • o sticlă de 2 l de Borsec de Apă minerală naturală plată.

Cel de-al treilea obiect este tot o sticlă, al cărei conținut, formă, dimensiuni și material vor fi propuse de către candidat. Pozițiile în care vor fi dispuse: vertical, înclinat, culcat, rotite față de poziția din care sunt privite, trebuie să permită o cât mai favorabilă percepere a obiectelor.

Desenul se va realiza în creion grafit, cu umbre și va sugera suprafața orizontală pe care sunt așezate obiectele.

Subiectul nr.3

Desenați în perspectivă două corpuri de iluminat folosite pentru lectură: o lampă cu abajur și o lampă reglabilă de birou.

Paginarea desenelor se va face conform schiței alăturate.

Ponderea Subiectelor 2 și 3 împreună este echivalentă cu cea a Subiectului 1.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Criterii de apreciere:

S1:

 • capacitatea creativă
 • coerența și armonia compoziției
 • corectitudinea perspectivei
 • calitatea valorației, ambianța cromatică, redarea materialelor și a detaliilor
 • respectarea datelor de temă.

S2, S3:

 • capacitatea creativă
 • logica alcătuirii structural-funcționale
 • calitatea reprezentării grafice.

Lucrare de concurs:

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR | Secția: MOBILIER ȘI DECORAȚIUNI

Sesiunea: Septembrie 2005
Proba: Desen
Durata probei 5 ore

Într-o cameră de adolescent având dimensiunile de 3,60 x 5,50 m și înălțimea de 2,80 m, se propune amenajarea unui loc de lucru.

Se cere:

 • un plan al încăperii mobilate, scara 1/50
 • o perspectivă a spațiului mobilat desenată cu creioane colorate
 • desenarea cu creion grafit negru, în perspectivă axonometrică, pentru care 1 cm = 10 cm din realitate, pe fiecare dintre axe, a trei obiecte care fac parte din amenajarea propusă: un scaun de birou, un birou de lucru și un corp de bibliotecă.

Materialele din care sunt executate obiectele rămân la alegerea candidatului.

Criterii de apreciere:

 • capacitatea creativă
 • coerența și armonia compoziției
 • corectitudinea perspectivei
 • calitatea valorației, ambianța cromatică, redarea materialelor și a detaliilor
 • respectarea datelor de temă.

Lucrare de concurs:

FACULTATEA DE URBANISM | Secțiile: URBANISM

Sesiunea: Septembrie 2005
Proba: Desen
Durata probei: 5 ore

Subiectul nr. 1

Pe un teren de dimensiunile 65 x 40 m. care prezintă o denivelare de 6 m. pe direcția laturii mari, se vor amplasa volumele din desenul alăturat, în așa fel încât printr-o compoziție judicioasă să rezulte un spațiu urban (piață urbană). Inălțimea clădirilor indicate în plan este cuprinsă între 6 și 14 m. Obiectul cu secțiunea în plan cea mai mică poate să aibă înălțimea de până la 25 m. Spațiu de tip piață poate fi amenajat cu platforme orizontale cu legături adecvate între ele (planuri înclinate, scări)

Candidatul va completa obligatoriu spațiul rezultat cu elemente de mobilier urban, oglindă de apă (fântână, bazin), vegetație mică și vegetație înaltă (6-10 m) dar nu mai mult de 10 arbori.

Pot fi adăugate și alte elemente care să personalizeze piața.

Știind că volumele date în plan sunt indicate prin secțiunea la nivelul parterului la scara 1/500 (1m din realitate pentru 2 mm din desen) se cer să se deseneze cu umbre, în creion negru grafit următoarele piese: știind că toate volumele sunt obligatoriu de utilizat, se poate repeta în compoziție unul dintre volumele 1, 2 , 3.

 • axonometrie izometrică ortogonală a ansamblului propus conform axelor indicate în temă (unitatea axonometrică pe cele 3 axe va fi de 5 mm pentru 1 m din realitate)
 • planul ansamblului (vedere de sus) scara 1/500
 • schiță perspectivă (la mâna liberă) cu creiane colorate, la nivelul ochiului (h= 1.60)

Subiectul nr.2

Schițați trei monumente din arhitectura țării noastre, pe care le cunoașteți, realizate în creion grafit negru.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Criterii de apreciere:

S1:

 1. respectarea datelor de temă (proporție, elemente arhitecturale)
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea perspectivei
 4. calitatea valorației
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului.

S2:

 1. corectitudinea reprezentării
 2. calitatea prezentării grafice.

Lucrare de concurs:

FACULTATEA DE URBANISM | Secțiile: PEISAGISTICĂ

Sesiunea: Septembrie 2005
Proba: Desen
Durata probei: 5 ore

Subiectul nr. 1

Pe un teren de dimensiunile 65 x 40 m. care prezintă o denivelare de 6 m. pe direcția laturii mari, se vor amplasa volumele din desenul alăturat, în așa fel încât printr-o compoziție judicioasă să rezulte un spațiu urban (piață urbană). Inălțimea clădirilor indicate în plan este cuprinsă între 6 și 14 m. Obiectul cu secțiunea în plan cea mai mică poate să aibă înălțimea de până la 25 m. Spațiu de tip piață poate fi amenajat cu platforme orizontale cu legături adecvate între ele (planuri înclinate, scări). Candidatul va completa obligatoriu spațiul rezultat cu elemente de mobilier urban, oglindă de apă (fântână, bazin), vegetație mică și vegetație înaltă (6-10 m) dar nu mai mult de 10 arbori. Pot fi adăugate și alte elemente care să personalizeze piața.

Știind că volumele date în plan sunt indicate prin secțiunea la nivelul parterului la scara 1/500 (1m din realitate pentru 2 mm din desen) se cer să se deseneze cu umbre, în creion negru grafit următoarele piese:

știind că toate volumele sunt obligatoriu de utilizat, se poate repeta în compoziție unul dintre volumele 1, 2 , 3.

 • axonometrie izometrică ortogonală a ansamblului propus conform axelor indicate în temă; unitatea axonometrică pe cele 3 axe va fi de 5 mm pentru 1 m. din realitate
 • planul ansamblului (vedere de sus) scara 1/500

Subiectul nr.2

Vă aflați într-o barcă, pe unul din lacurile din vecinătatea unui oraș din zonă de câmpie. Pe malul lacului se află o pădure deasă, iar lângă apă sunt sălcii bogate și stuf. În acest cadru, propuneți o mică locuință de vacanță cu ponton.

Se va desena într-o tehnică la alegere, urmărindu-se o paginare adecvată:

 • o perspectivă a casei și a anturajului privită din barca aflată pe lac.

Criterii de apreciere:

 1. respectarea datelor de temă (proporție, elemente arhitecturale)
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea perspectivei
 4. calitatea valorației
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului.

Lucrare de concurs: