IT-51 Istoria artei

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Titular:
conf.dr.arh. Celia Ghyka
Limba de predare:
română
Obiective:
Cursul va urmări momente cheie din istoria artei moderne, pornind de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și până la momentul avangardelor. Cu necesitate selectiv, cursul va insista asupra momentelor din istoria artei moderne care au avut influențe decisive asupra producerii și receptării artei, și va fi organizat cronologic și tematic,
urmărind în paralel o posibilă istorie a receptării și a spațiilor de expunere ale artei (de la galeriile Academiilor regale la Saloanele secolului al XIX-lea și la cubul alb al galeriilor de artă modernă). Cursul este cronologic, însă organizarea, lecturile, discuțiile și exercițiile vor avea un focus tematic, invitând la înțelegerea intersecțiilor și divergențelor între practicile artistice ale unui moment și contextul cultural, politic, social în care acestea apar.
Obiectivele didactice ale cursului vizează
- înțelegerea devenirilor istorice și a contextului cultural al artelor vizuale în modernitate
- dezvoltarea unei sensibilități avizate în domeniul vizualității
- construirea unui vocabular de bază în domeniul artelor vizuale și utilizarea acestuia prin analiza vizuală a unei lucrări prin exercițiul „privirii de aproape”
- dezvoltarea abilităților critice și analitice în cadrul vizitei la muzeu / galerie
- construirea abilității de a comenta lucrări artistice privite în contextul istoric, cultural, social, politic etc.
Conținut:
Teme propuse:
• Pentru o istorie a experienței – incursiune în istoria expunerii
• Introducere în modernitate. Metodele cursului. Vocabular și elemente de analiză vizuală.
• Sfârșitul secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea. Neoclasicism și Romantism
• Realism. Școala de la Barbizon
• Manet
• Începuturile fotografiei
• A doua jumătate a secolului al XIX-lea. Impresionism și postimpresionism. Modernitate. Artiști în afara curentelor (Cezanne, Van Gogh, Gauguin)
• Avangardele începutului de secol XX. Cubism, futurismul italian.
• Expoziția ca loc al experimentului (Documenta, Bienala de la Veneția etc.)
Metoda de predare:
Prelegeri cu imagini. Comentariu și analiză a unor opere – reper. Vizionare de filme și comentarii de text. Discuții în clasă.
Vizite comentate de grup și individuale la muzee și galerii din București.
Mod de evaluare:
15% - Participare la curs. Studenților li se cere participarea activă la curs (implicare în discuții și întrebări) și citirea materialelor propuse. Bibliografia propusă este orientativă, însă cursul va discuta teme, imagini și materiale suplimentare, urmărind doar parțial textele indicate în bibliografie. Cursul este dens și din acest motiv participarea este obligatorie, iar studenții sunt încurajați să ia notițe în mod activ și să recupereze de la colegi notele cursurilor la care absentează. Mai mult de două absențe la curs vor afecta în mod negativ nota finală. Mai mult de cinci absențe conduc la nepromovarea cursului. Întărzierile la curs nu sunt permise, iar întârzierile repetate vor fi considerate absențe. Folosirea la curs a laptopurilor sau altor aparate electronice nu este permisă.

30% Exerciții scurte pe parcurs. Studenților li se va cere să răspundă la câteva exerciții sau teme foarte scurte, pe care le vor aduce la cursul următor sau direct în clasă. Aceste exerciții prespun ca studenții să fie la zi cu lecturile indicate sau să vizioneze o serie de filme care vor fi de asemenea propuse la curs, și să răspundă unei teme sau unei întrebări legate de conținutul acestora. Exercițiile pe parcurs nu se recuperează.

15% - Vizite de studiu. Pe parcursul semestrului, vom face o serie de vizite la muzee sau galerii de artă. Cel puțin una din aceste vizite va fi ghidată.Pentru ca aceste vizite să fie cu adevărat utile, studenților li se va cere să răspundă unor întrebări legate de expozițiile vizitate, și care presupun contactul și observarea directă a lucrărilor artistice. Răspunsul se va aduce la cursul imediat următor vizitei de studiu.

40% - Lucrare pe parcurs. Studenții vor realiza, în echipe de câte 2, o lucrare bazată pe un studiu mai aprofundat al unor lucrări pe care le-au văzut direct în vizite individuale la muzeu (Muzeul Național de Artă al României). Tema acestei lucrări va fi detaliată în cadrul primelor trei cursuri și se va baza pe analiza comparativă a unor lucrări expuse în muzeu și punerea lor într-un discurs de tip curatorial și critic. Lucrarea se va preda la cursul din 13 decembrie.

Studenții vor respecta cu strictețe normele de integritate și etică academică. Orice lucrare asupra căreia planează suspiciunea de necinste academică va fi declarată nepromovată. Acest lucru este valabil pentru toate exercițiile propuse.
Bibliografie minimală:
Studenții sunt rugați să își procure cartea lui Will Gompertz (orice ediție este acceptată), iar extrase din Stockstad & Cothren și Foster & Krauss sau alte articole care vor fi discutate la curs le vor fi furnizate pe parcurs. Studenții vor primi planurile de curs și indicarea imaginilor discutate la curs, însă este responsibilitatea acestora de a găsi imagini ale lucrărilor discutate și care nu se găsesc în bibliografie. O bună cunoaștere a limbii engleze (citit) este de dorit.

Will Gompertz, O istorie a artei moderne, Polirom, 2014
Stokstad, Marilyn, and Michael Cothren, Art History. Combined volume 4th ed., Pearson, 2011 (extrase)
Kleiner, Fred S., Gardner’s Art through the Ages. A Global History, 13th edition, Thomson & Wadsworth, 2009
Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloch, Art since 1900. Thames & Hudson, 2004 (extrase)

Bibliografie extinsă:
The Illustrated Story of Art, DK Editions, London, 2013
Edwards, Steve, and Paul Wood, Art & Visual Culture. 1850-2010 : Modernity to Globalisation, The Open University, Tate Publishing 2012
E.H. Gombrich, Istoria artei (diferite ediții)
Charlotte Klonk, Spaces of Experience, Yale University Press, 2009