ST-99 Materiale contemporane

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Laura Dobrescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Materialele de construcții - tradiționale sau moderne, ecologice/naturale sau artificiale – prin diversitate, rol și funcție, evoluează transformându-se în strânsă legătură cu societatea (nivel de civilizație) dar și cu natura (poluare și/sau protecție). Cursul propune dezbaterea unor teme legate de utilizarea materialelor de construcții tradiționale vs. tendințele actuale de înlocuire sau/și îmbunătățire treptată a tehnologiilor și materialelor. Urmărind astfel ca studenții să înțeleagă/descopere avantajele și/sau dezavantajele folosirii acestora. Cursul „Materiale de construcții contemporane” urmărește formarea la studenți a următoarelor valori și atitudini: - Respectarea standardelor în vigoare referitoare la asigurarea calității produselor și serviciilor; - Stimularea curiozității pentru investigarea unor fenomene sau procese privind materialele de construcții tradiționale dar și pentru cele moderne, contemporane „avansate” sau „inteligente”; - Motivația pentru mărirea vocabularului tehnic corect dobândit deja (prin cunoașterea principalelor clase de materiale de construcții tradiționale și contemporane); - Cunoașterea categoriilor de materiale utilizate curent pe orice șantier de construcții și a produselor contemporane folosite în arhitectură, construcții și finisaje (ecologice, compozite, durabile, „avansate”, „inteligente”); - Dezvoltarea cunoașterii științifice în domeniul materialelor noi a căror proprietăți (mecanice, chimice, electrice, optice și magnetice) sunt net superioare materialelor „clasice”; - Dezvoltarea abilității studenților de a utiliza cunoștințele dobândite în caracterizarea materialelor. Rezultatele învățării constau în completarea cunoștiințelor dobândite anterior cu unele noi referitoare la o serie de materiale de construcții cu caracteristici performante, moderne, ecologice, „avansate” sau „inteligente”.
Conținut:
- Noțiuni generale despre materialele de construcții. Tehnologii și materiale noi/contemporane în domeniul construcțiilor, arhitecturii și finisajelor. Clasificarea materialelor de construcții contemporane după natura lor, proprietățile fizico-mecanice și unitățile de măsură specifice. Exemple în utilizarea materialelor de construcții contemporane; - Materiale tradiționale versus materiale contemporane - Evoluția materialelor de la tradițional/modern la contemporan. Elemente comparative, descrieri și explicații privind comportarea în timp. - Transmateriale - Concept, definiție, structură, clasificare, fenomene, proprietăți și aplicații. - Materiale compozite – Clasificarea materialelor compozite. Prezentarea avantajelor folosirii lor, costuri, tehnologii. Proprietățile materialelor - Materiale „eco-friendly” – materiale ecologice – Înțelegerea fenomenului de creștere în industria construcțiilor a necesităților care depind de resursele regerabile. Descrierea tipurilor de produse care au fost proiectate pentru a face cât mai puțin posibil deteriorarea mediului înconjurător. Resurse și sursa materialelor ecologice. - Materiale durabile - Semnificația și impactul materialelor de construcții durabile. Concepte și criterii de analiză în ciclul de viață al materialelor. Practici și tehnici eficiente. - Materiale „inteligente” – „Smart Materials”. Domenii de aplicabilitate ale materialelor inteligente. - Materiale cu memorie a formei - Definiția materialelor inteligente, identificarea funcțiilor pe care acestea le îndeplinesc și aplicațiile materialelor cu memoria formei. - Nanomateriale – Concept, definiție, structură, clasificare, fenomene, proprietăți și aplicații. Nanoparticule, nanosârme, nanofilamente, nanotuburi, filme. - Materiale reciclabile – Principii, explicații și perezentarea metodelor pentru o reciclare folositoare pentru mediu, condusă într-o maniera logică. - Materiale rezistente la diferiți factori - Materiale rezistente la temperatură înaltă, materiale rezistente mecanic și la coroziune, materiale rezistente la radiație.
Metoda de predare:
- Prelegeri teoretice însoțite de materiale ilustrative, prezentări în format digital; - Prelegeri a unor invitați de specialitate în domeniul materialelor de construcții; - Conversația euristică; Conversații cu analiză comparativă; - Demonstrația și observarea didactică; - Prezentarea mostrelor de materiale și produse și observarea acestora.
Mod de evaluare:
Evaluarea va cumula: - activitatea pe parcurs - care reprezintă prezența și realizarea unor referate sau a unor teme practice stabilite de comun acord în timpul cursului și predarea unui portofoliu final - 40% - susținerea orală (publică) a unui subiect din portofoliu - 60% (minim 5)
Bibliografie minimală:
Cărți, articole, reviste și publicații având ca obiect prezentarea diverselor materiale de construcții; Fișe tehnice de la producători, ale materialelor de construcții; Pentru portofoliu va fi recomandată o bibliografie adaptata fiecărei teme în parte. Addington, Michelle; Schodek, Daniel L.: Smart materials and new technologies: for the architecture and design professions, Editura: Architectural Press, 2005. Ashby, M. F.; Ferreira, Paulo J. S. G.; Schodek, Daniel L.: Nanomaterials, Nanotechnologies and Design: An Introduction for Engineers and Architects, Editura: Butterworth-Heinemann,2009. Brownell, Blaine: Transmaterial, Editura: Princeton Architectural Press, 2005. Brownell, Blaine: Transmaterial 2, Editura: Princeton Architectural Press, 2008. Bujoreanu L.Gh.: Materiale Inteligente, Editura: Junimea, Iasi, 2002. Fernández, John: Material Architecture: Emergent Materials for Innovative Buildings and Ecological Construction, Editura: Taylor & Francis, 2006 Hardt, Dorian: Materiale pentru construcții si finisaje, Editura: UAUIM, 1996 Ispas, St.: Materiale Compozite , Editura: ETP, Bucuresti, 1987. Popescu, Nicolae; Batalu, Dan: Introducere în știința materialelor, Elemente de teoria Științei Materialelor, Editura: Politehnica Press, 2000. Ritter, Axel: Smart Materials in Architecture, Interior Architecture and Design, P Editura: Birkhäuser Architecture, 2002. Sauer, Christiane: Made of --: new materials sourcebook for architecture and design, Editura: Gestalten, 2010. Schwart, Mel: Encyclopedia of smart materials, Vol 1,2, Editura: Wiley-Interscience, 2001. Șensan, Senem Özgönül: Smart Materials and Sustainability: Application of Smart Materials in Sustainable Architecture, Editura: LAP Lambert Academic Publishing, 2010.