SFA-32 Stiluri

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
FI-I SFA-32 Stiluri.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
lect. Mihnea Ioan Mihăilescu
Obiective:
Definește stilul și problematica devenirii stilistice, cu privire la interpretările contemporane ale acestuia.
O prezentare a principalelor momente stilistice din istoria universală a artei și arhitecturii precum și o incursiune în detaliu într-un moment stilistic.
Conținut:
Titlul cursurilor

1 Prezentarea cronologică a fenomenului de devenire stilistică
2 Definirea termenului de stil
3 Relațiile dintre stil și idiolect
4 Comentarii asupra definiției lui Buffon "stilul este omul însuși".
5 Rapoartele dintre devenire și redundanță stilistică
6 Vârstele stilului: tinerețe, maturitate, bătrânețe
7 Stil național.
8 Stil universal
9 Relația stil național – stil universal în arhitectura modernă
10 Relația curent - mișcare - stil.
11 Ideologie și stil
12 “Lingvistică” stilistică
13 Relația istorie – stil
14 “Stilurile“ arhitecturii contemporane
Metoda de predare:
curs cu prezentare de diapozitive, filme video etc.
Mod de evaluare:
test scris
eseu pe temă liberă
Bibliografie minimală:
Aristotel, Gaston Bachelard, Lucian Blaga, Matila C.Ghyka, Nicolai Hartmann, Dittman Lorentz, P.A.Michelis, Tudor Vianu