PID-83 Proiect tehnic de design (1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+4P | Credite ECTS: 4
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
prof. Răzvan Mihai Luscov