SP5-5 Fotografia, instrument de studiu metodic în arhitectură

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.arh. Vlad Eftenie
Limba de predare:
română
Obiective:
Fotografia de arhitectura este mai mult decat un simplu mijloc tehnic pentru redarea in imagini a unui obiect de arhitectura.
In vederea cunoasterii caracteristicilor obiective ale spatiului construit (amplasament, geometrie, proportie, iluminare, functiune, utilizare, etc) cat si a factorilor care tin de o interpretare subiectiva (ambianta, interactiune specifica, determinare culturala, evolutie temporala, memorie a locului, etc.) – studiul metodic al fotografiei de arhitectura poate releva dimensiuni noi, capabile sa nuanteze demersul profesional al intelegerii unui spatiu, in esenta spiritului sau, atat rational, cat si poetic.

Avand ca scop intelegerea si insusirea caracteristicilor spatiului arhitectural, studentul arhitect va initia abordarea si analiza complexa a acestuia prin utilizarea metodica a instrumentului fotografiei.
Conținut:
1. Fotografia, instrument de lucru si cunoastere in arhitectura.
2. Scurta incursiune in istoria fotografiei : tehnica, fotografi, abordare.
3. Ingredientele cadrului arhitectural. De la obiect de arhitectura la cadrul cotidian.
4. Competentele arhitectului-observator-fotograf.
5. De la realitate la imagine, obiectivitate si reprezentare subiectiva.
6. Practica observarii metodice, rolul fotografului, imersiunea fotografica.
7. De la cadrul cotidian la cadrul fotografic, context, decupaj, profunzime.
8. Introducere in compozitie, viziune fotografica si reguli principale de abordare.
9. Compozitia in fotografia de arhitectura – de la punct la volum, perspectiva, contrastul,
culoarea, vector, spatialitate, ritm, echilibru.
10. Timpul, concomitenta si momentul de gratie.
11. Emotia ca factor intrinsec al gestului fotografic.
12. Evaluarea si interpretarea analitica a imaginii fotografice.
13. Releveul fotografic ca instrument de lucru.
14. Discursul vizual. Portretul arhitectural.
Metoda de predare:
Curs interactiv cu proiectii multimedia si incursiuni urbane ce cuprinde :

- prelegeri ale titularului si ale unor invitati – specialisti
de prestigiu in domeniile arhitecturii si fotografiei
(40%)
- explorari fotografice cu tema data (lucrari practice)
(20%) ;
Mod de evaluare:
Elaborari individuale ale unor teme fotografice de studiu - pe parcurs (20%)
Examen oral - prezentare individuala a unui portofoliu fotografic insotit de un eseu scris (20%).
Bibliografie minimală:
1. BARRETT Terry, Criticizing Photographs, Fourth Edition, ed. Mc Graw Hill, New York, 2006
2. BARTHES Roland, Camera luminoasă, col. Balcon, ed. Idea Design & Print, Cluj, 2009
3. BERGER John, Ways of Seeing, British Broadcastin Corporation and Penguin Book
4. CONSTANTINESCU, Dinu Teodor, Fotografia si arhitectura, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1984
5. EFTENIE, Vlad, Fotografia, instrument metodic de cunoastere si investigare in planul imaginii urbane,
Ed. UAIM, Bucuresti, 2012
6. FEININGER, Andreas, Fotograful creator, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1967
7. GOFFMAN E., La mise en scène de la vie quotidienne, ed. Minuit, Paris, 1973
8. GRIGORESCU D, Aventura imaginii, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1994
9. HALL Edward T., La dimension cachée, ed. Seuil, Paris, 1978
10. LICKLIDER Heath, Scara arhitecturală, trad. Cosma Iurov, ed. Tehnică, București, 1973
11. LYNCH Kevin The Image of the city, The M.I.T. Press, Massachusetts, 1960
12. MIHALI Ciprian - Inventarea spațiului (Arhitecturi ale experienței cotidiene),
ed. Paideia, colecția Spații imaginate, București, 2001
13. MILLER Denise, Photography’s multiple roles, The Museum of Contemporary Photography,
Columbia College, Chicago, 1998
14. SĂSĂRMAN Gheorghe, Funcțiune, spațiu, arhitectură, ed. Meridiane, București, 1979
15. SONTAG Susan, Sur la Photographie, Collection Choix-Essais, Christian Bourgois
editeur, Paris, 2000
16. SCHULZ Christian Norberg - Genius Loci, Pierre Mardaga editeur, Bruxelles, 1981
Observații:
este necesara detinerea si cunoasterea functionarii unui aparat de fotografiat / telefon mobil