FACULTATEA DE ARHITECTURA


Sesiunea: Septembrie 1998
Proba: Desen

Desenul alaturat reprezinta schematic sectiunea transversala prin macheta unui spatiu arhitectural definit prin contur si platforme orizontale interioare.

Spatiul astfel definit este simetric fata de axul longitudinal si are lungimea de doua ori mai mare decat latimea. Intrarea in acest spatiu se face axial pe una dintre laturile mici. Accesul la cele doua platforme orizontale interioare se face prin scari.

Sustinerea acoperirii si a platformelor interioare (pereti, stalpi), accesul la platforme (scari), precum golurile pentru iluminare vor fi pozitionate si dimensionate de catre candidati. Alte elemente care nu au fost precizate prin teme vor fi interpretate de catre candidati.

Pe plansa de concurs se vor desena in creion grafit negru urmatoarele piese:

piesa 1

  • axonometria izometrica ortogonala a machetei dupa inlaturarea partii hasurate, astfel incat sa se inteleaga modul de alcatuire al spatiului interior propus.
  • o unitate (1 u) din schema desenata este egala cu 1,5 cm.
  • grosimea materialului utilizat pentru macheta este de 3 mm (la scara desenului cerut).

piesa 2

  • o imagine desenata la mana libera si valorata (cu umbre) a spatiului interior, privit din prima treime dupa acces, de la nivelul ochiului, in directie longitudinala.
  • lumina patrunde in acest spatiu dinspre stanga.

Nota: Se precizeaza ca plansa se va aseza orizontal avand coltul cu eticheta in dreapta sus, iar dispunerea in plansa a pieselor desenate ramane la latitudinea candidatilor.

Lucrare de concurs

FACULTATEA DE URBANISM


Sesiunea: Septembrie 1998
Proba: Desen

Se propune realizarea unui ansamblu simplu si armonios format dintr-un numar de 5 corpuri geometrice obtinute prin fragmentarea unei prisme patrate drepte, cu muchia bazei de 8 cm si inaltimea de 16 cm. Ansamblul de obiecte se va compune la libera alegere, fiind asezat pe o suita de platforme orizontale potrivit schemei:

Se cer desenate la scara 1/1 urmatoarele piese:

  • vedere de sus;
  • vedere 1-1;
  • vedere 2-2;
  • axonometrie ortogonala izometrica (conform axelor precizate) cu umbre proprii si purtate. Prezentarea acesteia va sugera macheta unui ansamblu de cladiri.

Se precizeaza:

  • toate piesele vor fi desenate in creion (grafit), pe hartia cu latimea lunga asezata orizontal, avand coltul cu eticheta in dreapta sus, iar dispunerea pieselor desenate pe plansa ramane la alegerea candidatulul.

Lucrare de concurs