SFA-32 Stiluri

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
lect. Mihnea Ioan Mihăilescu
Obiective:
Definește stilul și problematica devenirii stilistice, cu privire la interpretările contemporane ale acestuia. O prezentare a principalelor momente stilistice din istoria universală a artei și arhitecturii precum și o incursiune în detaliu într-un moment stilistic.
Conținut:
Titlul cursurilor 1 Prezentarea cronologică a fenomenului de devenire stilistică 2 Definirea termenului de stil 3 Relațiile dintre stil și idiolect 4 Comentarii asupra definiției lui Buffon "stilul este omul însuși". 5 Rapoartele dintre devenire și redundanță stilistică 6 Vârstele stilului: tinerețe, maturitate, bătrânețe 7 Stil național. 8 Stil universal 9 Relația stil național – stil universal în arhitectura modernă 10 Relația curent - mișcare - stil. 11 Ideologie și stil 12 “Lingvistică” stilistică 13 Relația istorie – stil 14 “Stilurile“ arhitecturii contemporane
Metoda de predare:
curs cu prezentare de diapozitive, filme video etc.
Mod de evaluare:
test scris eseu pe temă liberă
Bibliografie minimală:
Aristotel, Gaston Bachelard, Lucian Blaga, Matila C.Ghyka, Nicolai Hartmann, Dittman Lorentz, P.A.Michelis, Tudor Vianu