PID-92 Materiale și tehnologii tradiționale în arhitectura de interior

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titulari:
lect.dr.arh. Mihaela Lazăr (D3)
asist.dr.arh. Mihaela Lazăr (I3)