UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

SFA-56 Web Design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
An univ. 2019-2020
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf.dr.arh. Doina Niculae
Colectiv:

asist. dr. arh. Valeria Potenchi

Obiective:

Cursul ofera studenților noțiuni de creare a paginilor Web: funcționalitatea, structura, infățișarea unei pagini de web, tendinte in designul paginilor de web, standarde, etc. Dupa promovarea cursului, studentii vor fi capabili sa creeze pagini Web simple.

Conținut:

Titlul temelor

1. Scurt istoric. Funcționalitatea, structura, înfățișarea unui document Web.
2. Protocoale utilizate în rețeaua Internet. Crearea unui site simplu.
3. Realizarea unui fișier HTML pas cu pas. Fonturi, liste.
4. Legături cu alte documente. Legături externe și interne.
5. Inserarea imaginilor. Imagini senzitive.
6. Crearea tabelelor și a formatelor.
7. Crearea ferestrelor.
8. Ce sunt stilurile. Crearea unui stylesheet.
9-10. Utilizarea aplicației Macromedia Flash MX - butoane.
11-12. Utilizarea aplicației Macromedia Flash MX – clip-uri.
13-14. Folosirea aplicației Macromedia Flash MX – animații.

Metoda de predare:

Prelegeri teoretice, prezentări multimedia, exemplificări la calculator.
Lucru individual la calculator cu îndrumare

Mod de evaluare:

Lucrari pe parcursul semestrului 50% și verificare finală 50%

Bibliografie minimală:

Carti, reviste si site-uri de specialitate.
- http://www.w3.org
- http://www.w3.org/TR/html4/index/elements.html
- http://www.htmlcodetutorial.com
- http://www.w3schools.com/html
- http://www.w3schools.com/Flash/default.asp

Observații:

In sesiunea iunie-iulie 2020, examenul se va sustine on-line, in data si la ora programate in orarul de sesiune iunie-iulie 2020.
Studentii vor prezenta lucrarile finale on-line, pe zoom.us si vor trimite o arhiva cu lucrarile finale pe Google drive la o adresa care va fi comunicata in ziua de examen.
Mai multe informatii privind organizarea examenului se pot obtine pe e-mail (persp.int@gmail.com) si pe urmatorul grup de Facebook: WD 2020
ATENTIE: La examen pot participa numai studentii care sunt inscrisi in catalog.

informații suplimentare ›

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/