PID-68 Proiect tehnic

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul V, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 6
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
prof. Răzvan Mihai Luscov
Colectiv:
prof.dr.arh. Răzvan LUSCOV asis.univ.des. Livia NICA-RUS
Obiective:
-realizarea unui studiu tehnic detaliat, complet, similar ca anvergură proiectului de diplomă -reprezentarea corectă în codul desenului tehnic -formularea unui discurs grafic și verbal coerente pentru susținerea proiectului -formarea viitorului profesionist în domeniu prin realizarea unui proiect complex
Conținut:
Proiectul în curs trebuie să demonstreze capacitatea studentului de a realiza un proiect de execuție (tehnic) prin tot ce presupune acesta: reprezentarea în codul desenului tehnic, alegerea scărilor convenabile (2:1, 1:5, 1:10 etc.), piese cotate cu indicații de prelucrare, materiale, finisaje, modalități de asamblare etc. Vor fi elaborate: -Planuri, vederi, secțiuni tehnice cotate și detaliate (cu indicații de material, de prelucrare, finisare etc.), corelate între ele și prezentate la scări adecvate subiectului. -Detalieri de construcție: planuri, vederi, noduri - secțiuni -Axonometrie explodată (desen de linie) din care să reiasă modul de asamblare/ diferitele componentele/ materialele care compun obiectul -Vor fi prezentate mostre pentru materiale și fișe pentru subansamblurile standardizate existente pe piață -Modelare tridimensională realizată într-un program de specialitate (3DS Max, Rhino, AutoCAD etc.) și/ sau video interactiv de prezentare 3D
Metoda de predare:
-vizualizarea unor exemple -discuții -schițe -studiu și documentare individuale
Mod de evaluare:
-rezolvarea tuturor cerințelor enumerate -corecturi individuale fizice și/ sau online -prezentare finală la panou sau online
Bibliografie minimală:
-Neufert, Manualul arhitectului. Elemente de proiectare și construcție, ed. Iutus, 2004 -Cataloage de accesorii pentru mobilier: Häfele, Blum, Hettich, Grass -Manuale cu instrucțiuni pentru montaj ale unor produse existente pe piață
Observații:
Proiectul se va desfășura într-un dialog permanent cu îndrumătorii de atelier. Corecturile și prezentarea finală (online sau la panou) este obligatorie.