IT-40 Istoria așezărilor din România

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Toader Popescu
Obiective:

Integrarea în sfera culturii profesionale a cunoștințelor fundamentale asupra evoluției localităților din Romania. Se oferă studenților noțiunile, cunostintele și metodele moderne de cercetare istorică a orașelor, activitate - indipensabilă astăzi - premergătoare operațiilor urbanistice contemporane și, în general, oricărei intervenții asupra mediului construit.

Conținut:

Cursul este structurat în două mari părți. O primă parte este alcătuită din prelegeri în care informațiile propriu zise sunt asociate unor metode diverse de investigare istorică, precum relatia teritoriu - localitate din perspectiva istorica, determinante ale modernizarii oraselor, relatia teorie-practica in urbanism, rolul istoric al legislatiei urbanistice etc. Sunt analizate diferite studii de caz.
Cea de-a doua parte este rezervată unei aplicații de cercetare, analiză și interpretare istorică având ca temă un aspect al evolutiei așezărilor din România, care este schimbat in fiecare an universitar.

Metoda de predare:

Prelegeri cu ilustratii, discuții periodice asupra evolutiei cercetarii fiecarui colectiv.

Mod de evaluare:

Contribuția fiecărui cursant la elaborarea cercetarii propuse va fi convertită în nota finală.

Bibliografie minimală:

Se va indica la fiecare prelegere; pentru lucrarea de cercetare va fi recomandată o bibliografie adaptata temei privind istoria Bucureștiului din perioada propusa spre cercetare, inclusiv planurile istorice.

modifică