ST-99 Materiale contemporane

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.arh. Laura Dobrescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Materialele de construcții - tradiționale sau moderne, ecologice/naturale sau artificiale – prin diversitate, rol și funcție, evoluează transformându-se în strânsă legătură cu societatea (nivel de civilizație) dar și cu natura (poluare și/sau protecție). Cursul propune dezbaterea unor teme legate de utilizarea materialelor de construcții tradiționale vs. tendințele actuale de înlocuire sau/și îmbunătățire treptată a tehnologiilor și materialelor. Urmărind astfel ca studenții să înțeleagă/descopere avantajele și/sau dezavantajele folosirii acestora.
Cursul „Materiale de construcții contemporane” urmărește formarea la studenți a următoarelor valori și atitudini:
- Respectarea standardelor în vigoare referitoare la asigurarea calității produselor și serviciilor;
- Stimularea curiozității pentru investigarea unor fenomene sau procese privind materialele de construcții tradiționale dar și pentru cele moderne, contemporane „avansate” sau „inteligente”;
- Motivația pentru mărirea vocabularului tehnic corect dobândit deja (prin cunoașterea principalelor clase de materiale de construcții tradiționale și contemporane);
- Cunoașterea categoriilor de materiale utilizate curent pe orice șantier de construcții și a produselor contemporane folosite în arhitectură, construcții și finisaje (ecologice, compozite, durabile, „avansate”, „inteligente”);
- Dezvoltarea cunoașterii științifice în domeniul materialelor noi a căror proprietăți (mecanice, chimice, electrice, optice și magnetice) sunt net superioare materialelor „clasice”;
- Dezvoltarea abilității studenților de a utiliza cunoștințele dobândite în caracterizarea materialelor.
Rezultatele învățării constau în completarea cunoștiințelor dobândite anterior cu unele noi referitoare la o serie de materiale de construcții cu caracteristici performante, moderne, ecologice, „avansate” sau „inteligente”.
Conținut:
- Noțiuni generale despre materialele de construcții. Tehnologii și materiale noi/contemporane în domeniul construcțiilor, arhitecturii și finisajelor. Clasificarea materialelor de construcții contemporane după natura lor, proprietățile fizico-mecanice și unitățile de măsură specifice. Exemple în utilizarea materialelor de construcții contemporane;
- Materiale tradiționale versus materiale contemporane - Evoluția materialelor de la tradițional/modern la contemporan. Elemente comparative, descrieri și explicații privind comportarea în timp.
- Transmateriale - Concept, definiție, structură, clasificare, fenomene, proprietăți și aplicații.
- Materiale compozite – Clasificarea materialelor compozite. Prezentarea avantajelor folosirii lor, costuri, tehnologii. Proprietățile materialelor
- Materiale „eco-friendly” – materiale ecologice – Înțelegerea fenomenului de creștere în industria construcțiilor a necesităților care depind de resursele regerabile. Descrierea tipurilor de produse care au fost proiectate pentru a face cât mai puțin posibil deteriorarea mediului înconjurător. Resurse și sursa materialelor ecologice.
- Materiale durabile - Semnificația și impactul materialelor de construcții durabile. Concepte și criterii de analiză în ciclul de viață al materialelor. Practici și tehnici eficiente.
- Materiale „inteligente” – „Smart Materials”. Domenii de aplicabilitate ale materialelor inteligente.
- Materiale cu memorie a formei - Definiția materialelor inteligente, identificarea funcțiilor pe care acestea le îndeplinesc și aplicațiile materialelor cu memoria formei.
- Nanomateriale – Concept, definiție, structură, clasificare, fenomene, proprietăți și aplicații. Nanoparticule, nanosârme, nanofilamente, nanotuburi, filme.
- Materiale reciclabile – Principii, explicații și perezentarea metodelor pentru o reciclare folositoare pentru mediu, condusă într-o maniera logică.
- Materiale rezistente la diferiți factori - Materiale rezistente la temperatură înaltă, materiale rezistente mecanic și la coroziune, materiale rezistente la radiație.
Metoda de predare:
- Prelegeri teoretice însoțite de materiale ilustrative, prezentări în format digital;
- Prelegeri a unor invitați de specialitate în domeniul materialelor de construcții;
- Conversația euristică; Conversații cu analiză comparativă;
- Demonstrația și observarea didactică;
- Prezentarea mostrelor de materiale și produse și observarea acestora.
Mod de evaluare:
Evaluarea va cumula:
- activitatea pe parcurs - care reprezintă prezența și realizarea unor referate sau a unor teme practice stabilite de comun acord în timpul cursului și predarea unui portofoliu final - 40%
- susținerea orală (publică) a unui subiect din portofoliu - 60% (minim 5)
Bibliografie minimală:
Cărți, articole, reviste și publicații având ca obiect prezentarea diverselor materiale de construcții; Fișe tehnice de la producători, ale materialelor de construcții;
Pentru portofoliu va fi recomandată o bibliografie adaptata fiecărei teme în parte.

Addington, Michelle; Schodek, Daniel L.: Smart materials and new technologies: for the architecture and design professions, Editura: Architectural Press, 2005.
Ashby, M. F.; Ferreira, Paulo J. S. G.; Schodek, Daniel L.: Nanomaterials, Nanotechnologies and Design: An Introduction for Engineers and Architects, Editura: Butterworth-Heinemann,2009.
Brownell, Blaine: Transmaterial, Editura: Princeton Architectural Press, 2005.
Brownell, Blaine: Transmaterial 2, Editura: Princeton Architectural Press, 2008.
Bujoreanu L.Gh.: Materiale Inteligente, Editura: Junimea, Iasi, 2002.
Fernández, John: Material Architecture: Emergent Materials for Innovative Buildings and Ecological Construction, Editura: Taylor & Francis, 2006
Hardt, Dorian: Materiale pentru construcții si finisaje, Editura: UAUIM, 1996
Ispas, St.: Materiale Compozite , Editura: ETP, Bucuresti, 1987.
Popescu, Nicolae; Batalu, Dan: Introducere în știința materialelor, Elemente de teoria Științei Materialelor, Editura: Politehnica Press, 2000.
Ritter, Axel: Smart Materials in Architecture, Interior Architecture and Design, P Editura: Birkhäuser Architecture, 2002.
Sauer, Christiane: Made of --: new materials sourcebook for architecture and design, Editura: Gestalten, 2010.
Schwart, Mel: Encyclopedia of smart materials, Vol 1,2, Editura: Wiley-Interscience, 2001.
Șensan, Senem Özgönül: Smart Materials and Sustainability: Application of Smart Materials in Sustainable Architecture, Editura: LAP Lambert Academic Publishing, 2010.