PID-133 Atelier design (3.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Titular:
asist.arh.int. Livia Rus
Colectiv:
asist.arh. Cristina Iliescu, asist.arh. Bogdan Radu
Obiective:
Deprinderea unor noțiuni elementare de proiectare în domeniile: semnalisticii (grafic design), obiectelor (object design/ baliză), amenajării urbane/ a altor spații exterioare (urban furniture)
Conținut:
Imaginarea unui obiect (dispozitiv) - BALIZĂ INFORMAȚIONALĂ, capabil să comunice prin formă și mesaj, informații specifice despre obiective sau locuri
Metoda de predare:
Prezentarea unor studii de caz și analiza lor critică, discuții, corecturi individuale pe parcursul proiectului
Mod de evaluare:
Evaluare continuă, formativă prin discutii și corecturi; evaluare sumativă după susținerea finală a proiectului: planșe și caiet de studiu
Bibliografie minimală:
-Rudolf ARNHEIM –Arta și percepția vizuală, o psihologie a văzului creator, ed. Meridiane, 1979 -Leonardo BENEVOLO - Orașul în istoria Europei, Editura POLIROM, București, 2003 -Kenneth FRAMPTON –Modern Architecture: A Critical History, Thames and Hudson, Londra, editia a treia 1992 (prima ediție 1980) -Renato De FUSCO –Storia del Design, Editori Laterza, Roma-Bari, 1993 -Amy GRAVER, Ben JURA –Best Practices for Graphic Designers, Grids and Page Layouts, Rockport Publishers, 2012 -Per MOLLERUP –Data Design: Visualising Quantities, Locations, Connections, Bloomsbury Visual Arts, 2015 -Lewis MUMFORD –La Cité à travers l'histoire, Ed. Du Seuil, Paris, 1964 -Don NORMAN –The Design of Everyday Things, Basic Books, New York, 2013