ST-59 Eco - tehnologie arhitecturală

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Daniel Armenciu
Obiective:

Disciplina urmărește însușirea de către student a unor cunoștințe generale de proiectare sustenabilă în măsură să îl pregătească pentru provocarea tendințelor din anii ce urmează, cu privire la evoluția internațională a fenomenului sustenabilității în domeniul arhitecturii.

Conținut:

Cunoștințele cu care studentul intră în contact vor fi aplicate la “Proiectul Opțional de Arhitectură Ecologică”. Astfel, acesta va dobândi competențe de proiectare sustenabilă în măsură să îl ghideze spre alegeri conceptuale și tehnologice adaptate la realitățile curente cu care operează arhitectul contemporan. Obiectivul major al celor două discipline este acela de formare a unui aparat critic personal de analiză și interpretare a contextului în care urmează a fi inserată o intervenție, generând astfel arhitectură compatibilă din punct de vedere sustenabil.
Prezența la unele cursuri ale unor invitați externi, ce provin din mediul profesional, al cercetării, respectiv a organizațiilor nonguvernamentale, participanți activi la fenomenele actuale din domeniu, oferă oportunitatea de familiarizare cu realitatea profesională din România.

Tematici:
- Concepte ale dezvoltării sustenabile în arhitectură;
- Abordarea sustenabilă în proiectarea de arhitectură; Proiectarea bioclimatică;
- Utilizarea energiilor alternative; (arhitectură "solară", ”green architecture”, "low energy
architecture", ”zero energy building” etc.)
- Confortul uman;
- Conformarea spațială a clădirilor;
- Tehnologii suport pentru clădiri sustenabile;
- Comportarea anvelopantei clădirilor în relația cu mediul;
- Politici de implementare a măsurilor de eficiență energetică;
- Sisteme de certificare a clădirilor ”verzi”;

Metoda de predare:

Modul de organizare a prelegerilor se dorește a fi unul interactiv, care să implice participarea activă a studenților. Pornind de la noțiuni generale care fac introducerea în tematicile cursului, se aduc cumulativ noțiuni specifice.

Mod de evaluare:

Evaluare finală - Elaborarea unei lucrări teoretice (în echipă), de minim 15.000 caractere (aproximativ 7-8 pagini A4), care să justifice sustenabilitatea intervenției proiectului elaborat în paralel la disciplina „Proiect Opțional de Arhitectură Ecologică”. Studenții care nu frecventează proiectul opțional de „Arhitectură Ecologică”, vor dezvolta o lucrare teoretică individuală, pornind de la una din tematicile discutate la curs.

Bibliografie minimală:

- Almusaed, A. (2011), Biophilic and Bioclimatic Architecture, Springer, London;
- Armenciu, D., (2011), Arhitectura între solstiții, în „Research 2010-2011, Din stratigrafia cercetării în Arhitectură și Urbanism”, Derer. H. (ed.), Paralela 45, Pitești.
- Armenciu, D. (2009*), Arhitectura bioclimatică - Definire, concepte, formă, în „Igloo Habitat & Arhitectură”, nr. 93 - septembrie 2009, Igloo Media, București;
- Benedetti, C. (1994), Manuale di architettura bioclimatica, Maggioli Editore, Rimini;
- Crowther, R.L., Ecologic Architecture, Butterworth-Heinemann 1992;
- Givoni, B. (1969), Man, Climate and Architecture, Elsevier Publishing Company LTD, Barking, Essex;
- Hegger, M., Fuchs, M., et. al., (2008), Energy Manual; Sustainable Architecture, Birkhauser/Edition Detail, Basel.
- Ionac, N., (1998), Clima și comportamentul uman, Editura Enciclopedică, București.
- Lechner R., 2001 (Second Edition), Heating, Cooling, Lighting, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, SUA
- Ochinciuc, C., (2002), Conceptul dezvoltarii durabile in arhitectura : Proiectarea integrata, Editura Universitară „Ion Mincu”, București.
- Ochinciuc, C., (2006), Arhitectura și schimbarea climatică, Editura Universitară „Ion Mincu”, București.
- Ochinciuc, C., (2006*), Propunere de introducere a indicatorilor pentru clădirile durabile, Editura Universitară „Ion Mincu”, București.
- Olgyay, Victor. (1963), Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA;
- Olgyay, V.; Olgyay, A. (1957), Solar Control and Shading Devices. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA;
- Pană, R., (2010), Fizica Construcțiilor – Higrotermică, însorire și protecție solară, Editura Universitară „Ion Mincu”, București;
- Slessor, Catherine, ECO – TECH, Sustainable Architecture and High Technology, Thames and Hudson;
- Yeang, K., (1996), The skyscraper bioclimatically considered, Academy Editions, London;

modifică