SFA-56 Web Design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titulari:
lect. Valerica Potenchi (D3)
lect.dr.arh. Valerica Potenchi (I3)
Obiective:
Cursul ofera studenților noțiuni de creare a paginilor Web: funcționalitatea, structura, infățișarea unei pagini de web, tendinte in designul paginilor de web, standarde, etc. Dupa promovarea cursului, studentii vor fi capabili sa creeze pagini Web simple.
Conținut:
Titlul temelor

1. Scurt istoric. Funcționalitatea, structura, înfățișarea unui document Web.
2. Protocoale utilizate în rețeaua Internet. Crearea unui site simplu.
3. Realizarea unui fișier HTML pas cu pas. Fonturi, liste.
4. Legături cu alte documente. Legături externe și interne.
5. Inserarea imaginilor. Imagini senzitive.
6. Crearea tabelelor și a formatelor.
7. Crearea ferestrelor.
8-9. Ce sunt stilurile - CSS. Crearea unor stylesheet-uri.
10. Utilizarea aplicației Google Web Designer - butoane.
11-12. Utilizarea aplicației Google Web Designer - imagini.
13-14. Folosirea aplicației Google web Designer – animații.
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice, prezentări multimedia, exemplificări la calculator.
Lucru individual la calculator cu îndrumare
Mod de evaluare:
Lucrari pe parcursul semestrului 50% și verificare finală 50%
Bibliografie minimală:
Carti, reviste si site-uri de specialitate.
- http://www.w3.org
- http://www.w3.org/TR/html4/index/elements.html
- http://www.htmlcodetutorial.com
- http://www.w3schools.com/html
- http://www.w3schools.com/css/
Observații:
Lucrarile finale vor consta in crearea unui site compus din 4-6 pagini realizate de studenti in HTML, CSS si Google Web Designer.
Studentii vor prezenta lucrarile finale si vor trimite o arhiva cu lucrarile finale pe Google drive la o adresa care va fi comunicata in ziua de examen.
Mai multe informatii privind organizarea examenului se pot obtine pe e-mail (gd.uauim@gmail.com)
ATENTIE: La examen pot participa numai studentii care sunt inscrisi in catalog.

informații suplimentare ›