IT-30 Metode contemporane de organizare a spațiului

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Augustin Ioan
Limba de predare:
română
Obiective:
Studentul va intelege și va putea utiliza procese contemporane de morfogeneza si organizare a mediului edificat, locuit și a spatiului arhitectural în general, bazate pe stiintele complexitatii si pe teoriile la zi din filosofie si stiintele socio-umane.
Conținut:
Architecture and complexity. The architecture of the jumping universe (Ch.Jencks)
Postmodernism: historicism, new vernacular, organic architecture. Biology and genetics as the new formal paradigm.
Deconstruction and deconstructivism (Derrida). Generations of deconstructivism in architecture.
Post-structuralism (Foucault, Deleuze, Guattari) in architecture
Non-standard geometry. Non standard architecture.
Fractal geometry. Fractal architecture and urban planning. Fractals as interpretants and generators
Dissipative structures. Swarm structures. Theory of catastrophes, strange attractors in architecture.
Augmented reality. Virtual reality. Virtual Heritage.
Hyperbodies. Scripting.
Recapitulare: Pedoarie pentru o diversitate a abordării modului ĩn care experiem și multiplicăm spațiul
Metoda de predare:
Prelegeri și prezentari ale studentilor
Mod de evaluare:
Examen final scris si oral
Bibliografie minimală:
C.ALEXANDER: -The Quality Without a Name, A Pattern Language
P.EISENMAN/J.DERRIDA - Chora L Works
G.Deleuze/F.Guattari Anti-Oedip, Capitalism and schizophrenia
K.FRAMPTON - “Towards a Critical Regionalism”; Studies in Tectonic Culture
Charles JENCKS: Modern Movements in Architecture, Architecture Today, The architecture of the Jumping Universe
Rem Koolhas - Delirious New York; S,M,L,XL
Mandelbrot Fractal objects
R.MEIER: Selected Works