SFA-25 Fabricație digitală

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-25 Fabricatie digitala.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titulari:
conf. Andreea Iosif (I3, M3)
conf.dr.arh. Andreea Iosif (D3)
Obiective:
Cursul dezvoltă capacitatea studenților de a proiecta cu asistența calculatorului, într-un mediu software adecvat prototipării virtuale. Tehnicile prezentate sunt exemplificate prin lucrări de laborator care ating probleme specifice profesiunii.
Studenții vor invăta sa folosească o mașină cu control numeric, să-și prepare modelul în scopul fabricării și să-l realizeze efectiv.
Cursul va începe prin expunerea noțiunilor generale (prima parte a semestrului) și va continua prin realizarea efectivă a unui ansamblu mecanic funcțional, proiectat integral de fiecare student.
Conținut:
1. Alegerea temei de proiect impreună cu cadrul didactic. Nu vor fi acceptate decât ansamble mecanice cu mai multe componente fixe sau mobile (jucarii, mic mobilier, mecanisme clasice) Studenții au obligativitatea să-și finalizeze modelul până în săptămâna a 6-a, cand va avea loc discutarea la proiector și validarea proiectelor pentru executie, cu eventuale mici corecturi.
2. Norme de protecția muncii. Prezentarea echipamentului. Cerintele fizice impuse. Cazuri specifice: tăierea pe o singura față, tăierea față-verso, tăierea multifațetată, tăierea 2D, tăierea pieselor lungi și gravarea.
3. Stabilirea strategiei de fabricație în acord cu cerintele fizice și cazul specific. Prelucrarea corespunzătoare a modelului.
4. Incărcarea modelului în software-ul mașinii și alegerea setărilor în funcție de cerintele fizice și cazul specific.
5. Alternativă independentă de echipament: generarea traseului uneltelor tăietoare în G-code (Fusion)
6. Verificarea proiectului de catre cadrul didactic și realizarea eventualelor corecturi.
7-14. Lucru la machetă, după un program fixat de comun acord cu cadrul didactic.
Metoda de predare:
Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice; lucru individual pe echipamentele cu control numeric din dotarea Laboratorului de Fabricație.
OBS: Consumabilele necesare (scoci, cepi si PFL pentru fixare), plus materialele care difera de la caz la caz (lemn, MDF, polistiren sau spuma) vor fi procurate de fiecare cursant in parte, în vreme ce mașinile și uneltele tăietoare vor fi puse la dispoziție de către facultate.
Mod de evaluare:
Evaluare finală a proiectului dezvoltat în cursul ședințelor de laborator (50%) și a machetei rezultate (50%).
Predarea este conditionată de participarea la minim două corecturi.
Bibliografie minimală:
Pagina disciplinei: https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/fabricatie-digitala
Suport echipament: https://www.rolanddga.com/support/products/milling/modela-pro-ii-mdx-540-3d-milling-machine