UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

SFA-32 Stiluri

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
An univ. 2019-2020
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titulari:
lect. Mihnea Mihăilescu (I4)
lect.dr. Mihnea Mihăilescu (D4)
Obiective:

Definește stilul și problematica devenirii stilistice, cu privire la interpretările contemporane ale acestuia.
O prezentare a principalelor momente stilistice din istoria universală a artei și arhitecturii precum și o incursiune în detaliu într-un moment stilistic.

Conținut:

Titlul cursurilor

1 Prezentarea cronologică a fenomenului de devenire stilistică
2 Definirea termenului de stil
3 Relațiile dintre stil și idiolect
4 Comentarii asupra definiției lui Buffon "stilul este omul însuși".
5 Rapoartele dintre devenire și redundanță stilistică
6 Vârstele stilului: tinerețe, maturitate, bătrânețe
7 Stil național.
8 Stil universal
9 Relația stil național – stil universal în arhitectura modernă
10 Relația curent - mișcare - stil.
11 Ideologie și stil
12 “Lingvistică” stilistică
13 Relația istorie – stil
14 “Stilurile“ arhitecturii contemporane

Metoda de predare:

curs cu prezentare de diapozitive, filme video etc.

Mod de evaluare:

test scris
eseu pe temă liberă

Bibliografie minimală:

Aristotel, Gaston Bachelard, Lucian Blaga, Matila C.Ghyka, Nicolai Hartmann, Dittman Lorentz, P.A.Michelis, Tudor Vianu

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/