IT-40 Istoria așezărilor din România

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

IT-40 A Istoria asezarilor din Romania.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Toader Popescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Integrarea în sfera culturii profesionale a cunoștințelor fundamentale asupra evoluției localităților din Romania. Se oferă studenților noțiunile, cunostintele și metodele moderne de cercetare istorică a orașelor, activitate - indipensabilă astăzi - premergătoare operațiilor urbanistice contemporane și, în general, oricărei intervenții asupra mediului construit.
Conținut:
Cursul este structurat în două mari părți. O primă parte este alcătuită din prelegeri în care informațiile propriu zise sunt asociate unor metode diverse de investigare istorică, precum relatia teritoriu - localitate din perspectiva istorica, determinante ale modernizarii oraselor, relatia teorie-practica in urbanism, rolul istoric al legislatiei urbanistice etc. Sunt analizate diferite studii de caz.
Cea de-a doua parte este rezervată unei aplicații de cercetare, analiză și interpretare istorică având ca temă un aspect al evoluției așezărilor din România.
Metoda de predare:
Prelegeri cu ilustratii, discuții periodice asupra evolutiei cercetarii fiecarui colectiv.
Mod de evaluare:
Contribuția fiecărui cursant la elaborarea cercetarii propuse va fi convertită în nota finală.
Bibliografie minimală:
Se va indica la fiecare prelegere; pentru lucrarea de cercetare va fi recomandată o bibliografie adaptata temei și subiectului.