PID-68 Proiect tehnic

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul V, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 6
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
prof. Răzvan Mihai Luscov
Colectiv:
prof.dr.arh. Răzvan LUSCOV asis.univ.des. Livia NICA-RUS
Obiective:

-realizarea unui studiu tehnic detaliat, complet, similar ca anvergură proiectului de diplomă
-reprezentarea corectă în codul desenului tehnic
-formularea unui discurs grafic și verbal coerente pentru susținerea proiectului
-formarea viitorului profesionist în domeniu prin realizarea unui proiect complex

Conținut:

Proiectul în curs trebuie să demonstreze capacitatea studentului de a realiza un proiect de execuție (tehnic) prin tot ce presupune acesta: reprezentarea în codul desenului tehnic, alegerea scărilor convenabile (2:1, 1:5, 1:10 etc.), piese cotate cu indicații de prelucrare, materiale, finisaje, modalități de asamblare etc.

Vor fi elaborate:
-Planuri, vederi, secțiuni tehnice cotate și detaliate (cu indicații de material, de prelucrare, finisare etc.), corelate între ele și prezentate la scări adecvate subiectului.
-Detalieri de construcție: planuri, vederi, noduri - secțiuni
-Axonometrie explodată (desen de linie) din care să reiasă modul de asamblare/ diferitele componentele/ materialele care compun obiectul
-Vor fi prezentate mostre pentru materiale și fișe pentru subansamblurile standardizate existente pe piață
-Modelare tridimensională realizată într-un program de specialitate (3DS Max, Rhino, AutoCAD etc.) și/ sau video interactiv de prezentare 3D

Metoda de predare:

-vizualizarea unor exemple
-discuții
-schițe
-studiu și documentare individuale

Mod de evaluare:

-rezolvarea tuturor cerințelor enumerate
-corecturi individuale fizice și/ sau online
-prezentare finală la panou sau online

Bibliografie minimală:

-Neufert, Manualul arhitectului. Elemente de proiectare și construcție, ed. Iutus, 2004
-Cataloage de accesorii pentru mobilier: Häfele, Blum, Hettich, Grass
-Manuale cu instrucțiuni pentru montaj ale unor produse existente pe piață

Observații:

Proiectul se va desfășura într-un dialog permanent cu îndrumătorii de atelier.
Corecturile și prezentarea finală (online sau la panou) este obligatorie.