SFA-56 Web Design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-56 Web Design.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
lect.dr.arh. Valerica Potenchi
Obiective:
Cursul ofera studenților noțiuni de creare a paginilor Web: funcționalitatea, structura, infățișarea unei pagini de web, tendinte in designul paginilor de web, standarde, etc. Dupa promovarea cursului, studentii vor fi capabili sa creeze pagini Web simple.
Conținut:
Titlul temelor

1. Funcționalitatea, structura, înfățișarea unui document Web. Crearea unui site simplu.
2. Atribute. Style. Liste.
3. Legături cu alte documente. Legături externe și interne.
4. Paginare. Diviziuni.
5. Crearea tabelelor și a formatelor.
6. Meniu lateral, orizontal
7. iframes
8. Inserarea imaginilor. Imagini senzitive.
9. Utilizarea aplicației Google Web Designer
10. GWD - pagini multiple
11. GWD - animatia
12. GWD - masca
13. GWD - efecte
14. GWD - componente; publicare
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice, prezentări multimedia, exemplificări la calculator.
Lucru individual la calculator cu îndrumare
Mod de evaluare:
Lucrari pe parcursul semestrului 20% și verificare finală 80%
Bibliografie minimală:
Carti, reviste si site-uri de specialitate.
- http://www.w3.org
- http://www.w3.org/TR/html4/index/elements.html
- http://www.htmlcodetutorial.com
- http://www.w3schools.com/html
- http://www.w3schools.com/css/
Observații:
Lucrarile finale vor consta in crearea unui site compus din 4-6 pagini realizate de studenti in HTML, CSS si Google Web Designer.
Studentii vor prezenta lucrarile finale si vor trimite o arhiva cu lucrarile finale pe Google drive la o adresa care va fi comunicata in ziua de examen.
Mai multe informatii privind organizarea examenului se pot obtine pe e-mail (gd.uauim@gmail.com)
ATENTIE: La examen pot participa numai studentii care sunt inscrisi in catalog.

informații suplimentare ›