IT-4 Introducere în filosofie

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
IT-4 Introducere in filosofie.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect. Ștefan Vianu
Obiective:
Acest curs tratează noțiuni fundamentale la intersecția filozofiei și (teoriei) arhitecturii. Studenții participanți vor fi, la încheierea cursului, capabili să înțeleagă arhitectura în contextul culturii europene, să vorbească și să scrie mai bine despre arhitectură folosind noțiuni al căror înțeles va fi pentru ei mai clar.
Conținut:
Introducere. Fenomenologia și imaginarul locuirii. Condiția cosmică a omului. Ce este mitul? – Gândire magică și gândire mitică. Arhitectură și agricultură: „revoluția neolitică”. Casa primitivă (arhetipală). – Ideea de Kosmos în filozofia greacă. – Omul modern și lumea sa. Spațiul geometric. Înțelegerea spațiului în arhitectură modernă. – Spațiul lumii vieții cotidiene. Ideea de locuire: identificarea omului cu spațiul său. – Spațiul trupului viu (Merleau-Ponty, Pallasmaa) – Ideea de ambianță (Baudrillard) – “Aura” unui lucru, a unui loc. Aura și atmosferă. – Noua fenomenologie și spațiul. Lucruri. Lumina și umbrele. Spațiul sunetelor și spațiul tăcerii.

Metoda de predare:
Prelegeri în sala de curs
Mod de evaluare:
Eseu
Bibliografie minimală:

Jean Baudrillard, The System of objects, London and New York, 1996
W. Benjamin, „Opera de artă în era reproductibilității ei mecanice” : Iluminări, IDEA, 2002
Ernest Bernea, Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român, Humanitas, 1997
L. Blaga, Trilogia valorilor, Humanitas, 2014, 150
G. Böhme, Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces, London, 2017
O. F. Bollnow, Human Space, London, 2011
Descartes, Principiile filosofiei, Editura Iri, București, 2000
Descartes, Discurs asupra metodei
M. Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, UE, București, 2000, p. 36-43
G. Gusdorf, Mit și metafizică, Amarcord, 1996
M. Heidegger, Ființă și timp, Humanitas, 2003
C. G. Jung, Amintiri, vise, reflecții, Humanitas, 2008
Le Corbusier, Bucuriile esențiale, Editura Meridiane, 1971
T. Lipps, Estetica. Psihologia frumosului și a artei. II. Contemplarea estetică și artele plastice, Meridiane, 1987
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepției, Aion, 1999
J. Pallasmaa, Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, București, 2015
C. Norberg-Schulz, L’Art du lieu, Le Moniteur, Paris, 1997
Platon, Timaios
Hermann Schmitz, Scurtă introducere în noua fenomenologie, Ratio et Revelatio, 2018
H. Schmitz, Atmosphären, Karl Alber Freiburg/München, 2016
J. Tanizaki, Elogiul umbrei, Editura ART, 2019
Peter Zumthor, Atmosfere, Editura Fundației Arhitext, 2019