IT-58 Analiza critică a spațiului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.arh. Celia Ghyka
Colectiv:
asist.dr.arh. Ilinca Păun