Facultatea de Arhitectură

Sesiunea: Septembrie 2007
Proba de desen (durata 5 ore)

Subiectul nr. 1

Se dau: planurile parterului, etajului 1 și etajului 2, o fațadă laterală și secțiunea unei locuințe moderne, așezată pe un teren în pantă.

Se cer:

 1. Reprezentarea la scară dublă față de dimensiunile proiecțiilor date, a fațadei opusă celei prezentate, cu indicarea golurilor uși – ferestre. Desenul se va realiza în creion negru (grafit).
 2. Imaginea clădirii într-o perspectivă privită din direcția indicată în plan (de săgeată), la nivelul ochiului la 1.80 m, măsurat de la cota pardoselii parterului. Desenul se va realiza policrom, cu creioane colorate.

Subiectul nr. 2

Se dau trei sfere cu raza R = 3 cm, tangente între ele, două câte două și toate trei tangente la planul orizontal. Să se așeze un cub cu muchia de 4 cm tangent la cele trei sfere pe fețe și să aibă diagonala mare verticală.

Problema se va rezolva în plan și vedere, cu păstrarea liniilor de construcție, iar liniile ascunse se vor desena cu linie întreruptă.

Subiectul nr. 3

Subiectul testează interesul pentru cultura generală, nivelul de informare în domeniul arhitecturii și al creației.

În temă sunt prezentate fotografii a două personalități consacrate.

Se cere să le recunoașteți și să desenați în creion negru grafit câte una din lucrările lor, în spațiul rezervat, potrivit schemei de paginare date.

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

schema paginare

Nu se admite reprezentarea de elemente străine de conținutul temei.

Criterii de apreciere:

S1

 1. respectarea datelor de temă (proporție, elemente arhitecturale, materiale de construcție)
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea perspectivei
 4. calitatea valorației (reprezentarea materialelor, redarea volumetriei și detaliilor, anturaj, cromatică)
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului

S2,S3

 1. corectitudinea reprezentării
 2. calitatea prezentării grafic

Lucrări de concurs

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs

Facultatea de Arhitectură – 3 ani, 180 credite

Sesiunea: Septembrie 2007
Secția: Conservare – Restaurare, Licență Ciclul I
Proba de desen (durata 4 ore)

Subiectul nr. 1

Pentru proba de desen care urmează, în vederea evaluării candidaților, la examenul de admitere, propunem să desenați turnul aflat în fața Dumneavostră, din poziția în care vă aflați. Reprezentarea va fi realizată pe hârtie, în format vertical, în creion negru grafit.

Subiectul nr. 2

Schițați o vedere de sus a turnului și a celor două clădiri adiacente, într-un dreptunghi, având dimensiunile 15x10 cm.

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

schema paginare

Nu se admite reprezentarea de elemente străine de conținutul temei.

Criterii de apreciere:

S1, S2

 1. acuratețea desenului
 2. calitatea prezentării grafice
 3. expresivitatea artistică

Facultatea de Urbanism

Specializarea: Urbanism și Administrarea Teritoriului
Sesiunea: Septembrie 2007
Proba de desen (durata 5 ore)

Subiectul nr. 1

Schimbarea este una din coordonatele spațiului urban actual. Imaginea orașelor, cu construcții vechi realizate în diverse perioade, se transformă și se înnoiește în timp relativ scurt. Se cere să se imagineze intersecția a două străzi dintr-un oraș, conform schiței alăturate. Strada secundară va avea un caracter pietonal cu mobilier urban adecvat. Fronturile sunt constituite din construcții vechi și noi. Dimensiunile (lungime, lățime, înălțime) și aspectul clădirilor sunt la alegerea candidaților.

Să se deseneze:

 • două perspective din direcțiile indicate în schița anexată, astfel:
  • din direcția A - într-o redactare policromă cu creioane colorate, o perspectivă la nivelul ochiului (cota 1,60 m);
  • din direcția B - o perspectivă redactată în creion negru grafit, de la înălțimea etajului trei al frontului construit.
 • un plan la scara 1:500 (1 m e reprezentat de 2 mm), conform schiței alăturate.

Subiectul nr. 2

Împărțiți dreptunghiul de 33 x 32 cm în nouă pătrate diferite, cu laturile, respective de: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 și 18 cm. Se precizează că suma ariilor pătratelor este egală cu aria dreptunghiului.

Să se diferențieze pătratele în roșu, galben și albastru, cu creioane color, astfel ca două pătrate alăturate să fie colorate diferit. Rezolvarea temei se va desena la scara 1:2.

Subiectul nr. 3

Schițați într-o imagine cât mai sugestivă:

 • una din următoarele piețe cunoscute: Piața Palatului – București; Piața Sfântul Petru - Roma; Piața Spaniei – Roma; Piața Concorde – Paris; Piața San Marco – Veneția și altele,
 • sau o piață importantă din orașul Dumneavoastră.

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

schema paginare

Nu se admite reprezentarea de elemente străine de conținutul temei.

Criterii de apreciere:

S1

 1. respectarea datelor de temă (proporție, elemente stradale și arhitecturale)
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea perspectivelor
 4. calitatea valorației (reprezentarea materialelor, redarea volumetriei și detaliilor, anturaj, cromatică)
 5. acuratețea desenului

S2

 1. corectitudinea rezolvării
 2. acuratețea desenului

S3

 1. memoria vizuală
 2. calitatea prezentării grafice
 3. expresivitatea artistică

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs

Facultatea de Urbanism

Specializarea: Amenajarea și Planificarea Peisajului
Sesiunea: Septembrie 2007
Proba de desen (durata 5 ore)

Subiectul nr. 1

Schimbarea este una din coordonatele spațiului urban actual.

Imaginea orașelor, cu construcții vechi realizate în diverse perioade, se transformă și se înnoiește în timp relativ scurt.

Se cere să se imagineze intersecția a două străzi pietonale dintr-un oraș, conform schiței alăturate.

Fronturile sunt constituite din construcții vechi și noi.

Amenajările exterioare (spații plantate, pavimente, mobilier urban, etc.), precum și aspectul clădirilor, sunt la alegerea candidaților.

Să se deseneze, acordându-se o atenție deosebită amenajărilor peisagere:

- două perspective din direcțiile indicate în schița anexată, astfel:

 • din direcția A - într-o redactare policromă cu creioane colorate, o perspectivă la nivelul ochiului (cota 1,60 m);
 • din direcția B - o perspectivă redactată în creion negru grafit, de la înălțimea etajului trei al frontului construit.

Subiectul nr. 2

Împărțiți dreptunghiul de 33 x 32 cm în nouă pătrate diferite, cu laturile, respective de: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 și 18 cm. Se precizează că suma ariilor pătratelor este egală cu aria dreptunghiului.

Să se diferențieze pătratele în roșu, galben și albastru, cu creioane color, astfel ca două pătrate alăturate să fie colorate diferit. Rezolvarea temei se va desena la scara 1:2.

Subiectul nr. 3

Schițați într-o imagine cât mai sugestivă:

 • una din următoarele piețe cunoscute: Piața Palatului – București; Piața Sfântul Petru - Roma; Piața Spaniei – Roma; Piața Concorde – Paris; Piața San Marco – Veneția și altele,
 • sau o piață importantă din orașul Dumneavoastră.

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

schema paginare

Nu se admite reprezentarea de elemente străine de conținutul temei.

Criterii de apreciere:

S1

 1. respectarea datelor de temă (proporție, elemente stradale și arhitecturale)
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea perspectivelor
 4. calitatea valorației (reprezentarea materialelor, redarea volumetriei și detaliilor, anturaj, cromatică)
 5. acuratețea desenului

S2

 1. corectitudinea rezolvării
 2. acuratețea desenului

S3

 1. memoria vizuală
 2. calitatea prezentării grafice
 3. expresivitatea artistică

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs


Facultatea de Arhitectură de Interior

Specializarea: Arhitectură de Interior
Sesiunea: Septembrie 2007
Proba de desen (durata 5 ore)

Subiectul nr. 1

Se dă o fotografie color reprezentând un fragment dintr-o imagine a unui interior de locuință. Plecând de la acest fragment, prin extinderea și completarea lui, imaginați și desenați perspectiva interiorului pe care îl propuneți, indicând piese de mobilier, decorațiuni interioare, corpuri de iluminat, ambianța cromatică, etc. În acest scop fragmentul foto dat se va lipi pe planșă și se va încadra în imaginea propusă. Tehnica de prezentare este în creioane colorate.

Subiectul nr. 2

Se dau 2 sfere cu raze egale R1 = R2 = 3 cm așezate pe planul orizontal și un tetraedru regulat cu muchia M = 6 cm, așezat cu o față în același plan orizontal. Cele două sfere sunt tangente între ele și tangente câte una la câte o față a tetraedrului, simetric față de planul lor de simetrie. Să se așeze o sferă de rază R3 = 3 cm tangentă la cele două sfere date și la muchia tetraedrului. Problema se va rezolva în plan și vedere. Se vor păstra liniile de construcție și se vor desena cu linie întreruptă liniile ascunse.

Subiectul nr. 3

Desenați în perspectivă în creion negru (grafit) imaginea unui scaun destinat activităților de proiectare pe calculator.

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

schema paginare

Criterii de apreciere:

S1, S3

 1. respectarea datelor de temă
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudina reprezentărilor
 4. calitatea valorației în reprezentarea materialelor, redarea detaliilor, anturajului și a cromaticii
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului

S2

 1. corectitudinea construcției grafice
 2. acuratețea desenului

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs

Facultatea de Arhitectură de Interior

Specializarea: Design
Sesiunea: Septembrie 2007
Proba de desen (durata 5 ore)

Subiectul nr. 1

Se propune candidaților să cerceteze cu atenție timp de 15 min. obiectul expus în sala de concurs (un monitor de calculator). Pe planșa de concurs, în locul rezervat, se va desena monitorul expus așezat pe o masă de calculator imaginată de candidați. Desenul poate conține și celelalte componente ale calculatorului.

Se cere o perspectivă la două puncte de fugă de la nivelul ochilor (cota 1,70 m) realizată cu creioane colorate.

Se va acorda atenție reprezentării corecte, cât mai realiste, a materialelor.

Subiectul nr. 2

Se dau 2 sfere cu raze egale R1 = R2 = 3 cm așezate pe planul orizontal și un tetraedru regulat cu muchia M = 6 cm, așezat cu o față în același plan orizontal. Cele două sfere sunt tangente între ele și tangente câte una la câte o față a tetraedrului, simetric față de planul lor de simetrie. Să se așeze o sferă de rază R3 = 3 cm tangentă la cele două sfere date și la muchia tetraedrului.

Problema se va rezolva în plan și vedere.

Se vor păstra liniile de construcție și se vor desena cu linie întreruptă liniile ascunse.

Subiectul nr. 3

Desenați în perspectivă în creion negru (grafit) imaginea unui scaun destinat activităților de proiectare pe calculator.

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

schema paginare

Criterii de apreciere:

S1, S3

 1. respectarea datelor de temă
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudina reprezentărilor
 4. calitatea valorației în reprezentarea materialelor, redarea detaliilor, anturajului și a cromaticii
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului

S2

 1. corectitudinea construcției grafice
 2. acuratețea desenului

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs

Facultatea de Arhitectură de Interior

Specializarea: Mobilier și Amenajări Interioare
Sesiunea: Septembrie 2007
Proba de desen (durata 5 ore)

Subiectul nr. 1

Păstrând configurația spațială și direcția de privire din imaginea alăturată, se cere transformarea acesteia în stil modern completând cu mobilier spațiul rămas liber în zona ferestrei cu o masă și două scaune. Utilizați ca materiale: metal, sticlă, lemn, piele, textile, etc. astfel încât să accentuați aspectul modern al amenajării.

Desenul se va realiza în creioane colorate.

Subiectul nr. 2

Se dau 2 sfere cu raze egale R1 = R2 = 3 cm așezate pe planul orizontal și un tetraedru regulat cu muchia M = 6 cm, așezat cu o față în același plan orizontal. Cele două sfere sunt tangente între ele și tangente câte una la câte o față a tetraedrului, simetric față de planul lor de simetrie. Să se așeze o sferă de rază R3 = 3 cm tangentă la cele două sfere date și la muchia tetraedrului.

Problema se va rezolva în plan și vedere.

Se vor păstra liniile de construcție și se vor desena cu linie întreruptă liniile ascunse.

NOTĂ: Ambele subiecte sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

schema paginare

Criterii de apreciere:

S1

 1. respectarea datelor de temă
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudina reprezentărilor
 4. calitatea valorației în reprezentarea materialelor, redarea detaliilor, anturajului și a cromaticii
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului

S2

 1. corectitudinea construcției grafice
 2. acuratețea desenului

Lucrare de concurs

Lucrare de concurs

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/