UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2024

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2024

Publicat 8 noiembrie 2023, actualizat 2 iulie 2024
2 iulie 2024
26 iunie 2024
11 iunie 2024

Lista candidati diploma iulie 2024 care au sustinut proba 1 in promotii anterioare.docx

24 mai 2024

Predarea proiectelor se va face vineri 28 iunie 2024, între orele 11,00-13,00, în atelier C1.017 etaj 1.

În ziua susținerii candidații vor veni cu macheta.

Proba 2: susținerea proiectului de diplomă va avea loc miercuri 3 iulie și joi 4 iulie 2024 , începând cu ora 9,00, conform programărilor care se vor afișa pe site.

Candidații care au de achitat credite aferente diplomei(număr credite specificat în dreptul numelui, pe liste, (adică cei care refac Proba 2, sunt promoții mai vechi de iulie 2024 sau au repetat anul 6), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa avizier.arhitectură@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

FOARTE IMPORTANT!

Comisiile de jurizare vor nota doar planșele predate in data de 28 iunie (între orele 11,00-13,00), având ștampila cu semnătura secretarului de comisie.

Nu se vor admite înlocuiri ulterioare de planșe.

25 aprilie 2024

Susținere proba 2 – proiect de diplomă

Candidații promoții anterioare – care au promovat în sesiuni precedente Proba 1 – prediplomă și disertație (nu și cei care au promovat Proba 1 în aprilie 2024, care sunt deja înscriși) – din cadrul Examenului de Finalizare a studiilor – se pot înscrie în vederea susținerii Probei 2 – Proiect de Diplomă – sesiunea iulie 2024 – prin depunerea unei cereri la registratura universității, registratura@uauim.ro, în perioada 20 mai – 5 iunie 2024, în care solicită echivalarea Probei 1 deja susținute și înscrierea pentru susținerea/refacerea Probei 2 – Proiect de diplomă.

De asemenea, cei care au promovat Proba 1 în aprilie 2024 și urmează să susțină diploma în iulie 2024, vor solicita, dacă este cazul, tot în această perioadă, printr-o cerere depusă la registratură, orice modificare impusă (de titlu, doar ca urmare a recomandărilor comisiei la prediplomă, schimbare îndrumător etc.).

22 aprilie 2024

* la comisia 6 s-a modificat sala în Sala E Horia Creangă – A3, etaj 2, corpul vechi


În atenția candidaților la proba 1 – prediplomă și disertație – aprilie 2024

Candidații care au de achitat credite aferente prediplomei/disertației (număr credite specificat în dreptul numelui, pe liste, adică cei care refac vreuna sau ambele probe, sunt promoții mai vechi de iulie 2024 sau au repetat anul 6), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa avizier.arhitectura@gmail.com, cu o zi inainte de susținere.

Creditele aferente proiectului de diplomă – Proba 2(20 cr), se vor plăti cu o zi înainte de susținerea diplomei.

Susținerea este condiționată de achitarea acestor credite.

Valoarea unui credit este de 120 lei, iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism:
RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011
cod fiscal 4283996.

11 aprilie 2024

Procedura predare si sustinere prediploma si disertatie 04.2024.pdf

9 aprilie 2024

Modificare orar: luni disertațiile se predau între orele 12:30 și 14:30

13 martie 2024

Proba 1 – Disertație și prediplomă – aprilie 2024

Lista candidati promotii anterioare.docx

• Miercuri 3 aprilie, ora 12,30 – Susținere test limbă străină (engleză sau franceză) – Amfiteatru (în perioada 22-29 martie 2024 se depun la departamentul Istorie cereri pentru echivalare certificate competență lingvistică)

• Luni 15 aprilie 2024 - Predare disertații orele 11,00- 13,00 12,30 - 14,30, Sala de consiliu (3 exemplare + încărcare link)

Nu este permisă modificarea/completarea titlurilor, în ziua predării. La predarea disertațiilor și la susținerea prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le vor acorda îndrumătorii.

• Marți 23 aprilie 2024, între 8,30-9,00 - Predare prediplome în format fizic, în sala unde este programată susținerea, și online în format .pdf (pentru toți candidații, indiferent de ziua programată a susținerii) - conform procedurii afișate mai sus.

• Marți 23 aprilie 2024, miercuri 24 aprilie 2024, ora 9,00 - Susținere disertații + prediplome, conform programărilor ce se vor afișa pe site-ul UAUIM

7 martie 2024

Situatii scolare neincheiate aprilie 2024.docx

4 martie 2024

Testul de limbă străină: 3 aprilie 2024

Catalog test limbi straine examen finalizare studii sesiunea iulie 2024.docx – actualizat 1 aprilie 2024

Testul de limbă străină pentru cei care vor susține Proba 1 – prediploma și disertația în aprilie 2024, se va susține miercuri 3 aprilie 2024, ora 12,30 în Amfiteatru.

Nu este necesar să susțină testul de limbă cei care au fost la Erasmus, cei de la secția „Arhitectură în limba engleză” și cei din promoții anterioare care au susținut deja testul de limbă și au făcut cerere pentru echivalarea acestuia.

Candidații care au certificate de competență lingvistică de la nivelul B2 în sus (B2/C1/C2): Cambridge Certificates (FCE, CAE, CPE); TOEFL, IELTS, ECL, FIDES, vor depune o copie a certificatului însoțită de o cerere(neînregistrată) de echivalare a testului de limbă străină, la departamentul „Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului”, în perioada 22-29 martie 2024, între orele 10,00-12,00.

28 februarie 2024

Până cel mai târziu 15 martie 2024, ora 13,00, candidații integraliști care vor susține prediploma și disertația în sesiunea aprilie 2024, vor completa (cu diacritice, Times New Roman 11) titlul lucrării de disertație și titlul proiectului de prediplomă în cele două tabele primite de reprezentantul de an (pe grupul anului VI), de la secretariatul Decanatului – completările/modificările/adăugirile la titlurile completate deja în tabel, vor fi scrise în tabel cu roșu. Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neapărat și situl/orașul.

După această dată nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor.

La predarea și susținerea disertațiilor și prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le vor semna îndrumătorii.

Atenție! Listele conțin deocamdată toți candidații înscriși, nu doar cei integraliști, urmând ca în cel mai scurt timp Secretariatul să comunice Decanatului situația integraliștilor care pot intra în susținerea examenului de finalizare studii sesiunea iulie 2024 . Nu completați dacă nu puteți susține, scrieți în dreptul numelui „nu susțin în această sesiune”.

8 noiembrie 2023

Înscrieri examen finalizare studii sesiunea iulie 2024 – Facultatea de Arhitectură

Înscrierile pentru susținerea Examenului de Finalizare a Studiilor Sesiunea Iulie 2024, se fac în perioada 4 – 20 decembrie 2023 (între orele 11,00-13,00), prin completarea și depunerea la Decanat a fișei–catalog descărcate de pe site:

Doar în cazul imposibilității depunerii la Decanat, fișele se pot depune și online pe adresa avizier.arhitectura@gmail.com Atenție ca la atașarea fișei-catalog pe mailul indicat mai sus, aceasta să se încadreze pe un singur format A4, să nu sară ultimele rânduri pe a doua pagină.

Pentru înscriere este necesară completarea fișei de înscriere cu numele și datele de contact ale candidatului (scris mare și lizibil) și acordul (semnătura) îndrumătorilor (disertație, prediplomă/diplomă) al căror nume este consemnat pe fișa respectivă; în colțul din drepta sus la „promoția ... ” se completează 2024, pentru cei care sunt în anul 6, sau anul absolvirii pentru cei din promoții anterioare.

Titlurile lucrărilor de disertație și ale proiectului de diplomă vor fi consemnate de studentul candidat la examenul de finalizare a studiilor pe fișa tip doar dacă sunt fixate/finale, dacă nu, se vor completa ulterior, la o dată limită care se va anunța. Titlul proiectului de prediplomă/diplomă trebuie să conțină neapărat și situl/locul/orașul.

În atenția candidaților din promoții anterioare:

Candidații din promoții anterioare care au susținut/promovat una din probele Examenului de Finalizare Studii (Prediploma sau Disertația), precum și proba de competență lingvistică (engleză / franceză), vor depune la registratură (registratura@uauim.ro) o cerere de solicitare a echivalării probei / probelor promovate și de înscriere la proba nesusținută/nepromovată (după caz) și vor menționa pe aceeași cerere orice schimbare (de îndrumător sau schimbare titlu numai la recomandarea comisiei), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

De asemenea, cei care au susținut doar testul de limbă străină într-o sesiune precedentă, dar nu au susținut prediploma și/sau disertația, vor depune în aceeași perioadă la registratura@uauim.ro o cerere de echivalare a testului de limbă străină (NU anexați certificate de competență lingvistică, ci doar cerere dacă acestea au fost echivalate de profesoara de limbi străine în sesiuni precedente), cu precizarea sesiunii în care a fost susținut și înscriere la probele care urmează să fie susținute – această cerere se va depune la registratură, pentru că trebuie să primească număr de înregistrare, iar fișa-catalog cu semnăturile îndrumătorilor se va depune la Decanat sau pe adresa avizier.arhitectura@gmail.com

Candidații care vor avea de achitat credite aferente prediplomei/disertației/5+5cr(număr credite specificat în dreptul numelui, pe liste, adică cei care refac vreuna sau ambele probe, sunt promoții mai vechi de iulie 2024 sau au repetat anul 6), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectură@gmail.com, cu o zi inainte de susținere. Creditele aferente proiectului de diplomă – Proba 2 (20 cr) se vor plăti cu o zi înainte de susținerea diplomei.