PID-87 Comunicare în arhitectură

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
PID-87 I Comunicare in arhitectura.pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Obiective:
 Cunoașterea regulilor în comunicarea despre proiectul de arhitectură
 Capacitatea de a analiza critic un spațiu arhitectural
 Înțelegerea raportării la principiile de proiectare
 Cunoașterea principiilor de compoziție și a limbajului aferent disciplinei.
Conținut:
1. Curs introductiv
2. Comunicarea în arhitectura spațiului interior (1)
3. Comunicarea în arhitectura spațiului interior (1)
4. Principiile discursului narativ
5. Principiile negocierii
6. Curs experimental
7. Analiza limbajului arhitectural (1)
8. Analiza limbajului arhitectural (2)
9. Comunicarea verbală/ comunicarea prin desen
10. Probleme de logopedie
11. Structurarea discursului de arhitectură
12. Teoria de arhitectură și discurs
13. Discursul motivațional
14. Curs experimental. Concluzii curs
Metoda de predare:
Prelegeri cu proiecție de imagini, dezbateri de problemă, activități în echipă
Mod de evaluare:
- Utilizarea vocabularului de specialitate
- Cunoașterea unor exemple relevante de arhitectură de interior
- Utilizarea noțiunilor teoretice
Evaluare prin examen oral.
Bibliografie minimală:
- Anijo Punnen Mathew, Architecture as a Communicative Medium, Ilinois, 2016
- Ching, Francis D. K., Introduction to architecture, New Jersey, John Wiley& Sons, 2013
- Ricoeur, P. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Texas Christian Univ Pr, 1976.
- Thiis-Evensen, Thomas, Archetypes in architecture, Oxford, Oxford University Press, 1987
- Francis Ching, Architecture: Form, Space & Order, Van Nostrand Reinhold, New York, 1979