PID-20 Scenografie

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
PID-20 Scenografie.pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
asist.arh.int. Silvia Ionescu
Obiective:
•Cunoasterea si asimilarea notiunilor referitoare la spatiul scenic ; asemanari si diferente intre tipul de compozitie arhitecturala si tipul de compozitie scenografica.
•Realizarea unei compozitii spatiale cu mijloace specifice scenografiei
Conținut:
Prezentare structura curs /Prezentare teme/Prezentare notiuni de baza-Scenografie
Istoria teatrului (Antichitate-prezent)
Istoria teatrului / Teatrul ca Spatiu/ Arhitectura salilor de teatru
Tehnologie:mecanisme specifice scenei, lumini de scena
Finisaje si echipamente pentru amenajarile salilor de teatru
Scenografia in Romania, Compozitia scenografica, Atmosfera, Costumul, Relatia decor costum, Machiaj, Masca, Tendinte actuale in scenografie ( proiectii 3d)
Spatii teatrale neconventionale / Teatrul neconventional: Performance, Happening, Teatrul de strada
Film / Istoric (clasificari, cu exemle de la filmul mut la animatiile 3D)
Film / Costumul si machiajul/ Atmosfera , compozitie/ Relatia scenografie de film arhitectura
Balet, Opera, TV, Video
Relatia scenografie-arhitectura /Arhitecti scenografi
Metoda de predare:
prelegeri insotite de proiectii video, exemplificari grafice , imagini , desene , etc.
Mod de evaluare:
Examenul consta in : test scris si o aplicatie practica reprezentand realizarea unei compozitii de tip scenografic, care va fi notata si prezentata in ziua examenului.

80% - proiect
20% - test
Bibliografie minimală:
Cărți
Liviu Ciulei - Film VI, nr.4/aprilie 1956-Filmul si piesa de teatru
Paul Bortnovski, Ed Fundatiei Pro 2003
Radu Penciulescu Ed UATC 1999
Enciclopedia della spettacolo, Ed Unedi , Roma 1975
On the art of the Theatre, Ed. Dobson, Londra 2004
Scenografia românească, Ed. Meridiane, 1965
Theatre Revue, Columbia University Press, NY 2006
Gary Thorne – Stage Design, Editura The Crowood Press Ltd, 1999
Pamela Haward – What in Scenography?, Editura The Crowood Press Ltd, 2008
Liviu Ciulei – Cu ganduri si cu imagini, Editura Igloo, 2009, Bucuresti
Gaston Bachelard - La Poétique de l'espace.
René Passeron - L'Expérience émotionnelle de l'espace,
Ileana Berlogea – Istoria teatrului universal
Vladimir Popov – Arhitectura cladirii destinate spectacolului teatral ;
Roann Barris – Teatrul intervalului
Marvin Carlson - Places of Performance : The Semiotics of Theatre Architecture ;
Peter Brook - The Empty Space
Reviste
Revista Arta nr 5-6 /1979
Revista Arta nr 5-6 /1982
Revista Arta nr 4 /1983- spatiul scenografic
Website
http://www.pq.cz/