IT-58 Analiza critică a spațiului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
IT-58 Analiza critica a spatiului.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Ilinca Păun Constantinescu
Obiective:
Cursul urmărește analiza critică a unor locuințe-atelier cu valoare de model pentru practica arhitecturală.
Prelegerile pun în context istoric și cultural creații arhitecturale care sunt deopotrivă domestice și destinate lucrului, deschizând astfel și discuția despre autor și client, care deseori coincid.
Prin intermediul acestei tipologii, cursul traversează istoria locuirii- cu precădere bucureștene- deschizând o perspectivă de analiză culturală, istorică, arhitecturală, care ține de antropologia locuirii, dar și una prin care arhitectura se intersectează cu filosofia, muzica, literatura și artele plastice.
Conținut:
Casa rurală
Casa de mahala
Casa Bucureștului balcanic
Casa-atelier de secol XIX
Vila modernistă interbelică
Apartamentul atelier interbelic
Casa-muzeu contemporană

Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de proiecții, prelegeri cu invitați și discuții libere
Mod de evaluare:
examen = 80% (conditie: minimum 5,00); întrebări pe parcurs = 20% (condiție: media finală minimum 5,00)
Bibliografie minimală:
Calotă, Irina, Dincolo de centru. Politici de locuire în București 1910-1944
Castex & Pannerai, Forme urbaine – De l’ilot a la barre
Choay, Francoise, Urbanismul - Utopii și realități
Derer, Peter, Locuirea urbană
Ghenciulescu, Ștefan Dorothee Hasnaș, Andreea Drăghicescu, Oameni la lucru în casele lor
Hall, Peter, Orasele de mâine. O istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX
Harhoiu, Dana, București, un oraș între orient și occident
Lascu, Nicolae, Bulevardele bucureștene până la primul război mondial
Panerai, Depaule, Demorgon, Analyse urbaine
Patrulius, Radu, Locuința în timp și spațiu
Suditu, Bogdan, Bucureștiul în locuințe și locuitori de la începuturi până mai ieri (1459-1989)
Zahariade, Ana Maria, Nicolae Lascu, Horia Creangă. O monografie