Conferința INNOMINCU 2023: Zilele cercetării în UAUIM

online, platforma Zoom, 13-14 noiembrie 2023, interval 15:00 - 19:00

26 octombrie 2023
14 noiembrie 2023

Programul zilei 2 - marți, 14 noiembrie 2023 de la ora 15:00.

Circularitate în proiecte de arhitectură, urbanism, peisagistică și design. Închiderea conferinței

15.00-15.20 - Deschiderea zilei 2. Prezentarea temelor și a speakerilor.

Urbanism și peisagistică

15:20-15:40 - Pilonul economic al dezvoltării durabile - prof./CSI (biol.), CSI (geogr.) dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR, director Școala Doctorală de Urbanism UAUIM

15:40-16:00 - Circularitatea în amenajările peisagistice - Studiu de caz: Workshop_Grădini tematice temporare în cadrul West Side Flower Fest - Echipă: lect.dr.urb.peis.dr.șt.mil. Sorina-Georgiana RUSU și asist.dr.urb.peis. Alexandra Mara NICOLAESCU-ONCICĂ, Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică, ing.peis. Andrei KEREKEȘ, șef serviciu peisagistică, ADPDU Sector 6 București

Design

16:00-16:20 - TRANS_FORM - șef.lucr.dr.arh. Justin BARONCEA, Facultatea de Arhitectură/Facultatea de Arhitectură de Interior, UAUIM

16.20-16.40 - Inovații în design pentru circularitatea textilelor - prof.dr.arh. Beatrice JÖGER, Departamentul Proiectare de Interior și Design, Facultatea de Arhitectură de Interior

16.40-17.00 - Învățând circularitatea de de la natură. Sulina – întâlnirea Dunării cu Pontul Euxin - conf.dr. Arh. Codina DUȘOIU, Departamentul Studiul Formei și Ambient, Facultatea de Arhitectură de Interior

17.00-17.20 - Design circular inovativ în experiențe didactice, lect.dr.arh. Daniel ARMENCIU, Prodecan Facultatea de Arhitectură de Interior UAUIM, Departamentul Științe Tehnice, Facultatea de Arhitectură UAUIM

Arhitectură

17.20-17.40 - Creativitate și circularitate în practica de arhitectură, șef.lucr.dr.arh. Alexandru CĂLIN, Facultatea de Arhitectură, UAUIM

17.40-18.00 - Circularitate și arhitectura în mediul rural. Un proiect Arhipera - conf.dr.arh. Lorin NICULAE, Prodecan Facultatea de Arhitectură

18:00-18:30 - Întrebări finale și concluzii. Închiderea Conferinței.

13 noiembrie 2023

Programul zilei 1 - luni, 13 noiembrie 2023, de la ora 15:00

Deschiderea conferinței. Circularitate în administrație, instituții publice și planificare urbană. Finanțări și proiecte europene

15.00-15.10 - Deschiderea conferinței. Prezentarea speakerilor.

15:10-15:20 - Cuvânt de deschidere - Rector UAUIM, prof.dr.arh. Marian MOICEANU.

15:20-15:40 - Instrumente sistemice posibile de planificare urbana circulara pentru ultima generatie de PUG-uri – conf.dr.arh. Simona MUNTEANU, Prorector pentru probleme de management academic operațional, cercetare și inovare UAUIM, director proiect CULTADISER 2023, Departamentul Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială, Facultatea de Urbanism.

15:40-16:00 - Circularitate în proiectele finanțate de MDLPA prin PNRR. Componentele 5 - Valul Renovării, 10 - Fondul Local, 11 - Turism și Cultură, 15 - Educație - lect.dr.arh. Dragoș BUHOCIU, Școala Doctorală de Urbanism, Director departament PNRR MDLPA.

16:00-16:20 - Nature as Template: Inspiration for the Circular Green City, Florentina NANU, reprezentant BDGroup și Urban Landscapes Green Cities Romania.

16.20-16.40 - Proiecte pan-europene de circularitate urbană finanțate prin JPI Urban Europe și parteneriatul DUT, cercet. șt. dr. arh. Adrian IBRIC, Departamentul pentru Managementul Cercetării.

16.40-17.00 - Proiectul și Concursul european de circularitate urbană pentru liceeni CCC - CircularCityChallenge, lect. dr.arh. Vera MARIN, director proiect UEFISCDI CircularCityChallenge UAUIM și dr. arh. Antonija BOGADI, SYNYO Vienna, director consorțiu proiect ERA-NET JPI URBAN EUROPE CircularCityChallenge.

17.00–17.30 - Principii de circularitate în proiectare. Studiu de caz proiectul de extindere al Institutului Clinic Fundeni – prof. emerit dr.arh. Cristina Olga GOCIMAN, Școala Doctorală de Arhitectură, dr. arh. Ștefania Trifan, dr. arh. urb. Cristian Moscu, drd. arh. Alina Micloș.

17:30-18:00 - Întrebări finale și concluzii.

26 octombrie 2023

Tematică/Secțiuni:

Circularitate în arhitectură, urbanism, peisagistică și design

Înscrierile pentru participarea la conferința INNOMINCU 2023, pentru obținerea link-ului de conectare Zoom și a diplomelor de participare se poate face la:

https://forms.gle/vyBVLuaGekkEwrjs6

Conferința INNOMINCU INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare” 2023 a ajuns la a treia ediție consecutivă și se desfășoară în cadrul proiectului CULTADISER 2023 – Consolidarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor 2023, finanțat prin FDI 2023, domeniul D6 - Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități, CNFIS-FDI-2023-F-0462.

Tema din 2023 - CIRCULARITATE - completează subiectele edițiilor din 2021, DEZVOLTARE DURABILĂ și 2022, SĂNĂTATE, contribuind la creșterea diseminării informațiilor în mediul academic cu privire la elemente ce contribuie la tranziția spre sisteme circulare în mediul construit.

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, studenților și profesioniștilor din domeniile arhitecturii, urbanismului, peisagisticii, arhitecturii de interior, construcțiilor, designerilor și creatorilor de produs/obiect, precum și tuturor celor interesați de tematicile conferinței.

Invitați:

Moderatori conferință:

Parteneri:

Echipa INNOMINCU 2023 - conf.dr.arh. Simona Elena Munteanu, prorector pentru probleme de management academic operațional, cercetare și inovare, director proiect CULTADISER 2023, cercet.șt.dr.arh. Ionuț-Adrian Ibric, responsabil organizare INNOMINCU 2023, asist.dr.urb.peis. Mara Nicolaescu, asist.dr.arh.urb. Bogdan-Ioan Guiu.

Proiectul CULTADISER 2023 își propune dezvoltarea și consolidarea capacității UAUIM de a susține cercetarea din arhitectură și urbanism prin implementarea unei culturi a diseminării rezultatelor și a creșterii vizibilității acestora, coagulând o serie de acțiuni reprezentative pentru cercetarea din domeniu, precum și prin continuarea dezvoltării infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare a universității.