UAUIMAnunțuriDiplome / Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2024

Examen finalizare studii Facultatea de Arhitectură, sesiunea iulie 2024

Publicat 8 noiembrie 2023, actualizat 28 februarie 2024
28 februarie 2024

Până cel mai târziu 15 martie 2024, ora 13,00, candidații integraliști care vor susține prediploma și disertația în sesiunea aprilie 2024, vor completa (cu diacritice, Times New Roman 11) titlul lucrării de disertație și titlul proiectului de prediplomă în cele două tabele primite de reprezentantul de an (pe grupul anului VI), de la secretariatul Decanatului – completările/modificările/adăugirile la titlurile completate deja în tabel, vor fi scrise în tabel cu roșu. Titlul proiectului de prediplomă trebuie să conțină neapărat și situl/orașul.

După această dată nu mai este permisă modificarea/completarea titlurilor.

La predarea și susținerea disertațiilor și prediplomelor, titlurile lucrărilor trebuie să coincidă cu cele din listele decanatului și cu avizele de intrare în susținere, pe care le vor semna îndrumătorii.

Atenție! Listele conțin deocamdată toți candidații înscriși, nu doar cei integraliști, urmând ca în cel mai scurt timp Secretariatul să comunice Decanatului situația integraliștilor care pot intra în susținerea examenului de finalizare studii sesiunea iulie 2024 . Nu completați dacă nu puteți susține, scrieți în dreptul numelui „nu susțin în această sesiune”.

8 noiembrie 2023

Înscrieri examen finalizare studii sesiunea iulie 2024 – Facultatea de Arhitectură

Înscrierile pentru susținerea Examenului de Finalizare a Studiilor Sesiunea Iulie 2024, se fac în perioada 4 – 20 decembrie 2023 (între orele 11,00-13,00), prin completarea și depunerea la Decanat a fișei–catalog descărcate de pe site:

Doar în cazul imposibilității depunerii la Decanat, fișele se pot depune și online pe adresa avizier.arhitectura@gmail.com Atenție ca la atașarea fișei-catalog pe mailul indicat mai sus, aceasta să se încadreze pe un singur format A4, să nu sară ultimele rânduri pe a doua pagină.

Pentru înscriere este necesară completarea fișei de înscriere cu numele și datele de contact ale candidatului (scris mare și lizibil) și acordul (semnătura) îndrumătorilor (disertație, prediplomă/diplomă) al căror nume este consemnat pe fișa respectivă; în colțul din drepta sus la „promoția ... ” se completează 2024, pentru cei care sunt în anul 6, sau anul absolvirii pentru cei din promoții anterioare.

Titlurile lucrărilor de disertație și ale proiectului de diplomă vor fi consemnate de studentul candidat la examenul de finalizare a studiilor pe fișa tip doar dacă sunt fixate/finale, dacă nu, se vor completa ulterior, la o dată limită care se va anunța. Titlul proiectului de prediplomă/diplomă trebuie să conțină neapărat și situl/locul/orașul.

În atenția candidaților din promoții anterioare:

Candidații din promoții anterioare care au susținut/promovat una din probele Examenului de Finalizare Studii (Prediploma sau Disertația), precum și proba de competență lingvistică (engleză / franceză), vor depune la registratură (registratura@uauim.ro) o cerere de solicitare a echivalării probei / probelor promovate și de înscriere la proba nesusținută/nepromovată (după caz) și vor menționa pe aceeași cerere orice schimbare (de îndrumător sau schimbare titlu numai la recomandarea comisiei), nemaifiind necesară completarea fișei-catalog.

De asemenea, cei care au susținut doar testul de limbă străină într-o sesiune precedentă, dar nu au susținut prediploma și/sau disertația, vor depune în aceeași perioadă la registratura@uauim.ro o cerere de echivalare a testului de limbă străină (NU anexați certificate de competență lingvistică, ci doar cerere dacă acestea au fost echivalate de profesoara de limbi străine în sesiuni precedente), cu precizarea sesiunii în care a fost susținut și înscriere la probele care urmează să fie susținute – această cerere se va depune la registratură, pentru că trebuie să primească număr de înregistrare, iar fișa-catalog cu semnăturile îndrumătorilor se va depune la Decanat sau pe adresa avizier.arhitectura@gmail.com

Candidații care vor avea de achitat credite aferente prediplomei/disertației/5+5cr(număr credite specificat în dreptul numelui, pe liste, adică cei care refac vreuna sau ambele probe, sunt promoții mai vechi de iulie 2024 sau au repetat anul 6), vor trimite scan/poză dupa dovada plății la adresa de gmail avizier.arhitectură@gmail.com, cu o zi inainte de susținere. Creditele aferente proiectului de diplomă – Proba 2 (20 cr) se vor plăti cu o zi înainte de susținerea diplomei.