IT-40 Istoria așezărilor din România

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Organizare

În vederea desfășurării activităților aferente disciplinei la alegere „Istoria așezărilor în România” (an universitar 2021-2022), studenții sunt rugați să se alăture grupului Facebook „Istoria așezărilor în România _ 2022” (http://www.facebook.com/groups/644229943458561/), unde vor fi postate toate anunțurile și materialele necesare.

01 Programare generala 2021-2022.pdf

Materiale curs

Curs 1 Introducere. Teritoriul.pdf
Curs 2 Orase antice.pdf (41 MB)
Curs 3 Evul Mediu.pdf
Curs 4 Secolul XIX.pdf (15 MB)
Curs 5 Prima jumatate a secolului XX.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Toader Popescu
Obiective:

Integrarea în sfera culturii profesionale a cunoștințelor fundamentale asupra evoluției localităților din Romania. Se oferă studenților noțiunile, cunostintele și metodele moderne de cercetare istorică a orașelor, activitate - indipensabilă astăzi - premergătoare operațiilor urbanistice contemporane și, în general, oricărei intervenții asupra mediului construit.

Conținut:

Cursul este structurat în două mari părți. O primă parte este alcătuită din prelegeri în care informațiile propriu zise sunt asociate unor metode diverse de investigare istorică, precum relatia teritoriu - localitate din perspectiva istorica, determinante ale modernizarii oraselor, relatia teorie-practica in urbanism, rolul istoric al legislatiei urbanistice etc. Sunt analizate diferite studii de caz.
Cea de-a doua parte este rezervată unei aplicații de cercetare, analiză și interpretare istorică având ca temă un aspect al evoluției așezărilor din România.

Metoda de predare:

Prelegeri cu ilustratii, discuții periodice asupra evolutiei cercetarii fiecarui colectiv.

Mod de evaluare:

Contribuția fiecărui cursant la elaborarea cercetarii propuse va fi convertită în nota finală.

Bibliografie minimală:

Se va indica la fiecare prelegere; pentru lucrarea de cercetare va fi recomandată o bibliografie adaptata temei și subiectului.