PID-87 Comunicare în arhitectură

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titulari:
Oana Diaconescu (D5, I5)
Cristina Pană (D5, I5)