IT-55 Filozofie și arhitectură – noțiuni fundamentale

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
IT-55 A Filozofie si arhitectura notiuni fundamentale.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect.dr. Ștefan Vianu
Limba de predare:
română
Obiective:
Acest curs tratează noțiuni fundamentale la intersecția filozofiei și (teoriei) arhitecturii. Studenții participanți vor fi, la încheierea cursului, capabili să înțeleagă arhitectura în contextul culturii europene, să vorbească și să scrie mai bine despre arhitectură folosind noțiuni al căror înțeles va fi pentru ei mai clar.
Conținut:
Arhitectura nu este simplă construire ci modelare a spațiului lumii vieții, precum a omului însuși în lumea sa. Dimensiunea culturală a arhitecturii poate fi aprofundată prin explicitarea următoarelor noțiuni. – Spațiul: spațiul mitic; spațiul geometric; spațiul trupului viu. – Timp, Istorie, Istoricitate (“Regionalismul Critic”) – Ce este Modernitatea? – Utopia (Mit, Ideologie Utopie) – Lumea vieții – Ideea de Cultură (Bildung) – Ideea de Locuire – Comunicare, era comunicării – Memoria colectivă – Societatea tehnologică
Metoda de predare:
Prelegere în sala de curs
Mod de evaluare:
examen scris
Bibliografie minimală:
Cassirer: Filozofia formelor simbolice II. Gândirea mitică – Eric Nelson, “The World Picture and its Conflict in Dilthey and Heidegger” ; K. Frampton, “Towards a critical regionalism” – J. Habermas, “Modernity, An Incomplete Project”; Heidegger, “The Age of the World Picture”–– P. Ricoeur, “Ideology and Utopia as Cultural Imagination”; M. Tafuri, Architecture and Utopia – Husserl, Criza științelor europene și fenomenologia transcendentală; D. Hyder (ed), Science and the life-world ; Heidegger, Ființă și timp – Gadamer, Adevăr și metodă – Heidegger, “A construi, a locui, a gândi” – Norberg-Schulz, „The Concept of Place”; Bollnow, Human Space; – A. Codoban, Imperiul comunicării ; J. Baudrillard, „The Ecstasy of Communication” – Halbwachs, Memoria colectivă – J. Ellul, The Technological Society;