SFA-116 Proiect designul interior al spațiilor publice

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Proiect la alegere | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

FA-A SFA-116 Proiect designul interior al spatiilor publice.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf.dr.arh. Codina Dușoiu
Colectiv:
lect.dr.arh. Mihnea Mihăilescu, lect.dr.arh. Denisa Ilie, lect.dr.arh. Nadina Pârvu, lect.dr. designer Andreea Ivanciof, lect.dr.arh. Mihai Chisărău, lect.dr.arh. Răzvan Lacraru, asist.dr.arh. Claudiu Tudoran, asist.dr.arh. Mihaela Lăcraru
Limba de predare:
română
Obiective:
- înțelegerea particularităților de abordare a unui proiect de amenajare de interior aferent unui spatiu cu functiune de utilitate publica
- educarea simțului de alăturare a unor materiale, texturi, culori, stiluri în designul de interior, formarea unei culturi în acest sens
- obținerea de cunoștințe tehnice necesare efectuării unei amenajări de interior: detaliere, documentare, coordonare specialitati (rezistenta, instalatii, componente artistice, realizare mobilier etc.)
- prezentarea unui concept de amenajare coerent, bazat pe o viziune originala
Conținut:
Studenții vor lucra pe proiectul propriu de la tema CONVERSIE (EXTINDERE, REABILITARE,CONSTRUIRE IN MOD SUSTENABIL) - sem. 2, anul IV de studiu. In cadrul acestei teme s-au studiat functiuni culturale, spatii de birouri, spatii educative, comerciale, dedicate unor servicii etc. in functie de specificul fiecarui atelier. Ca bază de lucru se vor folosi fișierele de calculator sau proiectele ce se vor recupera de la cadrele didactice îndrumătoare (Departamentul Sinteza Proiectării). Se cere o viziune coerentă a amenajării, un stil sau manieră specifică, în concordanță cu scenariul imaginat pentru fiecare proiect (tema-program, concluziile privind studiul sociologic al esantionului de utilizatori, componenta de abordare sustenabila). În acest sens, conceptul de amenajare va fi ilustrat într-o plansa (MOODBOARD) care va explica imagini, materiale, texturi, dar și motto-uri, cuvinte-cheie, schițe. Se cer următoarele piese:
Faza 1 ( 2saptamani): Documentare asupra stilurilor de amenajare ale unor designeri celebri, asupra designului sustenabil, cu materiale si tehnologii specifice, creionarea unui concept pentru abordarea proiectului (caiet de studiu A4)
Faza 2 (3 săptămâni): Moodboard (tratarea tridimensională este posibilă și chiar recomandată), Documentație de lucru: mobilier, detalii, corpuri de iluminat, materiale pentru pardoseli și parietal, paletar de culori, cu indicarea surselor și a altor date – detalii tehnice, prețuri (paginată pe A4, in completarea Caietului de Studiu), plan de amenajare – toate nivelurile, la o scara aleasa de comun acord cu indrumatorul (paginat pe A1 sau A2)
Fazele 1+2 vor fi susținute de o predare intermediară (corectură la panou).
Faza 3 (6 săptămâni): - Plan de amenajare (randat) – planul complet al nivelului care cuprinde zona de acces, cu amenajarea spatiilor publice exterioare aferente; 2 sectiuni perpendiculare cu randarea texturilor interioare, mobilierului si luminilor, Studiul unui spatiu considerat a fi emblematic pentru cladire (2-400 mp): plan detaliat al spatiului (varianta tehnica/varianta randata), 4 desfășurate (incluzând functiuni principale ale cladirii, conform proiectului); Perspective (minimum 2) din aceasta zona; Detaliu grupuri sanitare, incluzand un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, cu ilustrare stereotomie, amplasare obiecte sanitare etc.; Detaliu obiect de mobilier imaginat de student pentru spatiul studiat, triplă proiecție ortogonală ; Plan electrice, cu indicarea corpurilor de iluminat, prizelor etc.; Plan plafon, memoriu scris care sa descrie interventia de amenajare propusa de student (la nivel compartimentare, amenajare, materiale, texturi, instalatii, descrierea componentei sustenabile a proiectului, nr. utilizatori, masuri de proiectare pentru satisfacerea cerintelor de exigenta in constructii)
Proiectul va fi realizat in echipa de 2 studenti (fazele I si II) si individual (faza III).
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice si activitate de atelier, sub indrumarea cadrelor didactice, studiu pe teren (santier , showroom, targuri de constructii etc.)
Mod de evaluare:
Faza 1,2 si activitate pe parcurs - 25% din nota, Faza 2, predare finala si sustinere - 75% nota
Bibliografie minimală:
ARNHEIM, Rudolf – Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative eye - the new version , University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1997
ARNHEIM, Rudolf – Forța centrului vizual: Un Studiu al Compoziției în Artele Vizuale, Polirom, Iași, 2012
EDWARDS, Brian - A Rough Guide to Sustainability, RIBA, Londra, 2005
HIGGINS, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015
MOSSER, Monique&TEYSSOT, Georges (Ed.) – The History of Garden Design, Thames&Hudson, Londra, 1991
JODIDIO, Philip - Green architecture now!, Taschen, Köln, 2009
NEUFERT, Ernst – Manualul Arhitectului, Editura Alutus, 2004
SAN MARTIN, Macarena (editor) – Interior Design, Editura Kolon, 2007
ZEVI, Bruno – Saper vedere l̕architettura, Biblioteca Einaudi, Mondadori Printing, 2004 (prima ediție 1948)
Observații:
In general există o mare afluență de studenți către acest proiect. Momentan colectivul de îndrumare nu are posibilitatea de a îndruma mai mult de 120 studenți (limita superioară a numărului de înscrieri). Colectivul de îndrumare își asumă dreptul de a stabili în fiecare an modalitatea de selecție (tragere la sorți, rezultate remarcabile în domeniul designului, participări la expoziții, note foarte bune la disciplina Studiul Formei etc.)

informații suplimentare ›