FEdAU 2021 – Forumul Educațional de Arhitectură și Urbanism 2021

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0570

Domeniul vizat: Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România

Scopul proiectului: Scopul acestui proiect este de a promova oferta și activitățile educaționale ale Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu precum și evenimentele „Diploma cu jurii internaționale” și, începând cu anul 2021, „Prediploma cu jurii internaționale” cu accent pe țările din afara Uniunii Europene.

Obiective: Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de internaționalizare prin promovarea ofertei educaționale, cu precădere în mediul online, pe piața de educație din afara spațiului european

Descrierea activităților:

A1. Promovarea ofertei educaționale și a programelor de studii disponibile în limba engleză la nivel de licență și masterat:

  • Prin dezvoltarea infrastructurii și a conținutului online al versiunii în limba engleză a website-ului Universității, în special prin realizarea unei secțiuni special dedicate informării potențialilor studenți cu privire la vize și permise, asigurări, locuire, consiliere studenți, servicii oferite studenților, calendarul academic, precum și informații legate efectiv de traiul unui student în București.
  • Prin promovarea și creșterea vizibilității în plan internațional, cu precădere în mediul online, a produsului școlii de arhitectură (ex. proiectele de an, proiectele de diplomă ale studenților noștri) prin realizarea pe website a unei zone special dedicate acestora

A2. Organizarea de campanii online de promovare a programelor de studii în limba engleză în spațiul internațional.

  • Prin promovarea pe rețelele de socializare utilizate de publicul țintă (elevi de liceu, din clasele X-XII) a ofertei educaționale în spațiul internațional.
  • Prin organizarea de webinarii, conferințe și workshop-uri online în limba engleză dedicate în special publicului țintă cu scopul de a face cunoscut atât domeniul, profilul activităților de arhitectură și urbanism, precum și a posibilităților de evoluție în carieră, susținute de personalități internaționale consacrate în domeniile de arhitectură și urbanism, cadre didactice din țară și din universități europene și din lume, foști absolvenți ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” care profesează în străinătate și absolvenți români ai universităților recunoscute din străinătate.

A3. Sporirea gradului de racordare la rețeaua educațională internațională de arhitectură și urbanism prin facilitarea accesului la resurse prestigioase de informații din aceste domenii

Echipa de implementare a proiectului:

  • Prof.dr.arh. Georgica MITRACHE
  • Conf.dr.arh. Andra Panait
  • Lect.dr.arh. Veronica Zybaczynski
  • Asist.dr.arh. Anca Mihaela Constantin
  • Asist.drd.arh. Claudia Gabriela Pipos Lupu
  • Asist.drd.arh. Heba Sorina Hussain

Durata de implementare a proiectului: 13 mai 2021 – 10 decembrie 2021

Social Media / Links

Resurse:

Pentru a avea acces la diverse materiale elaborate în cadrul proiectului vă rugăm să urmăriți pagina dedicată din platforma internă UAUIM – https://uauim.allbim.net precum si in varianta in engleza https://architecture.uauim.ro/